Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Philippe, L. (2018). Een veilige plaats voor trauma: Verslag van: EFPP-congres: The challenge of social traumata — Inner worlds of outer realities [Belgrado, 10-13 mei 2018]. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):304-306.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(4):304-306

Een veilige plaats voor trauma: Verslag van: EFPP-congres: The challenge of social traumata — Inner worlds of outer realities [Belgrado, 10-13 mei 2018]

Lili Philippe

Dit is het derde congres van de EFPP waar ik aan deelnam: in 2011 was ik in Krakau, in 2015 in Berlijn. Dit jaar was het congres, dat ditmaal georganiseerd werd door twee EFPP-secties (de volwassenen- en de groepssectie) in Belgrado. We waren wederom in een voormalig Oostblokland, alhoewel de meeste Serviërs westers georiënteerd zijn. Het was voor mij een heel fijn congres in een van tegenstellingen bolstaand Belgrado in de mooie maand mei: een actueel thema, goede sprekers, een perfecte organisatie door een heel aanwezig, geolied team, een aangename stad en vriendelijke mensen alom. De voertaal was ditmaal Engels, wat de in afwezigheid uitblinkende Vlamingen en Nederlanders helemaal ongelijk gaf.

In 2013 organiseerde de EFPP reeds een internationale workshop in Belgrado met als titel: De impact van sociale traumata op de identiteit. Door de recente en oude oorlogen in de streek, de sociale ontwrichting en de reële splitsingen die de Serviërs meemaakten, werd het thema hier als extra prangend actueel en authentiek ervaren. Dit werd nog versterkt door de uiterlijke realiteiten van de militaire conflicten in de « witte » stad Belgrado. In de discussiegroepen kon je horen dat de deelnemers zich daardoor erg betrokken voelden.

De wereld is heel erg in verandering en dit blijkt, zowel voor het individu als voor de maatschappij waarin hij leeft, onveilig en traumatisch. Hoe we hiermee om kunnen gaan in de consultatieruimte en in psychoanalytische groepstherapie werd van vele kanten belicht tijdens de vier dagen die het congres in beslag nam.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.