Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van de Repe, C. (2018). Repliek op de commentaren van Nelleke Nicolai en Ronny Vandermeeren. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):249-251.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(4):249-251

Repliek op de commentaren van Nelleke Nicolai en Ronny Vandermeeren Related Papers

Conny Van de Repe

Psychoanalytisch werken zonder reflecties van collega's is ondenkbaar. Beide commentaren tonen hoe men in vrijheid kan spelen met het ingebrachte materiaal, waardoor nieuwe betekenissen zich vormen. Vandermeeren stelt dat de eerste contacten enorm rijk kunnen zijn aan inhoud. Al direct bij aanvang van de therapie zien we de moeite die de patiënte heeft met ruimte innemen. Bij binnenkomst positioneert ze zich in de ruimte door haar stoel frontaal voor mij neer te zetten. Haar verlangen om de therapeutische ruimte te bezetten — te overstemmen — lijkt gekoppeld te zijn aan gevoelens van diepe existentiële schaamte. Waarmee meteen voelbaar wordt hoe de scènes uit haar kinderjaren lijfelijk zijn ingeschreven. De schaamte kan nog niet gerepresenteerd worden, waardoor er een zwijgend herhalen is van haar relationele geschiedenis. Ze vertelt dat ze haar klachten tracht te reduceren door de dagen bewegingloos in de stoel door te brengen omdat ieder lijfelijk bewegen onrust brengt.

Onderzoek van Fonagy en zijn medewerkers wees uit dat mentaliseren niet gedijt in relaties gekenmerkt door emotionele verwaarlozing. Haar moeder kon destijds soms begripvol reageren, maar haar op een ander moment plots uitlachen. Boos worden was zinloos en spreken gevaarlijk. Hierdoor ging ze zich naar binnen richten. Ze zegt: « Ik had geen stem ». Dit terugtrekken kan worden begrepen als een defensieve terugtrekking uit de mentale wereld (Allen e.a. 2008), in reactie op haar gehechtheidstrauma.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.