Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Understanding Rank

PEP-Web Tip of the Day

When you do a search, you can sort the results bibliographically alphabetical or by “rank”. What is Rank?

Rank refers to the search engine’s “best guess” as to the relevance of the result to the search you specified. The exact method of ranking used varies a bit depending on the search. In its most basic level, when you specify a single search term, rank looks at the density of the matches for the word in the document, and how close to the beginning of the document they appear as a measure of importance to the paper’s topic. The documents with the most matches and where the term is deemed to have the most importance, have the highest “relevance” and are ranked first (presented first).

When you specify more than one term to appear anywhere in the article, the method is similar, but the search engine looks at how many of those terms appear, and how close together they appear, how close to the beginning of the document, and can even take into account the relative rarity of the search terms and their density in the retrieved file, where infrequent terms count more heavily than common terms.

To see a simple example of this, search for the words (not the phrase, so no quotes):

unconscious communications

Look at the density of matches in each document on the first page of the hits. Then go to the last page of matched documents, and observe the density of matches within the documents.

A more complex search illustrates this nicely with a single page and only 15 matches:

counter*tr* w/25 “liv* out” w/25 enact*

There are a lot of word forms and variants of the words (due to the * wildcards) above that can match, but the proximity (w/25) clause limits the potential for matching. What’s interesting here though is how easily you can see the match density decrease as you view down the short list.

The end result of selecting order by rank is that the search engine’s best “guess” as to which articles are more relevant appear higher on the list than less relevant articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Meyers, K. (2016). Empathie als noodzaak, maar ook als evidentie: Verslag van: Studiedag empathie [Kortenberg, 15 januari 2016]. Tijdschr. Psychoanal., 22(2):142-143.
  

(2016). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22(2):142-143

Empathie als noodzaak, maar ook als evidentie: Verslag van: Studiedag empathie [Kortenberg, 15 januari 2016]

Karolien Meyers

De studienamiddag Empathie, opgezet vanuit een cliëntgericht kader door KLIPP, de afdeling voor Klinische Psychotherapie voor Persoonlijkheidsmoeilijkheden en verbonden met het gelijknamige boek, wordt bij afwezigheid van Rudi Vermote, ingeleid door Marc Hebbrecht met de boodschap dat empathie, maar vooral ook de nijpende afwezigheid ervan, een belangrijk en een maatschappelijk thema is dat aandacht vraagt in deze tijd.

Greet Vanaerschot bouwt in de openingslezing verder voort op dit elan door de essentiële rol van empathie als basis voor zorg en verbondenheid in een samenleving te benadrukken door middel van de omhelzing die olifanten elkaar geven. Deze moet illustreren hoe sommige levende wezens, bij de perceptie van stress bij de ander, automatisch diens emotionele toestand overnemen. Vervolgens wordt de vraag gesteld wat empathie dan wel mag zijn of kan inhouden en of er verschillende soorten empathie bestaan. Gaat het over kennen of voelen? Is empathie aangeboren of aangeleerd? Wat is het belang van intersubjectiviteit? Wat is empathie binnen een therapiekamer? Aan invalshoeken om over het concept na te denken geen gebrek dus.

Het ingaan op die eerste vraag brengt Vanaerschot bij het onderscheid tussen verschillende soorten empathie, waarbij het er bij cognitieve empathie voornamelijk om gaat het perspectief van de ander volledig te begrijpen en diens gedrag voorspelbaarder te maken. Het gaat om een bewust, intentioneel proces waarop wordt ingespeeld bij vaardigheidstrainingen en rollenspelen, maar dat ook een belangrijke rol speelt in manipulatief en kwetsend gedrag.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.