Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Dirkx, M. (2014). Inzichten in de wereld van de analysebank: Verslag van: Psychoanalyse Summer University — Googelen door het onbewuste [Amsterdam, 30 juni-4 juli 2014]. Tijdschr. Psychoanal., 20(4):301-303.
  

(2014). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 20(4):301-303

Inzichten in de wereld van de analysebank: Verslag van: Psychoanalyse Summer University — Googelen door het onbewuste [Amsterdam, 30 juni-4 juli 2014]

Milou Dirkx

Begin juli vond de eerste Nederlandstalige Psychoanalyse Summer University plaats, georganiseerd door drie Nederlandse en een Belgische psychoanalytische vereniging, vertegenwoordigd door Marc Hebbrecht, Sylvia Janson, Hansa van Ramhorst en Sacha de Reuver. Vijf dagen lang werden er lezingen gegeven voor studenten en overige geïnteresseerden over uiteenlopende psychoanalytische onderwerpen. Het betrof hierbij niet alleen de meer voor de hand liggende thema's als narcisme, agressie en de droomanalyse, maar de psychoanalyse werd ook op originele wijze gekoppeld aan verschillende kunstuitingen en eigentijdse videoclips van popiconen als Rihanna en Britney Spears. Het concept van de Summer University is overgenomen uit Duitsland, waar het een enorm succes bleek te zijn. Inmiddels zijn er al zes Europese landen die een soortgelijk project organiseren. Deze editie vond plaats op de Oudemanhuispoort, een van de oudste en mooiste gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze locatie had iets ironisch omdat de UvA zich vrijwel uitsluitend richt op de cognitieve gedragstherapie, en de psychoanalytische onderzoeken als te duur beschouwt. Voor mij als studente politicologie was de Oudemanhuispoort een vertrouwde locatie maar nu met een nieuw onderwerp. Deze week heeft mij geïntroduceerd in de wereld van de analysebank en ik heb het ervaren als een leerzame, interessante en inspirerende week.

De maandag begon met een inleidende lezing van Sacha de Reuver.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.