Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Philippe, L. (2015). Primordiale mentale activiteit: Bespreking van: Michael Robbins (2011). The primordial mind in health and illness — A cross-cultural perspective. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 454612, 242 pp., £ 29,99. Tijdschr. Psychoanal., 21(1):53-54.
    

(2015). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21(1):53-54

Boeken

Primordiale mentale activiteit: Bespreking van: Michael Robbins (2011). The primordial mind in health and illness — A cross-cultural perspective. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 454612, 242 pp., £ 29,99

Review by:
Lili Philippe

In The primordial mind in health and illness daagt auteur Michael Robbins ons uit om onze psychoanalytische theories of mind te overdenken. Hiervoor reikt hij ons een nieuw begrip aan: de primordiale mentale activiteit (PMA). ‹Primordiaal› situeert hij tussen bekende procesbeschrijvende adjectieven als primair, primitief, preoedipaal, projectief, paranoïde-schizoïde, … Maar, in tegenstelling tot de nogal negatieve manier waarop de traditionele psychoanalytische theorieën deze begrippen benaderen, definieert de auteur de PMA vanuit een antropologische visie. Volgens de auteur benaderen theorieën die vanuit een westers objectiverend perspectief van logisch denken kijken de PMA als onbewust, irrationeel en potentieel ontwrichtend, zelfs als psychotisch. Op deze manier wordt wat normaal is als pathologisch beschouwd: psychoanalytische theorieën zijn over het algemeen ‹pathomorphically and culturally biased›. Zijn vertrekpunt is zijn psychoanalytische werk met psychotische patiënten en zijn grote kennis van het Maori-sjamanisme.1 Hij illustreert allereerst de centrale rol die PMA in de spirituele culturen speelt en zet daar de westerse denkwijze over PMA naast. Daarenboven heeft Robbins regelmatig mogen werken met Maori's die door westerse psychiaters als psychotisch gediagnosticeerd werden, maar die vanuit de spirituele denkwijze van hun eigen cultuur zouden beschikken over de genezende krachten van een sjamaan.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.