Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Nicolai, N.J. (2018). In de wieg gelegd om te reguleren: Gevangen in de blik. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):244-245.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(4):244-245

In de wieg gelegd om te reguleren: Gevangen in de blik Related Papers

Nelleke J. Nicolai

Het is altijd een bijzondere ervaring om mee te delen in een sessie waarin iets onverwachts gebeurt. Dat was mijn eerste gedachte bij het lezen van de droom van de psychotherapeute in de bijdrage van Conny Van de Repe waarin de patiënte haar een kus geeft op de wang. De psychotherapeute valt overrompeld in slaap. Waar de patiënte is wordt niet vermeld, maar kennelijk is ze daar ook, want de therapeute wordt wakker op een matras naast haar. Ze vallen dus samen in slaap en een derde patiënte zou haar kunnen hebben gezien. (In elk geval heeft de collega hen gezien.) De gevoelens zijn die van diepe schaamte. Bij mij kwam de associatie op van een bekend schilderij van Henri Le Douanier Rousseau waarbij een vrouw naast een gitaar ligt te slapen met een leeuw op de achtergrond. De leeuw waakt of bedreigt: dat is niet geheel duidelijk. Het is in elk geval een beeld van een enorme kwetsbare schoonheid. Van onschuld én gevaar.

In de eerste plaats wil ik de psychotherapeute complimenteren met de zorgvuldige en respectvolle wijze waarop ze verslag doet van twee sessies in de behandeling van deze jonge vrouw. We lezen over haar dat ze emotioneel verwaarloosd is en later door haar vriend misbruikt. In de tekst wordt duidelijk dat dit misbruik seksueel was, maar tussen de regels lezen we dat er geen enkele communicatie of verbinding tussen hen beide was. Zij waren gevangen in een bijna perverse omkering van rollen van dader en slachtoffer. De jonge vrouw raakt « verslaafd aan seks », terwijl zij zich onderwierp.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.