Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access the PEP-Web Facebook page…

PEP-Web Tip of the Day

PEP-Web has a Facebook page! You can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Rijdt, L. (2017). Tijgers en tanks: Bion verfilmd: Bespreking van: Meg Harris Williams (2016). The becoming room — Filming Bion's « A memoir of the future ». Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3841, 193 pp., £ 23,60. Tijdschr. Psychoanal., 23(2):155-157.
    

(2017). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23(2):155-157

Tijgers en tanks: Bion verfilmd: Bespreking van: Meg Harris Williams (2016). The becoming room — Filming Bion's « A memoir of the future ». Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3841, 193 pp., £ 23,60

Review by:
Lut De Rijdt

The Becoming room is een boek door Meg Harris Williams, Kumar Shahani, een Indische artfilmregisseur, en Donald Meltzer, die stierf in 2004. Centraal hierin staat het experiment om Bions laatste werk, A memoir of the future (1975-1979), te verfilmen. In deze roman, die een vrije bewerking is van zijn levenservaringen, wil Bion de lezer op een artistieke manier in contact brengen met de essentie van zijn concepten, het O. « Non artistic methods are less accurate than those used by artists » (p. 110).

De titel The becoming room verwijst enerzijds naar een gedachte die Bion zeer dierbaar is, namelijk « eternal becoming », het blijvend in wording zijn, en anderzijds naar de « cutting room », de productiestudio van de filmers.

Zowel de late Bion als het filmproject stootten op veel weerstand in Britse kleiniaanse kringen. De film die in 1983 in India gedraaid werd is omwille van gebrek aan financiële steun (Harris spreekt over financial betrayal) nooit afgemaakt en is ondertussen ook verloren gegaan. Er zijn enkel nog videobeelden bewaard. Het project is een voorbeeld van « eternal becoming ». Het werd dankzij de Roland Harris Educational Trust opnieuw opgestart en als voorliggend boek uitgegeven. Naast het filmscript bevat het boek een gedicht voor de Ayah, een play-script voor de vader en de excellente studie van Donald Meltzer over A memoir of the future. De videobeelden zijn op het e-book te bekijken.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.