Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by source…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Philippe, L. (2013). Seksualiteit als relatievorm, niet als drift: Bespreking van: Lawrence E. Hedges (2011). Sex in psychotherapy — Sexuality, passion, love and desire in the therapeutic encounter. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 87352 9, 234 pp., £ 21,99. Tijdschr. Psychoanal., 19(1):67-69.

(2013). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 19(1):67-69

Seksualiteit als relatievorm, niet als drift: Bespreking van: Lawrence E. Hedges (2011). Sex in psychotherapy — Sexuality, passion, love and desire in the therapeutic encounter. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 87352 9, 234 pp., £ 21,99

Review by:
Lili Philippe

De auteur van Sex in psychotherapy, Lawrence E. Hedges, is psycholoog-psychoanalyticus met een privépraktijk in Californië, maar bovenal is hij directeur van het Listening Perspectives Study Center. Hij bestudeerde gedurende tientallen jaren de diverse manieren van luisteren van psychotherapeuten naar hun cliënten. In verschillende boeken en artikels betoogde hij dat het cruciaal is voor de therapeut om luisterperspectief en wijze van interpreteren soms aan te passen: reeds in 1983 kwam zijn eerste boek, getiteld Listening perspectives in psychotherapy uit. Daarbij gaat de schrijver geen enkel onderwerp over overdracht en tegenoverdracht uit de weg, zelfs al is het beladen, zoals seks in de psychotherapeutische setting.

Ik denk dat het heel wat moed gevergd heeft om de zeer persoonlijke opvattingen over seks, ervaringen met seks, fantasieën over seks en invloed van seks in psychotherapie op deze indringende wijze bespreekbaar te maken onder collega-therapeuten, supervisanten, intervisanten … Het zijn echter wel deze openheid en eerlijkheid van de psychotherapeuten, natuurlijk enkel mogelijk binnen een respectvolle relatie met de supervisor, die — meer dan de overigens interessante theoretische benaderingen — bijblijven van dit boek.

In een eerste deel beschouwt de schrijver in een dertigtal bladzijden seks, seksualiteit, gender en genderidentiteit vanuit verschillende perspectieven (onder andere dat van de biologie, de religie, de persoonlijke identiteit, het mimetisme, trauma en transgeneratie en intersubjectiviteit) om ten slotte tot zijn eigen ‹Relatedness Listening Perspectives Approach› te komen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.