Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Wolf, P. (2012). Vergeet niet te her-inneren: Verslag van: ‹Remember to remember› — Over herinneren en vergeten [Kortenberg, 1 juni 2012]. Tijdschr. Psychoanal., 18(3):212-213.
  

(2012). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 18(3):212-213

Vergeet niet te her-inneren: Verslag van: ‹Remember to remember› — Over herinneren en vergeten [Kortenberg, 1 juni 2012]

Peter de Wolf

De door de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie georganiseerde studiedag over herinneren en vergeten werd ingeleid door voorzitter Marc Hebbrecht. Hij nam ons mee op een beknopte verkenningstocht, vertrekkend van de freudiaanse ideeën over vergeten en herinneren, langs de diverse vormen van geheugen en hun biologische en cerebrale substraten, om ten slotte de studiedag te initiëren met de wat provocatieve vraag: ‹Is de psyche in staat te vergeten?›

De eerste spreker, Antonie Ladan, Nederlands psychiater en psychoanalyticus, begon zijn boeiende verhaal met een bespreking van de diverse vormen van kinderlijk vergeten. Aan de hand van twee illustratieve casussen belichtte hij hoe vergeten geïnduceerd kan worden door de innerlijke dynamiek van de patiënt: het vergeten of herinneren als object van verdringing. Hij stelde zich verder de vraag hoe het geheugen kan werken en kwam als vanzelf bij het concept van de ‹infantiele amnesie›. Deze laatste wordt gezien als resultaat van de verdringing van de kinderlijke seksualiteit. Vanuit neurobiologisch standpunt onderscheidt Ladan twee geheugensystemen. Ten eerste het expliciete geheugen, dat onder meer de autobiografische kennis bevat. Het expliciete geheugen werkt niet als een archief, maar elke herinnering is een daad van de verbeelding. Daarnaast besprak Ladan ook een aantal klinische consequenties van dit gegeven: welke betekenis heeft het voor onze manier van luisteren als therapeut, het erkennen van de verdringings-hypothese versus de rijpingshypothese, en wat is er te zeggen over de ervaringen uit de vroegere kindertijd?

Aansluitend exploreerde Ladan het tweede geheugensysteem: het impliciete geheugen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.