Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can request more content in your language…

PEP-Web Tip of the Day

Would you like more of PEP’s content in your own language? We encourage you to talk with your country’s Psychoanalytic Journals and tell them about PEP Web.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Vleminck, J. (2018). Ohne Sympathie keine Heilung — Sándor Ferenczi en de analytische techniek. Tijdschr. Psychoanal., 24(2):127-129.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(2):127-129

Histories

Ohne Sympathie keine Heilung — Sándor Ferenczi en de analytische techniek

Jens De Vleminck

« Als Freud de psychoanalyse heeft uitgevonden, dan heeft Ferenczi aan psychoanalyse gedaan», stelde Wladimir Granoff in 1961. Net als elders was Sándor Ferenczi op dat moment in Frankrijk « onbekend ». Ferenczi's nalatenschap zou — mede door toedoen van Freudbiograaf Ernest Jones — haast een halve eeuw onder de radar blijven. Ondanks inhoudelijke discussies en persoonlijke conflicten waardeerde Freud Ferenczi als theoretisch en klinisch genie, maar evenzeer als gangmaker van de internationale psychoanalytische institutie. Bij Ferenczi's overlijden verklaarde Freud nog dat het « ondenkbaar [is] dat de geschiedenis van onze wetenschap hem ooit zal vergeten » (Freud 1933, p. 533). Maar lange tijd werd Freud in het ongelijk gesteld. Nadat van Ferenczi eind jaren tachtig Das klinische Tagebuch (1932) en de omvangrijke briefwisseling met Freud (1908-1933) waren verschenen, werd hij midden jaren negentig door de psychoanalytische gemeenschap « herontdekt » (Stroeken 1995). Behalve als pleitbezorger van de realiteit van het trauma werd Ferenczi sindsdien ook verder in ere hersteld als innovator van de analytische techniek.

Presenteert Freud zich als wetenschapper en theoreticus, dan profileert Ferenczi zich als clinicus pur sang. De psychoanalyse is bovenal therapie. Ferenczi's ervaring als arts in een algemeen ziekenhuis bepaalt zijn sterke affiniteit met een erg verscheiden en vaak sociaal achtergestelde patiëntenpopulatie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.