Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hamburger, M. (2018). Jeremy Safran (1952-2018): Een leven in relaties. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):291-292.
   

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(4):291-292

Histories

Jeremy Safran (1952-2018): Een leven in relaties

Marc Hamburger

Op 7 mei jl. werd in Brooklyn, New York, professor Jeremy Safran vermoord. Tijdens een inbraak is hij in zijn eigen huis op gruwelijke wijze toegetakeld door een onbekende man. De politie denkt dat de dader, die ter plaatse is opgepakt, geen persoonlijke connectie had met Safran.

Jeremy Safran was klinisch psycholoog, psychoanalyticus en hoogleraar aan de New School for Social Research in New York en het New York Postdoctoral Program voor psychotherapie en psychoanalyse. Hij was een toonaangevend onderzoeker op het gebied van emoties en de psychotherapeutische relatie. Hij is opgeleid in meerdere psychotherapeutische stromingen, maar zijn affiniteit met de psychoanalyse doordrong zijn onderzoekswerk, de interviews die hij gaf en de educatieve demonstratie-dvd's die hij produceerde. In zijn laatste boek geeft hij een overzicht van de historische ontwikkeling van de psychoanalyse en de relevantie hiervan voor de moderne psychotherapie (Safran 2012) Safran raakte, zoals hij zelf zei, « per ongeluk » geïnteresseerd in cognitieve therapie. Wegens het behavioristische klimaat op de Canadese universiteit waar hij studeerde werd hij opgeleid als cognitief gedragstherapeut. Zijn interesse ging echter uit naar het werk van Ronald Laing en Harry Stack Sullivan en later naar emotiegeoriënteerde clinici zoals Leslie Greenberg. Met hem was hij een van de grondleggers van de emotion focused psychotherapy, inmiddels een van de meest onderzochte en toegepaste psychotherapievormen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.