Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Urbanovich, O. (2016). Op weg naar integratie: Verslag van: De nieuwe procesdiagnostiek, a bridge under troubled water [Amsterdam, 24 juni 2016]. Tijdschr. Psychoanal., 22(4):302-304.
  

(2016). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22(4):302-304

Op weg naar integratie: Verslag van: De nieuwe procesdiagnostiek, a bridge under troubled water [Amsterdam, 24 juni 2016]

Olga Urbanovich

Op 24 juni 2016 vond in de Rode Hoed in Amsterdam het tweede symposium plaats van de cyclus Curriculum psychodynamiek. Na het succesvolle eerste symposium over dromen, werd deze keer de aandacht gericht op de diagnostiek. Het onderwerp trok veel belangstelling onder verschillende professionals: een overvolle zaal, veel vragen en interessante discussies in de pauze.

Het woord integratie stond die dag centraal: Ten eerste ging het om een integratie tussen de op de voorgrond staande klachten en symptomen en de onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Ten tweede om een integratie tussen een descriptieve en een verklarende manier van diagnostiek van persoonlijkheidspathologie. Ten derde was er sprake van een integratie tussen verschillende diagnostische instrumenten en ook, indirect, werd er een brug gelegd naar een integratie tussen verschillende behandelmethoden. Vanuit het psychodynamische perspectief is er een duidelijke vooruitgang in ons « ggz-land »!

Nu iets specifieker over de lezingen. Frans Schalkwijk richtte zich in zijn lezing Het psychodynamische diagnostisch landschap op de psychodynamische wijze van diagnosticeren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.