Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Spuijbroek, E. (2018). Waarde van woorden, woorden voor waarden: Over de betekenis van ethiek in de psychoanalytische praktijk. Tijdschr. Psychoanal., 24(1):18-29.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(1):18-29

Waarde van woorden, woorden voor waarden: Over de betekenis van ethiek in de psychoanalytische praktijk

Esther Spuijbroek

«In den beginne was het woord» (Johannes 1:1)

Als geneeskundestudente wist ik niet wat me overkwam toen ik een uitstapje buiten de deur maakte en mijn eerste colleges wijsbegeerte volgde. Hoewel er gebruikgemaakt werd van hetzelfde Nederlands en Engels, gingen er andere werelden achter schuil. Dezelfde woorden verwezen naar andere concepten, waardoor betekenissen niet langer vanzelfsprekend waren. Een vergelijkbare ervaring had ik als arts-assistent psychiatrie toen ik een referaat voorbereidde over narcisme en in aanraking kwam met de psychoanalytische literatuur. Het stond er toch echt allemaal, in het Nederlands nog wel, maar ik had geen idee waar het over ging! En dit gevoel bekroop me opnieuw toen ik startte met de opleiding psychoanalytische psychotherapie. Ook hier herkende ik de gebruikte woorden, maar ze verwezen naar andere zaken dan die waarin ik me als psychiater geschoold had. Waar ik me in de ene taalwereld als een vis in het water voelde, gaf de andere taalwereld me het gevoel dat ik er eigenlijk niets van begreep, en dat ik geen toegang had tot de betekenis. Alsof ik alleen maar kubusjes tot mijn beschikking had, waarop alleen ronde blokjes pasten. Alsof ik alleen maar proza kende, waar ik poëzie voorgeschoteld kreeg. Zoiets, maar dan misschien toch net anders, maar waar vind ik de woorden om zoiets te beschrijven en over te brengen?

Door deze ervaringen besefte ik dat taalgebruik belangrijk is in het vormen en afgrenzen van een gemeenschap. Taal helpt om bewust te worden van de dingen, en door het geven van woorden hieraan gaan ze behoren tot een gedeelde werkelijkheid: taal schept een wereld.

In dit artikel wil ik enkele woorden wijden aan ethiek, een woord waar ik in al deze taalwerelden mee te maken kreeg. Het viel mij op dat op zeer verschillende manieren hierover werd gesproken en geschreven. Ik denk dat deze verschillen betekenisvol zijn.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.