Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van de Repe, C. (2018). De onverdraaglijke blik: Twee sessies van een psychoanalytische psychotherapie. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):240-243.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(4):240-243

De therapeut aan het werk

De onverdraaglijke blik: Twee sessies van een psychoanalytische psychotherapie

Conny Van de Repe

Eens kijken of dit echt is,

Eens kijken of dit echt is,

Eens kijken of dit echt is,

Dit leven van me

Aan de hand van twee verkorte sessies psychoanalytische psychotherapie wil ik illustreren hoe een enactment in de eerste fase van een therapie hersteld kon worden nadat ik meer voeling kreeg met de gevoelens rondom schaamte middels een droom. Dit was een eerste aanzet om schaamte bespreekbaar te maken.

Arthur Japin (uit De overgave)

Nora is een achtentwintigjarige, gehuwde operatieassistente, zonder kinderen. Ze meldt zich aan met al jaren bestaande angst- en depressieklachten en kan slechts enkele uren per week werken. Uit de intake komt een verleden van vroegkinderlijke verwaarlozing en later misbruik door een vriend naar voren. Eerdere behandelingen zijn afgesloten met wisselend resultaat en tijdens het intakegesprek zegt ze dat deze therapie haar laatste hoop is. Haar blik is afgewend en ze huilt voor het eerst sinds lange tijd. Na het gesprek ben ik vermoeid en voel me enigszins beklemd. Ik merk op dat ik geneigd ben om behoedzaam met haar om te gaan.

Veertiende sessie

Bij binnenkomst geeft ze me een stevige hand en kijkt me indringend aan. Haar stoel schuift ze naar voren zodat ze recht voor mij zit. Het lijkt alsof ze zich voorgenomen heeft om zich deze sessie stevig neer te zetten.

N: Gisteren ben ik bij de huisarts geweest. Ik heb vertrouwen in haar maar ben tegelijkertijd doodsbang om niet serieus te worden genomen. Hoewel ze mij nooit de indruk geeft mij een zeur te vinden, is dat wel wat ik voel. Het is moeilijk voor mij om te geloven dat mensen mij serieus nemen.

T: Ik kan me voorstellen dat dit een naar gevoel is, het gevoel niet serieus te worden genomen.

N: Mijn moeder kon vroeger het ene moment heel begripvol zijn en het andere moment kon ze me plots uitlachen. Ik herinner me dat ik dan in een keihard dal schoot. Ik voelde me vernederd, zeker omdat mijn broers dan vaak mee begonnen te lachen.

T: Je wist dus eigenlijk niet waar je aan toe was.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.