Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mortier, P. (2016). Zijn psychiaters gek? Bespreking van: Jan Swinkels, Dieuwke Molenaar & Erik van Gorsel (red.) (2015). Psychiaters zijn niet gek — 15 originele essays over een prachtig vak. Leusden: Diagnosis. ISBN 978 94 919 69065, 217 pp., £ 25,00. Tijdschr. Psychoanal., 22(1):71-72.
  

(2016). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22(1):71-72

Zijn psychiaters gek? Bespreking van: Jan Swinkels, Dieuwke Molenaar & Erik van Gorsel (red.) (2015). Psychiaters zijn niet gek — 15 originele essays over een prachtig vak. Leusden: Diagnosis. ISBN 978 94 919 69065, 217 pp., £ 25,00

Review by:
Philippe Mortier

Zijn psychiaters gek? Of moet men gek zijn om het vak psychiatrie te willen uitoefenen? Wat betekent « gek zijn » eigenlijk? Met deze bundel van vijftien essays geven mensen uit het vak op uiteenlopende wijze hun authentieke bijdrage aan het antwoord op deze vragen.

Diverse thema's passeren hierbij de revue, zoals de rol van geloof en humor in de psychiatrie en een nieuwe visie op het begrip « psychose ». Bepaalde misvattingen worden opgehelderd of beter in perspectief geplaatst, wat het boek ook voor leken erg aantrekkelijk maakt. De Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) wordt bijvoorbeeld mooi op waarde geschat door Joeri Tijdink, die deze de waarde geeft van louter een richtlijn binnen een zelfstandig etiologisch denken als psychiater. Verschillende auteurs bieden een hedendaagse kijk op psychiatrische ziektebeelden. Zo introduceert Arne Popma het begrip « narture », als samentrekking van nature (biologie) en nurture (omgeving), en biedt hij hiermee een rijk verklaringsmodel voor het ontstaan van depressies. Jim van Os roept op tot een dimensionele benadering van psychose en geeft mooi aan hoe dit verbindend kan werken in het omgaan met patiënten.

Er is ook aandacht voor de rol van de psychoanalyse in de psychiatrie. Zo biedt Alex Korzec een frisse kijk op de zin en onzin van zelfkennis. Hij maakt hierbij een verhelderend onderscheid met het louter aanleren van zelfwaarneming (bijvoorbeeld in een populaire managementcursus).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.