Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
Search Results
Sort:   | View:  | Export | 

Results 1 - 11 of 11 for your search on "de Rijdt, Lut":

1. 
de Rijdt, L. (1995). Psychotic Breakdown in Adolescence. J. Child Psychother., 21(1):79-90. […]
 
2. 
De Rijdt, L. (2017). Een psychotische adolescente in therapie. Tijdschr. Psychoanal., 23(4):277-288. […]
 
3. 
De Rijdt, L. (2017). Tijgers en tanks: Bion verfilmd: Bespreking van: Meg Harris Williams (2016). The becoming room — Filming Bion's « A memoir of the future ». Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 78220 3841, 193 pp., £ 23,60. Tijdschr. Psychoanal., 23(2):155-157. […]
 
4. 
de Rijdt, L. (2012). Salome: adolescente tussen psychose en perversie. Tijdschr. Psychoanal., 18(3):199-200. […]
 
5. 
De Rijdt, L. (2009). Zijn en tijd in de adolescentie: Psychoanalytische psychotherapie bij een beginnende psychose. Tijdschr. Psychoanal., 15(4):251-264. […]
 
6. 
de Rijdt, L. (2008). De ondraaglijke banaliteit van Klein: Bespreking van: Jon Mills (red.) (2006). Other banalities — Melanie Klein revisited. Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 751 0, 248 pp., £ 21,99. Tijdschr. Psychoanal., 14(3):208-209. […]
 
7. 
de Rijdt, L. (2007). Het stapje in de wereld: Verslag van: Studienamiddag naar aanleiding van tien jaar De Speelbrug [Antwerpen, 5 oktober 2006]. Tijdschr. Psychoanal., 13(2):137-138. […]
 
8. 
Vandeputte, J. de Rijdt, L. (2006). Het kind en de jeugdige als (on)toegankelijk raadsel. Tijdschr. Psychoanal., 12(2):149-154. […]
 
9. 
De Rijdt, L. (2005). De psyche als corpus alienum in het lichaam van de adolescent. Tijdschr. Psychoanal., 11(1):37-49. […]
 
10. 
De Rijdt, L. (2001). Het trauma van Oedipus en de identiteit van Antigone: Bespreking van: J. Baneke, A. Ladan, N. Treurniet, M. Visser-Donker (red.) (1998), Trauma en identiteit. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3352-2, 199 pagina's, prijs ƒ: 39,90. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):109-111. […]
 
11. 
Vliegen, N. De Rijdt, L. (1999). De adolescent gewikt en gewogen: Psychodiagnostiek als initiële fase van een residentiële behandeling. Tijdschr. Psychoanal., 5(4):211-226. […]
 
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.