Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by source…

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 21 of 21 for your search on "Titl, Slavoj":

1. 
Titl, S. (2005). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):2-3. […]
 
2. 
Titl, S. (2002). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):2-3. […]
 
3. 
Titl, S. (2017). Anna Maria Nicolo, Pierre Benghozi and Daniela Lucarelli (eds.): Families in Transformation: A Psychoanalytic Approach London: Karnac Books, 2014, 352 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):99-100. […]
 
4. 
Titl, S. (2003). Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.. Rev. psychoanal. psychoter., 5(1):59. […]
 
5. 
Titl, S. (2002). Alice Millerová-Opomíjený klíč k znovuzískání radosti ze života Překlad z německého originálu vydaného v r. 1988 přeložila Alena Bláhová. Vydalo Nakladatelství Lidové Noviny 2001, 91stran.. Rev. psychoanal. psychoter., 4(1):124-125. […]
 
6. 
Titl, S. (2000). Otto F. Kernberg - Normální a patologická láska. Pohled současné psychoanalýzy. Portál, Praha 1999. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):35. […]
 
7. 
Titl, S. (2000). Stavros Mentzos: Rozumíme sami sobě? Neurotické zpracování konfliktů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad PhDr. Petr Junek. Rev. psychoanal. psychoter., 2(2):34-35. […]
 
8. 
Titl, S. (2000). Freud a po Freudovi - Dějiny moderního psychoanalytického myšlení Stephen A. Mitchell Margaret J. Blacková Nakladatelství TRITON 1999. Rev. psychoanal. psychoter., 2(1):103-104. […]
 
9. 
Titl, S. (2014). Úvodní interview v psychoanalytické párové psychoterapii. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):77-88. […]
 
10. 
Titl, S. (2012). Sarah Fels Usher: What is This Thing Called Love? A Guide to Psychoanalytic Psychotherapy with Couples East Sussex, UK: Routledge, 2008, 162 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 14(2):72-74. […]
 
11. 
Titl, S. (2011). Psychotherapy with couples. Theory and Practice at the Tavistock Institute of Marital Studies. Ruszczynski, S. (ed.), Karnac Books, London, 1. vydání 1993, reprint 2005.. Rev. psychoanal. psychoter., 13(1):66-68. […]
 
12. 
Titl, S. (2009). Proces párové terapie. Rev. psychoanal. psychoter., 11(1):27-35. […]
 
13. 
Titl, S. (2002). Terapeutická hypotéza a intervence v párové a rodinné terapii. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):51-62. […]
 
14. 
Titl, S. (1999). Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy. Rev. psychoanal. psychoter., 1(2):18-22. […]
 
15. 
Čermáková, H. Titl, S. (2017). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):3-5. […]
 
16. 
Titl, S. (2015). Transgenerační transmise, vzájemné ovlivňování generací a přenos. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):73-86. […]
 
17. 
Titl, S. (2011). Jana Tóthová: Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení. Portál, Praha 2011. 1. vydání, 256 s., ISBN 978-80-7367-856-2. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):92-94. […]
 
18. 
Titl, S. (2009). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 11(1):2-4. […]
 
19. 
Titl, S. (2005). Stud a jeho projevy v psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 7(1):63-72. […]
 
20. 
Titl, S. Teichman, J. (2002). Úvod. Rev. psychoanal. psychoter., 4(2):4-10. […]
 
21. 
Titl, S. (2013). Láska a partnerský vztah z psychoanalytického hlediska. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):10-46. […]
 
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.