Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 11 of 11 for your search on "de Rijdt, Lut":

1. 
de Rijdt, L. (1995). Psychotic Breakdown in Adolescence. J. Child Psychother., 21(1):79-90. […]
 
2. 
Vliegen, N. De Rijdt, L. (1999). De adolescent gewikt en gewogen: Psychodiagnostiek als initiële fase van een residentiële behandeling. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):211-226. […]
 
3. 
De Rijdt, L. (2017). Een psychotische adolescente in therapie. Tijdschr. Psychoanal., 23(4):277-288. […]
 
4. 
De Rijdt, L. (2017). Tijgers en tanks: Bion verfilmd: Bespreking van: Meg Harris Williams (2016). The becoming room — Filming Bion's « A memoir of the future ». Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3841, 193 pp., £ 23,60. Tijdschr. Psychoanal., 23(2):155-157. […]
 
5. 
de Rijdt, L. (2012). Salome: adolescente tussen psychose en perversie. Tijdschr. Psychoanal., 18(3):199-200. […]
 
6. 
De Rijdt, L. (2009). Zijn en tijd in de adolescentie: Psychoanalytische psychotherapie bij een beginnende psychose. Tijdschr. Psychoanal., 15(4):251-264. […]
 
7. 
de Rijdt, L. (2008). De ondraaglijke banaliteit van Klein: Bespreking van: Jon Mills (red.) (2006). Other banalities — Melanie Klein revisited. Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 751 0, 248 pp., £ 21,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(3):208-209. […]
 
8. 
de Rijdt, L. (2007). Het stapje in de wereld: Verslag van: Studienamiddag naar aanleiding van tien jaar De Speelbrug [Antwerpen, 5 oktober 2006]. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):137-138. […]
 
9. 
Vandeputte, J. de Rijdt, L. (2006). Het kind en de jeugdige als (on)toegankelijk raadsel. Tijdschr. Psychoanal., 12(2):149-154. […]
 
10. 
De Rijdt, L. (2005). De psyche als corpus alienum in het lichaam van de adolescent. Tijdschr. Psychoanal., 11(1):37-49. […]
 
11. 
De Rijdt, L. (2001). Het trauma van Oedipus en de identiteit van Antigone: Bespreking van: J. Baneke, A. Ladan, N. Treurniet, M. Visser-Donker (red.) (1998), Trauma en identiteit. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3352-2, 199 pagina's, prijs ƒ: 39,90. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):109-111. […]
 
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.