Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hebbrecht, M. (2018). De droom: over neurowetenschappen en lacaniaanse psychoanalyse: Bespreking van: Kéramat Movallali (2017). Dreams, neuroscience, and psychoanalysis. London: Routledge. ISBN 978 1 138 85825 1, 206 pp., € 34,99. Tijdschr. Psychoanal., 24(4):309-311.

(2018). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 24(4):309-311

De droom: over neurowetenschappen en lacaniaanse psychoanalyse: Bespreking van: Kéramat Movallali (2017). Dreams, neuroscience, and psychoanalysis. London: Routledge. ISBN 978 1 138 85825 1, 206 pp., € 34,99

Review by:
Marc Hebbrecht

In 2007 is dit boek van de Perzische analyticus Movallali, die in Parijs werkt, voor het eerst uitgegeven in het Frans door uitgeverij L'Harmattan en nu vertaald naar het Engels. In het eerste deel lezen we filosofische beschouwingen over leven en temporaliteit, over de drift volgens Freud en Lacan en over de fysiologie en de fenomenologie van beweging. Movallali formuleert fundamentele kritieken op de reflextheorie die zowel de freudiaanse psychoanalyse als de cognitieve gedragstherapie heeft beïnvloed. Hij verwijst overigens naar het werk van de Nederlander Frederik Buytendijk die in 1920 een belangrijk boek over dierpsychologie heeft geschreven waarin de basis werd gelegd van de ethologie. Wat de neurowetenschappelijke aspecten betreft, gaat de aandacht vooral uit naar het thalamo-corticaal model van Llinas die stelt dat hersenen intrinsiek bewustzijnsactiviteit voortbrengen: het bewustzijn zou aangeschakeld worden via een oscillatorloop tussen cortex en thalamus. Bewustzijn is dus geen epifenomeen ten gevolge van zintuiglijke prikkels die van buitenaf het organisme binnenkomen. In het tweede deel, wat mij betreft het interessantste, wordt een originele droomtheorie gepresenteerd vanuit freudo-lacaniaanse inspiratie in dialoog met de neurowetenschappen. Een nieuw concept is « adventisatie », een neologisme van de auteur (in het Frans: aventisation). In de droom wordt een project niet gerealiseerd, maar wordt de toekomst voorgesteld alsof een praesens vervuld is. Hij leent de term « advent » uit de christelijke traditie, de vier weken voor Kerstmis gewijd aan de gedachtenis van de naderende geboorte van Jezus. Advent is een particuliere vorm van verwachting. De droom is een poging tot adventiseren van het verlangen: een verlangen, een verwachting wordt als vervuld voorgesteld. Er is een beweging naar voren, die in scène wordt gebracht en gedramatiseerd. Een deel van het eigen Zelf wordt vooruitgeschoven, een ander deel kijkt toe. Het subject imiteert zichzelf zoals hij « geweest zal zijn ». Zoals blijkt uit het volgende citaat van de auteur: « The dream is the attempt to adventize what remains in suspense in the subject » (p. 103).

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.