Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 1 (1999)

Issue 1
Úvod
Editorial  2
MUDr. David Holub
Úvodní slovo  3
PhDr. Luděk Vrba
SPOLEČNOST PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTERAPII  4
 
Referáty z konference o identitì
K tématu konference: Identita v posttotalitní realitě  5
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Posttotalitní identita - staré vnitřní objekty v nové sociální situaci  7
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Taedium identitatis, neboli přemýšlení o některých obranných funkcích identity. (Identita v posttotalitní společnosti.)  12
MUDr. Miroslav Borecký
Vliv národního socialismu (NS) na formování identity dalších generací v Německu  20
Werner Bohleber, Dipl. psych.
Totožnost a některé její psychoanalytické důsledky  26
R.D. Hinshelwood
Pùvodní klinické práce
Perverzní přenosy: Původní klinické práce  32
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Ženy a perverze  37
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
Recenze
Patrick Casement: Hledání a objevování, jak se učit v psychoanalýze od pacienta Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1999, překlad Alena Hnídková  47
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Issue 2
Úvod
Editorial  2
MUDr. David Holub
Původní práce
Jak ohrožuje výkon profese analytikovu narcistickou rovnováhu?  3
Doc.MUDr. Václav Mikota, CSc.
Psychoanalytické interview a jeho přenosové a protipřenosové aspekty  9
PhDr. Marie Hošková
Sigmund Freud a teorie objektních vztahů  11
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Referáty přednesené na 7. psychoanalyticko-psychoterapeutickém sympoziu v Opočně 16.-19.září 1999: Publikováno se souhlasem organizátorů
Destruktivní aspekty závisti  15
Doc.PhDr. Jana Kocourková
Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy  18
PhDr. Slavoj Titl
Úvahy, myšlenky, komentáře
Adolescence jako narcistická krize  23
Jan Šikl, Mgr.
Recenze: pro Revue pro psychoanalytickou psychoterapii
Otto Fenichel: 119 Rundbriefe Band I Europa Band II America CD ROM Editoři: Johannes Reichmayr, Elke Muhlleitner Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main und Basel 1998  26
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Erik H. Erikson: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakladatelství Lidové noviny 1999, z angličtiny přeložil Jiří Šimek, 128 stran, doporučená cena 139,-Kč  28
PhDr. Petr Junek
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.