Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for text within the article you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

You can use the search tool of your web browser to perform an additional search within the current article (the one you are viewing). Simply press Ctrl + F on a Windows computer, or Command + F if you are using an Apple computer.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 10 (2008)

Issue 1
Otcovství
Editorial  2
PhDr. Marie Hošková
Původní články
Psychoanalytický proces jako koncept  4
PhDr. Marie Hošková
Překladové články
O psychické práci analytické dvojice: zpracování - propracování - přepracování  12
Prof. Dr.med. Ralf Zwiebel
Historie, pamět a nevědomí  24
Prof. Dr.med. Roger Kennedy
Negativní terapeutická reakce  36
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Negativní terapeutická reakce - slepá ulička nebo nová cesta  43
MUDr. Michaela Gutig
Společná psychoterapie rodiče a dítěte raného věku: (kazuistika a stručný teoretický rámec terapeutické práce)  49
MUDr. Věra Gabrielová
Vzájemná interakce, moc a společný odpor v psychoanalýze  55
MUDr. PhDr. Jan Poněšický
Představujeme…
PhDr. Zbyněk Havlíček  62
Mgr. Roman Telerovský
Recenze
Zbyněk Havlíček: Dopisy Evě Eva Prusíková: Dopisy Zbynkovi Torst, Praha 2003; edičně připravil Pavel Čepický.  68
Mgr. Roman Telerovský
Harold Behr, Liesel Hearstová: Skupinově-analytická psychoterapie. Nakladatelství Triton Praha 2007, Edice Psyché č. 51, 365 stran, orientační cena 355 Kč. www.triton-books.cz  73
MUDr. David Holub
Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup. Grada Publishing, a.s., Praha 2007, 160 stran  76
MUDr. Mária Vrbová
O AUTORECH  78
 
Issue 2
Editorial  2
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Vzpomínky
Psychoanalytická setkáni Paříž - Praha: Vzpomínka Jaroslava Vaňka  4
Jaroslav Vaněk and Dr. Gilbert Diatkine
Překladové články
Freud a francouzská psychoanalýza  7
Alain Gibeault, Ph.D.
Původní články
Psychoanalýza, poezie a protipřenos  15
Mgr. Roman Telerovský
Chorvatská kravata: Narcismus drobných rozdílů a civilizační proces  31
Dr. Gilbert Diatkine
Idealizace pocitu identity  40
Dr. Gilbert Diatkine
Bolest, sny a přenos neboli rizika počátku léčby  49
Dr. Jean H. Guégan
Je nevědomí strukturováno jako řeč?  56
Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Psychoanalýza a narkomanie  68
Dr. Marina Loukomská
Od psychosomatiky k neuropsychoanalýze: Přínos pařížské školy  76
Dr. Joseph Dodds
Představujeme…
Lékař a psychoanalytik Ladislav Haas  92
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Frigidita a premenstruální syndrom. Kazuistické sdělení a psychopatologický rozbor.  98
Ladislav Haas
Recenze
Samuel Slipp: Freudovská mystika. Freud, ženy a feminismus. Triton, Praha 2007, 265 stran, přeložil Daniel Micka  106
PhDr. Alena Plháková
Paul Verhaeghe: Láska v čase samoty. Tři eseje o pudu a touze. Love in a Time of Lonelines: Three Essays on Drive and Desire. London, Karnac Books 2008. ISBN: 9781855756984  108
MUDr. Miroslav Petržela
O AUTORECH  110
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.