Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To open articles without exiting the current webpage…

PEP-Web Tip of the Day

To open articles without exiting your current search or webpage, press Ctrl + Left Mouse Button while hovering over the desired link. It will open in a new Tab in your internet browser.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Cambien, J. (2018). Bion als supervisor: Bespreking van: Jose Americo Junqueira de Mattos, Gisele de Mattos Brito & Howard Levine (Eds.). (2017). Bion in Brazil — Supervisions and commentaries. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3209, 300 pp., £ 23,99. Tijdschr. Psychoanal., 24(3):224-226.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(3):224-226

Bion als supervisor: Bespreking van: Jose Americo Junqueira de Mattos, Gisele de Mattos Brito & Howard Levine (Eds.). (2017). Bion in Brazil — Supervisions and commentaries. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3209, 300 pp., £ 23,99

Review by:
Jan Cambien

Bion en Lacan: men wordt vaak getroffen door de gelijkenissen in hun stijl en visie. Filosofisch geïnteresseerd en geïnspireerd, beklemtonen ze allebei het belang van het socratische niet-weten van de psychoanalyticus. Beide auteurs hebben hun tot de verbeelding sprekende concepten en theorieën geformuleerd in een literaire, maar soms moeilijk toegankelijke stijl. Men kan zich afvragen of beide auteurs zich nog laten invoegen in het freudiaanse paradigma. Wat Lacan betreft kan men ongetwijfeld stellen dat zijn « retour à Freud » een geheel nieuw universum heeft gecreëerd, dat nog nauwelijks verband houdt met het freudiaanse paradigma. Alleen sommige lacanianen zijn zich hiervan niet bewust.

De vraag stelt zich of ook het denken van Bion een geheel zelfstandig paradigma heeft ontwikkeld: is Bion nog een freudiaan? De vraag stellen veronderstelt een positief antwoord op de vraag of Melanie Klein nog wel een freudiaan was. Ook over die vraag zou men uiteraard lang kunnen debatteren, maar hier kan ik alleen stellen dat naar mijn overtuiging de geniale bijdrage van Klein zich perfect laat integreren met het denken van Freud. Indien Bion een kleiniaan genoemd kan worden, dan ook een freudiaan.

In zijn voorwoord stelt Braga dat dit boek illustreert hoe Bion, in het bijzonder de late Bion, het freudiaans-kleiniaans universum verlaat om een geheel nieuwe visie op psychoanalyse te starten: « a new vision of psychoanalysis waiting for development and pointing to the future » (p.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.