Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 16 of 16 for your search on "Plháková, Alena":

1. 
Plháková, A. (2003). Kennedy, R., Abel-Hirsch, N., Pajaczkowska, C., Kohr, B. Témata psychoanalýzy II. Praha: Portál, 2002. Z anglického originálu Libido, Eros, Perversion, Exhibitionism, přeložil Jiří Papoušek. Rev. psychoanal. psychoter., 5(1):60. […]
 
2. 
Plháková, A. (2003). Možnosti a meze výuky psychoanalýzy na pregraduální úrovni. Rev. psychoanal. psychoter., 5(1):45-53. […]
 
3. 
Plháková, A. (2007). Luigi Zoja: Soumrak otců Praha, Prostor, 2005, 306 stran, cena 349 Kč. Z italského originálu Il gesto di Ettore přeložil Petr Patočka.. Rev. psychoanal. psychoter., 9(2):81-83. […]
 
4. 
Plháková, A. (2000). Karl Abraham (1877-1925). Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):96-100. […]
 
5. 
Plháková, A. (2008). Samuel Slipp: Freudovská mystika. Freud, ženy a feminismus. Triton, Praha 2007, 265 stran, přeložil Daniel Micka. Rev. psychoanal. psychoter., 10(2):106-107. […]
 
6. 
Plháková, A. (2007). Margaret, S. Mahler, Fred Pine, Anni Bergman: Psychologický zrod dítěte. Praha: Triton, 2006, 375 stran, dop. cena 349 Kč. Z anglického originálu The Psychological Birth of Human Infant přeložili Slavoj Titl, Jana Malcová a Jaromír Teichman.. Rev. psychoanal. psychoter., 9(1):75-77. […]
 
7. 
Plháková, A. (2006). Melanie Kleinová: Závist a vděčnost a další práce z let 1946-1963 Praha: Triton, 2005, 408 stran. Rev. psychoanal. psychoter., 8(2):73-74. […]
 
8. 
Plháková, A. (2006). Stavros Mentzos: Dynamika duševní nemoci Praha: Portál, 2005, 127 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 8(1):52. […]
 
9. 
Plháková, A. (2004). Úvod k psychoanalytické recenzi filmu Šestý smysl. Rev. psychoanal. psychoter., 6(2):54-57. […]
 
10. 
Plháková, A. (2004). Úvodem. Rev. psychoanal. psychoter., 6(2):2-3. […]
 
11. 
Plháková, A. (2004). Barša. P.: Panství člověka a touha ženy. Praha, Sociologické nakladatelství 2002, 323 sir., 330 Kč.. Rev. psychoanal. psychoter., 6(1):68. […]
 
12. 
Plháková, A. (2003). Jan Poněšický: Úvod do moderní psychoanalýzy. Rev. psychoanal. psychoter., 5(2):58. […]
 
13. 
Plháková, A. (2002). Zpráva z konference v lotyšské Rize. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):76-77. […]
 
14. 
Plháková, A. (2002). Témata psychoanalýzy I. Borossa, J., Emanuel, R., Mollon, P., Music, G., Segal, J. Praha, Portál, 2002, 183 s., přeložil Ivo Müller, dop. cena 259,- Kč. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):71-72. […]
 
15. 
Plháková, A. (2001). Haydée Faimberg: Narcistický rodič a střet generací Nakladatelství Jiřího Kocourka, Praha, 2001, překlad Barbora Mahlerová, s. 130. Rev. psychoanal. psychoter., 3(2):56-57. […]
 
16. 
Plháková, A. (2000). Janet Sayersová - Matky psychoanalýzy Triton, Praha, 1999, s. 253. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):35-36. […]
 
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.