Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search.    This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search.  Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 1 (1999)

Issue 1
Úvod
Editorial  2
MUDr. David Holub
Úvodní slovo  3
PhDr. Luděk Vrba
SPOLEČNOST PRO PSYCHOANALYTICKOU PSYCHOTERAPII  4
 
Referáty z konference o identitì
K tématu konference: Identita v posttotalitní realitě  5
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Posttotalitní identita - staré vnitřní objekty v nové sociální situaci  7
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Taedium identitatis, neboli přemýšlení o některých obranných funkcích identity. (Identita v posttotalitní společnosti.)  12
MUDr. Miroslav Borecký
Vliv národního socialismu (NS) na formování identity dalších generací v Německu  20
Werner Bohleber, Dipl. psych.
Totožnost a některé její psychoanalytické důsledky  26
R.D. Hinshelwood
Pùvodní klinické práce
Perverzní přenosy: Původní klinické práce  32
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Ženy a perverze  37
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela
Recenze
Patrick Casement: Hledání a objevování, jak se učit v psychoanalýze od pacienta Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1999, překlad Alena Hnídková  47
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Issue 2
Úvod
Editorial  2
MUDr. David Holub
Původní práce
Jak ohrožuje výkon profese analytikovu narcistickou rovnováhu?  3
Doc.MUDr. Václav Mikota, CSc.
Psychoanalytické interview a jeho přenosové a protipřenosové aspekty  9
PhDr. Marie Hošková
Sigmund Freud a teorie objektních vztahů  11
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Referáty přednesené na 7. psychoanalyticko-psychoterapeutickém sympoziu v Opočně 16.-19.září 1999: Publikováno se souhlasem organizátorů
Destruktivní aspekty závisti  15
Doc.PhDr. Jana Kocourková
Tzv. destruktivní pacient, protipřenos a hledání terapeutické hypotézy  18
PhDr. Slavoj Titl
Úvahy, myšlenky, komentáře
Adolescence jako narcistická krize  23
Jan Šikl, Mgr.
Recenze: pro Revue pro psychoanalytickou psychoterapii
Otto Fenichel: 119 Rundbriefe Band I Europa Band II America CD ROM Editoři: Johannes Reichmayr, Elke Muhlleitner Stroemfeld Verlag, Frankfurt am Main und Basel 1998  26
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Erik H. Erikson: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Nakladatelství Lidové noviny 1999, z angličtiny přeložil Jiří Šimek, 128 stran, doporučená cena 139,-Kč  28
PhDr. Petr Junek
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.