Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To download the bibliographic list of all PEP-Web content…

PEP-Web Tip of the Day

Did you know that you can download a bibliography of all content available on PEP Web to import to Endnote, Refer, or other bibliography manager? Just click on the link found at the bottom of the webpage. You can import into any UTF-8 (Unicode) compatible software which can import data in “Refer” format. You can get a free trial of one such program, Endnote, by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van Eijk, J. (2018). Leesbare Angst? Verslag van: Symposium « Angst », Literatuur en Psychoanalyse: [Freiburg, 26 en 27 januari 2018]. Tijdschr. Psychoanal., 24(3):214-215.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(3):214-215

Leesbare Angst? Verslag van: Symposium « Angst », Literatuur en Psychoanalyse: [Freiburg, 26 en 27 januari 2018]

Jos van Eijk

In Freiburg vond voor de zesendertigste keer het tweejaarlijkse symposium over literatuur en psychoanalyse plaats, deze keer gewijd aan angst. Deze traditie wordt vormgegeven door een werkgroep van literatuurwetenschappers en psychoanalytici. Naar schatting tweehonderd mensen woonden deze « Tagung » bij.

Als angst volgens Freud het kernsymptoom van de neurose is en voor andere auteurs een fundament van het menselijk bestaan, zou dat dan ook voor de literatuur betekenen dat angst en zijn afweerprocessen er wezenlijk onderdeel van uitmaken? Na een evolutiebiologisch getinte inleiding van Hoffmann, poneerde Pietzcker, emeritus hoogleraar literatuurwetenschap en een van de founding fathers van deze symposia, de stelling, dat er zonder angstlust zelfs geen literatuur is. Deze verbinding tussen angst en lust werd door hem geïllustreerd middels Balint, die de combinatie van het (durven) verlaten van een veilige zone en het aangaan van een uitdaging, met voldoende zekerheid om weer terug kunnen keren, als basis voor een dergelijke angstervaring zag. Al bij het beroemde Fort-Da-spel constateerde Freud dat het onlustkarakter van een belevenis deze niet altijd voor het spel onbruikbaar maakt. Eveneens volgens Freud kan de toeschouwer zich bij de tragedie lustvol identificeren met de held en zich tegelijkertijd gezekerd voelen; en Schiller meent dat men genoegen kan beleven aan het verhevene, morele, als een overwinning van verschrikkelijke affecten. Literaire afweerprocessen kunnen dienen om de angstlust juist gemodereerd (angekitzelt) toe te laten.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.