Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access the PEP-Web Facebook page…

PEP-Web Tip of the Day

PEP-Web has a Facebook page! You can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Decoster, P. (2018). Mazzel-tov! Bespreking van: Hanni Mann-Shalvi (2016). From ultrasound to army — The uncounscious trajectories of masculinity in Israel. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 081 9, 290 pp., £ 24,79. Tijdschr. Psychoanal., 24(3):229-232.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(3):229-232

Mazzel-tov! Bespreking van: Hanni Mann-Shalvi (2016). From ultrasound to army — The uncounscious trajectories of masculinity in Israel. London: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 081 9, 290 pp., £ 24,79

Review by:
Piet Decoster

De geschiedenis van Israël is doordesemd met levensbedreigende gebeurtenissen. Aan deze historische basis dient een unieke, typerende omstandigheid van het leven in Israël te worden toegevoegd, namelijk de verplichte militaire indiensttreding, die van kracht is voor alle achttienjarigen, een leeftijd waarop jonge mensen in het westen de veilige thuishaven verlaten voor hun universitaire studies. Hoewel de dienstplicht geldt voor zowel mannen als vrouwen, zijn het in feite enkel fysiek en psychisch gezonde mannen die zich in een uniform moeten hijsen en in potentieel levensbedreigende situaties terecht kunnen komen. Hoewel dit onderwerp elke familie in Israël aangaat en intuitief zo belangrijk lijkt, is er tot op heden vanuit psychoanalytische kant geen onderzoek naar verricht. De auteur Hanni Mann-Shalvi, als psychoanalytica verbonden aan de Israëlische Vereniging voor Psychoanalyse, moeder van drie zoons, en werkend en woonachtig in Israël, brengt hierin verandering. Een groot deel van dit boek is geschreven in de patio van het Amerikaanse Colony Hotel, gelegen op de grens tussen Oost- en West-Jeruzalem, en een verzamelplaats voor politici, diplomaten, journalisten, Israëli's, Palestijnen en buitenlanders. Een plaats waar ze kon ervaren hoe het leven er uit zou zien als er vrede zou heersen in het Midden-Oosten. Naar eigen zeggen trok ze zich daar terug om overweg te kunnen met de overspoelende inhoud van haar werk.

Want met haar boek leidt ze ons door een belangrijk en funderend stuk Israëlische emotionele realiteit.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.