Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

De Kroon, J. (2018). Post coitum omne animalium triste est: Bespreking van: Alejandro Cerda-Rueda (2016). Sex and nothing — Bridges from psychoanalysis to philosophy. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 338 4, 220 pp., £ 25,28. Tijdschr. Psychoanal., 24(2):145-147.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(2):145-147

Boeken

Post coitum omne animalium triste est: Bespreking van: Alejandro Cerda-Rueda (2016). Sex and nothing — Bridges from psychoanalysis to philosophy. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 338 4, 220 pp., £ 25,28

Review by:
Jos De Kroon

Sex and nothing is feitelijk een commentaar op het Séminaire Livre xx, Encore geheten, dat Jacques Lacan gaf in de jaren 1972-1973. Hierin onderhield hij zijn publiek, dat intussen was uitgegroeid tot een grote groep van belangstellenden van diverse pluimage, over de seksualiteit, het sekseverschil, de onmogelijkheid van het verlangen en de relatie van de seksualiteit met de logica van de taal. Vooral dit laatste, de relatie tussen seks en taal, komt in dit boek aan de orde en vormt dan ook meteen het pièce de resistance, met nadruk op de weerstand die zij kan oproepen, omdat deze relatie op het eerste gezicht niet zo voor de hand ligt en nogal wat filosofische achtergrond van de lezer vergt.

De redacteur van Sex and nothing is Alejandro Cerda-Rueda, een Mexicaanse psychoanalyticus, die een Sloveense bron van schrijvers heeft aangeboord blijkens de lijst van auteurs die hun bijdragen hebben geleverd, van wie Slavoj Žižek inmiddels ook voor Nederlanders een zekere bekendheid heeft gekregen. Van de elf auteurs zijn er slechts drie praktiserende psychoanalytici; bij de overige zijn vooral filosofen vertegenwoordigd. Het Sloveense onderonsje wordt onderbroken door een Mexicaanse met een Nederlandse naam (Christina Soto van der Plas) en een Amerikaan (Daniel Tutt).

Sex and nothing ziet haar thema breed. Het sekseverschil wordt bespeeld in Alenka Zupančič's Sexuality within the limits alone, waarin onder andere differentie en gender, en de vraag naar de oorsprong van het leven aan de orde komen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.