Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 9 of 9 for your search on "Jakubů, Jiří":

1. 
Jakubů, J. Holub, D. (2013). Donald Woods Winnicott (1896-1971): Muž velkého i trýzněného srdce. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):47-52. […]
 
2. 
Jakubů, J. (2011). Jane Milton, Caroline Polmear, Julia Fabricius: A short introduction to psychoanalysis Sage, London 2011. 2. vydání, 214 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):89-91. […]
 
3. 
Jakubů, J. (2018). K pojetí psychoanalytické interpretace: osobní výběr. Rev. psychoanal. psychoter., 20(1):18-28. […]
 
4. 
Jakubů, J. Drábková, H. (2018). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 20(1):3-7. […]
 
5. 
Jakubů, J. Pavelka, M. (2017). Psychoanalýzou proti vylučování a znicotnění. Rozhovor o léčbě dětského autismu (nejen) ve Francii. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):94-101. […]
 
6. 
Jakubů, J. (2016). Na okraj estetiky polis: Architektura a sexualita, psychoanalýza a prožitek krásy: Volné úvahy nad katalogem výstavy Prostory touhy. Je architektura sexy?. Rev. psychoanal. psychoter., 18(2):107-114. […]
 
7. 
Jakubů, J. (2016). Za hranice kliniky: myslet psychoanalýzu jinak: (poznámky a nápady recenzenta nad vybranými texty). Rev. psychoanal. psychoter., 18(1):95-102. […]
 
8. 
Jakubů, J. (2015). Pojmy a jejich osudy: Uvedení k pojmům přenosu, protipřenosu a odehrávání v psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):9-14. […]
 
9. 
Jakubů, J. Drábková, H. (2015). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):3-6. […]
 
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.