Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access the PEP-Web Facebook page…

PEP-Web Tip of the Day

PEP-Web has a Facebook page! You can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Kroon, J. (2018). Lacan unlocked: Bespreking van: Dany Nobus (red.). (2017). Key concepts of lacanian psychoanalysis. London: Karnac Books. ISBN: 978 1 85575 702 8, 229 pp., £ 22,49. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):307-309.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(4):307-309

Boeken

Lacan unlocked: Bespreking van: Dany Nobus (red.). (2017). Key concepts of lacanian psychoanalysis. London: Karnac Books. ISBN: 978 1 85575 702 8, 229 pp., £ 22,49

Review by:
Jos de Kroon

Key concepts of lacanian psychoanalysis is exact dezelfde uitgave als die uit 1998 met twee uitzonderingen: de uitgever is van Rebus Press overgegaan in Karnac Books en de redacteur Dany Nobus is ondertussen professor geworden aan de Brunel University in Londen. Verder is er helemaal niets veranderd aan de inhoud van het boek en wat mij betreft zou dat ook niet nodig zijn geweest, want het is een voortreffelijk boek, een uitgebreid en begrijpelijk commentaar op enkele belangrijke theoretische noties van Jacques Lacan; jouissance, de discoursetheorie, het symptoom, het verlangen, de psychose, het spiegelstadium, de Borromeaanse knoop en het niet bestaan van het subject. In het eerste hoofdstuk verkent Dylan Evans het inmiddels welbekende begrip «jouissance ». Jouissance is het ongrijpbaar genieten dat ontsnapt aan de symbolische orde en wordt gesteld tegenover het verlangen. Terwijl het verlangen zich uitdrukt in de taal laat de jouissance zich niet vangen in welk woord dan ook.

Een citaat van Lacan laat het verschil zien: « Verlangen presenteert zichzelf als een wil tot jouissance» (Lacan 2004, cursivering JdK). Jouissance is een genieten van en door het lichaam. Volgens Lacan is de jouissance de enige substantie die de psychoanalyse erkent. Jouissance wordt in verband gebracht met het « symptoom », datgene wat zich afspeelt aan gene zijde van de taal. Hoofdstuk 2 is samengesteld door Bruce Fink, evenals Evans een gerenommeerde lacaniaan die de meester-betekenaar en de discoursetheorie van Lacan behandelt.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.