Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Trenson, E. (2013). Wie ben ik, en wie zegt dat? Bespreking van: David Rosenfeld (2012). The creation of the self and language — Primitive sensory relations of the child with the outside world. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78049 135 6, 80 pp. + DVD, £ 19,99. Tijdschr. Psychoanal., 19(2):144-146.
   

(2013). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 19(2):144-146

Wie ben ik, en wie zegt dat? Bespreking van: David Rosenfeld (2012). The creation of the self and language — Primitive sensory relations of the child with the outside world. Londen: Karnac. ISBN 978 1 78049 135 6, 80 pp. + DVD, £ 19,99

Review by:
Eline Trenson

The creation of the self and language is een opvallend klein boekje, met bijbehorende DVD. Het is snel duidelijk dat wie een theoretisch exposé over autisme verwacht op zijn honger blijft zitten, hoewel er wel een aantal sterke theoretische kantlijnen worden uitgetekend. In vogelvlucht bespreekt Rosenfeld een aantal zeer boeiende kernideeën met betrekking tot autisme, en waar anders te beginnen dan bij Freud? Het is immers Freud die beschrijft dat het eerste contact van een baby met de buitenwereld sensorisch van aard is (mond-tepel) en bovendien een eerste vorm communicatie en dus het uitwisselen van een boodschap tussen kind en moeder. Een boodschap die door de moeder wordt begrepen en geïnterpreteerd. Rosenfeld benadrukt dat dit sensorische contact met een object noodzakelijk is om de link te maken tussen wat sensorisch wordt ervaren en het verbale symbool waarnaar het verwijst. De koppeling tussen het aanraken van het object en de benoeming ervan is noodzakelijk. Tustin beschrijft dat het autistische kind gevangen zit in de eigen sensorische gevoelens en dat het precies zijn relatie is met de buitenwereld die geblokkeerd is. Autisme ziet zij als een door sensaties gedomineerde staat van zijn, met daarbij een verarming van het emotionele contact. De therapie bestaat er dan ook uit om met behulp van de Ander het sensorische opnieuw te verbinden met het woord.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.