Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Philippe, L. (2015). Primordiale mentale activiteit: Bespreking van: Michael Robbins (2011). The primordial mind in health and illness — A cross-cultural perspective. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 454612, 242 pp., £ 29,99. Tijdschr. Psychoanal., 21(1):53-54.
    

(2015). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21(1):53-54

Boeken

Primordiale mentale activiteit: Bespreking van: Michael Robbins (2011). The primordial mind in health and illness — A cross-cultural perspective. Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 454612, 242 pp., £ 29,99

Review by:
Lili Philippe

In The primordial mind in health and illness daagt auteur Michael Robbins ons uit om onze psychoanalytische theories of mind te overdenken. Hiervoor reikt hij ons een nieuw begrip aan: de primordiale mentale activiteit (PMA). ‹Primordiaal› situeert hij tussen bekende procesbeschrijvende adjectieven als primair, primitief, preoedipaal, projectief, paranoïde-schizoïde, … Maar, in tegenstelling tot de nogal negatieve manier waarop de traditionele psychoanalytische theorieën deze begrippen benaderen, definieert de auteur de PMA vanuit een antropologische visie. Volgens de auteur benaderen theorieën die vanuit een westers objectiverend perspectief van logisch denken kijken de PMA als onbewust, irrationeel en potentieel ontwrichtend, zelfs als psychotisch. Op deze manier wordt wat normaal is als pathologisch beschouwd: psychoanalytische theorieën zijn over het algemeen ‹pathomorphically and culturally biased›. Zijn vertrekpunt is zijn psychoanalytische werk met psychotische patiënten en zijn grote kennis van het Maori-sjamanisme.1 Hij illustreert allereerst de centrale rol die PMA in de spirituele culturen speelt en zet daar de westerse denkwijze over PMA naast. Daarenboven heeft Robbins regelmatig mogen werken met Maori's die door westerse psychiaters als psychotisch gediagnosticeerd werden, maar die vanuit de spirituele denkwijze van hun eigen cultuur zouden beschikken over de genezende krachten van een sjamaan.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.