Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To open articles without exiting the current webpage…

PEP-Web Tip of the Day

To open articles without exiting your current search or webpage, press Ctrl + Left Mouse Button while hovering over the desired link. It will open in a new Tab in your internet browser.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van Haute, P. Westerink, H. Kistner, U. (2017). Freud vertalen, Freud verraden? Over de vertaling van «Trieb» in de Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit. Tijdschr. Psychoanal., 23(3):186-197.
   

(2017). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23(3):186-197

Freud vertalen, Freud verraden? Over de vertaling van «Trieb» in de Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit

Philippe Van Haute, Herman Westerink en Ulrike Kistner

In 1905 publiceert Freud voor het eerst zijn Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit (Freud 1905a). Deze eerste editie bestaat slechts in het Duits.1 Zij verschilt op fundamentele punten van de meer uitgebreide laatste editie uit 1924 die in de Gesammelte Werke werd gepubliceerd2 en die aan de basis ligt van alle hedendaagse vertalingen. In deze eerste editie ontbreekt het ontwikkelingspsychologisch perspectief, er zijn geen verwijzingen naar het Oedipus- of castratie-complex en enkele belangrijke passages zijn later vervangen of aangepast. Zij weerlegt dus de wijd verspreide gedachte dat deze cruciale freudiaanse inzichten en theorieën reeds bij aanvang minstens in nucleo aanwezig waren. Deze editie is met andere woorden erg belangrijk voor een goed begrip van de ontwikkeling van het freudiaanse denken. Dit is een goede reden om haar ook in andere talen dan het Duits toegankelijk te maken. Daarnaast is zeker de Engelse vertaling die van de hand is van James Strachey aan grondige herziening toe. Wij namen dan ook het initiatief voor een Engelse vertaling van deze tekst (Freud 1905e), alsook voor een Nederlandstalige editie op basis van de uitstekende vertaling van Wilfred Oranje (Freud 1905b) die eveneens de versie van 1924 volgt.3

Wie het werk van Freud naar het Engels probeert te vertalen, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met een aantal klassieke problemen zoals de vertalingvan de Duitse termen «Trieb» (en hiervan afgeleide woorden zoals «triebhaft») en «psychisch», («mental» of «psychical»), maar ook «Lutschen» en «ludeln» («thumb-sucking» of «sensual sucking») en «Wonnesaugen» («sensual sucking» of «sucking blissfully») waarvoor het Engels niet onmiddellijk gepaste equivalenten heeft. Daarnaast zijn er termen als «Reize», «Reizungen», «Erregungen» «Reizbarkeit» («susceptibility to stimulation») en «Regungen», die Strachey systematisch en zonder onderscheid als «stimuli» vertaalt. Wij willen hier uiteraard niet uitweiden over alle mogelijke vertaalproblemen waarmee Freuds tekst ons confronteert.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.