Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Waelbers, G. (2018). Green: Verslag van: Zesde studiedag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse: André Green — een betrokken psychoanalyticus, een levendig denker [Kortenberg, 14 oktober 2017]. Tijdschr. Psychoanal., 24(2):143-144.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(2):143-144

Green: Verslag van: Zesde studiedag van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse: André Green — een betrokken psychoanalyticus, een levendig denker [Kortenberg, 14 oktober 2017]

Grete Waelbers

Deze zesde open studiedag, die ook toegankelijk was voor niet-leden van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, was geheel gewijd aan het denken van André Green. Hij werd geopend door Christine Frisch-Desmarez, de wetenschappelijke secretaris van de vereniging. Christine Franckx, huidig voorzitter van de vereniging, heette ons van harte welkom en wenste iedereen een interessante studiedag toe, alsmede «une expérience vivante». Opmerkelijk aan deze dag was namelijk dat hij voor het eerst tweetalig georganiseerd was. De Nederlandse vertalingen uit het Frans werden op een groot scherm geprojecteerd, en vice versa. Dit werd erg gewaardeerd door diverse deelnemers en het illustreerde de toenemende openheid van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse.

Drie uiteenzettingen in de voormiddag lieten ons kennismaken met het gedachtegoed van André Green. Als eerste vertelde Marie-France Dispaux hoe ze als beginnend psychologe bij het lezen van de klinische teksten van André Green haar patiënten en haar werk in het ziekenhuis voor ogen had. Nadien ontmoette ze hem bij verschillende gelegenheden als toehoorder op congressen. Ze nam ons mee terug in de tijd en beschreef hoe Anna Freud na de voordracht van André Green op het congres van de International Psychoanalytical Association in 1975 in Londen met overtuiging verklaarde: « Dit is geen analyse … » Later volgde mevrouw Dispaux gedurende drie jaren supervisie bij hem in Parijs. Ze leerde hem kennen als een warme en spontane man in kleine groepen, die echter veeleisend en scherp kon zijn op grote congressen. Ons herinnerend aan de turbulente periode voor de psychoanalyse, en aan de breuk tussen Lacan en de Société Francaise de Psychanalyse in 1964, schetste ze de context waarin het denken van André Green zich ontwikkelde.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.