Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Meij, H. (2018). Jaap Spanjaard (1913-1985), meedogenloos empathisch. Tijdschr. Psychoanal., 24(1):59-61.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(1):59-61

Histories

Jaap Spanjaard (1913-1985), meedogenloos empathisch

Henk De Meij

Jaap Spanjaard was in de jaren zestig tot tachtig een prominente analyticus binnen de Nederlandse Vereniging. Zijn grootste faam genoot hij door zijn cursus Droomduiding. Hij had zich in dat onderwerp zeer grondig verdiept. Het bleef voor eenieder die dat bij hem heeft mogen meemaken een memorabele ervaring. Hij gaf op een heel associatieve manier les, niet systematisch of objectiverend. Maar door zijn brede kennis en eruditie bracht hij je veel bij. Hij gaf hiermee een voorbeeld van hoe met de stof om te gaan, heel kritisch en polemisch, maar tevens vanuit een direct gevoelsmatig contact met wat er wordt beschreven en beweerd.

Spanjaard was een analyticus pur sang, maar dat leidde bij hem niet tot eenkennigheid. Hij heeft zich ook intensief met groepstherapie beziggehouden. De muziek had zijn liefde. Hij was een uitstekend pianist, bij hem thuis werd veel gezamenlijk gemusiceerd. Ook was hij een goede portretschilder.

Spanjaard heeft veel geschreven, maar weinig gepubliceerd. Hij zocht graag al schrijvend uit hoe iets in elkaar zat en wat hij ervan vond. Dat leidde tot zeer boeiende verslagen van zijn bevindingen. Hij gebruikte die voor lezingen, werkgroepen, cursussen en dergelijke. Wat hij schrijft is altijd origineel. Als hij goed op dreef is vindt hij steeds opnieuw verbindingen tussen het heel concrete en het algemene, zoals je dat ook vaak bij Freud aantreft. Hij was allesbehalve een epigoon. Hij hield zich veel met de geschriften van Freud bezig, kende die ook goed.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.