Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 30 of 34 for your search on "Holub, David":

1. 
Holub, D. (2000). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):1. […]
 
2. 
Holub, D. (2000). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):1. […]
 
3. 
Holub, D. (1999). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 1(2):2. […]
 
4. 
Holub, D. (1999). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 1(1):2. […]
 
5. 
Holub, D. (2002). Aulagnier P.: The Violence of Interpretation. From Pictogram to Statement. The New Library of Psychoanalysis. Brunner-Routledge, UK, USA, Canada. 2001, 245 s., přibližná cena 19 £.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):125-126. […]
 
6. 
Holub, D. (2007). Zemřel PhDr. Ladislav Grygar. Rev. psychoanal. psychoter., 9(2):2-3. […]
 
7. 
Holub, D. (2007). Natália Kaščáková: Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu. Vydavatel'stvo F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín 2007. www.vydav-f.wz.cz. Rev. psychoanal. psychoter., 9(1):78-79. […]
 
8. 
Holub, D. (2005). Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):58-59. […]
 
9. 
Holub, D. (2005). Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):80-81. […]
 
10. 
Holub, D. Telerovský, R. (2012). Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis and Treatment Planning (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2: Manuál pro diagnostiku a plánování léčby) Cambridge, MA: Hogrefe and Huber, 2008, 407 stran. České vydání se očekává v roce 2013 ve spolupráci nakladatelstvím Hogrefe - Testcentrum.. Rev. psychoanal. psychoter., 14(1):63-67. […]
 
11. 
Holub, D. (2011). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):3-8. […]
 
12. 
Holub, D. (2009). PhDr. Ladislav Grygar (20. listopadu 1954 - 5. září 2007). Rev. psychoanal. psychoter., 11(2):96-98. […]
 
13. 
Holub, D. (2006). Freud. A Modern Reader. Edited by Rosine Jozef Perelberg Whurr Publishers Ltd., London, 2005. Paperback, cena se pohybovala v době vydání okolo £24.99 GBP.. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):75-78. […]
 
14. 
Holub, D. (2005). Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.. Rev. psychoanal. psychoter., 7(2):60-62. […]
 
15. 
Holub, D. (2010). Jon G. Allen, Peter Fonagy, Antony W. Bateman: Mentalizing in Clinical Practice. Arlington: American Psychiatric Publishing, Inc., 2008, 403 stran. www.appi.org. Rev. psychoanal. psychoter., 12(2):77-81. […]
 
16. 
Holub, D. (2018). Rosine Josef Perelberg (ed.): Psychic Bisexuality. A British-French Dialogue London: Routledge (The New Library of Psychoanalysis), 2018, 348 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 20(2):140-142. […]
 
17. 
Holub, D. (2017). Ann Horne and Monica Lanyado: An Independent Mind: collected papers of Juliet Hopkins Independent Psychoanalytic Approaches with Children and Adolescents series. London and New York, Routledge, London and New York, 2015, 192 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):119-121. […]
 
18. 
Holub, D. Telerovský, R. (2014). Editorial Psychoanalytické interview. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):3-8. […]
 
19. 
Jakubů, J. Holub, D. (2013). Donald Woods Winnicott (1896-1971): Muž velkého i trýzněného srdce. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):47-52. […]
 
20. 
Holub, D. (2013). Psychoanalytický přístup k terapii párů a úloha Tavistockého institutu manželských studií. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):7-9. […]
 
21. 
Holub, D. (2013). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):3-6. […]
 
22. 
Holub, D. (2012). Wolfgang Wöller, Johannes Kruse: Hlbinná psychoterapia Základy a návody pre prax Trenčín, Vydavatel'stvo F, Pro mente sana s.r.o., 2011, 538 str. (Originál vyšel v roce 2005 pod názvem Tiefenpsychologish fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfanden. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Schattauer, Stutgart, New York.). Rev. psychoanal. psychoter., 14(2):75-77. […]
 
23. 
Čermáková, H. Holub, D. (2010). Eva Weissweilerová: Freudové. Biografie jedné rodiny. Nakladatelství H&H, 2008, 358 stran. www.nakladatelstvihh.cz. Rev. psychoanal. psychoter., 12(1):94-99. […]
 
24. 
Holub, D. (2009). Psychózy - psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. Ondřej Pěč a Václava Probstová (eds.) Nakladatelství Triton Praha 2009, 256 stran. www.triton-books.cz. Rev. psychoanal. psychoter., 11(2):99-102. […]
 
25. 
Holub, D. (2008). Harold Behr, Liesel Hearstová: Skupinově-analytická psychoterapie. Nakladatelství Triton Praha 2007, Edice Psyché č. 51, 365 stran, orientační cena 355 Kč. www.triton-books.cz. Rev. psychoanal. psychoter., 10(1):73-75. […]
 
26. 
Holub, D. (2006). Glen O. Gabbard: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia Vydavatel'stvo F, Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz Originál vyšel pod názvem Long-Term Psychodynamic Psychotherapy. A Basic Text. Edice Core Competencies in Psychotherapy. American Psychiatric Publishing, Inc. Washington DC, London, England, 2004.. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):69-72. […]
 
27. 
Holub, D. (2006). Oidipský komplex a budoucnost psychoanalýzy. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):14-22. […]
 
28. 
Holub, D. (2006). Jozef Hašto: Vztahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti Vydavatelstvo F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):48-51. […]
 
29. 
Holub, D. (2005). Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):73-77. […]
 
30. 
Holub, D. (2004). Stavros Mentzos: Psychodynamické modely v psychiatrii Vydavateľstvo F, Trenčín, 2004, 150 stran. Rev. psychoanal. psychoter., 6(2):61-63. […]
 
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.