Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 1 (1999)

Issue 1
Úvod
Editorial  2
MUDr. David Holub
Úvodní slovo  3
PhDr. Luděk Vrba
SPOLEČNOST PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTERAPII  4
 
Referáty z konference o identitì
K tématu konference: Identita v posttotalitní realitě  5
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Posttotalitní identita - staré vnitřní objekty v nové sociální situaci  7
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Taedium identitatis, neboli přemýšlení o některých obranných funkcích identity. (Identita v posttotalitní společnosti.)  12
MUDr. Miroslav Borecký
Vliv národního socialismu (NS) na formování identity dalších generací v Německu  20
Werner Bohleber, Dipl. psych.
Totožnost a některé její psychoanalytické důsledky  26
R.D. Hinshelwood
Pùvodní klinické práce
Perverzní přenosy: Původní klinické práce  32
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Ženy a perverze  37
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
Recenze
Patrick Casement: Hledání a objevování, jak se učit v psychoanalýze od pacienta Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1999, překlad Alena Hnídková  47
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Issue 2
Úvod
Editorial  2
MUDr. David Holub
Původní práce
Jak ohrožuje výkon profese analytikovu narcistickou rovnováhu?  3
Doc.MUDr. Václav Mikota, CSc.
Psychoanalytické interview a jeho přenosové a protipřenosové aspekty  9
PhDr. Marie Hošková
Sigmund Freud a teorie objektních vztahů  11
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Referáty přednesené na 7. psychoanalyticko-psychoterapeutickém sympoziu v Opočně 16.-19.září 1999: Publikováno se souhlasem organizátorů
Destruktivní aspekty závisti  15
Doc.PhDr. Jana Kocourková
Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy  18
PhDr. Slavoj Titl
Úvahy, myšlenky, komentáře
Adolescence jako narcistická krize  23
Jan Šikl, Mgr.
Recenze: pro Revue pro psychoanalytickou psychoterapii
Otto Fenichel: 119 Rundbriefe Band I Europa Band II America CD ROM Editoři: Johannes Reichmayr, Elke Muhlleitner Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main und Basel 1998  26
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Erik H. Erikson: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakladatelství Lidové noviny 1999, z angličtiny přeložil Jiří Šimek, 128 stran, doporučená cena 139,-Kč  28
PhDr. Petr Junek
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.