Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 10 (2008)

Issue 1
Otcovství
Editorial  2
PhDr. Marie Hošková
Původní články
Psychoanalytický proces jako koncept  4
PhDr. Marie Hošková
Překladové články
O psychické práci analytické dvojice: zpracování - propracování - přepracování  12
Prof. Dr.med. Ralf Zwiebel
Historie, pamět a nevědomí  24
Prof. Dr.med. Roger Kennedy
Negativní terapeutická reakce  36
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Negativní terapeutická reakce - slepá ulička nebo nová cesta  43
MUDr. Michaela Gutig
Společná psychoterapie rodiče a dítěte raného věku: (kazuistika a stručný teoretický rámec terapeutické práce)  49
MUDr. Věra Gabrielová
Vzájemná interakce, moc a společný odpor v psychoanalýze  55
MUDr. PhDr. Jan Poněšický
Představujeme…
PhDr. Zbyněk Havlíček  62
Mgr. Roman Telerovský
Recenze
Zbyněk Havlíček: Dopisy Evě Eva Prusíková: Dopisy Zbynkovi Torst, Praha 2003; edičně připravil Pavel Čepický.  68
Mgr. Roman Telerovský
Harold Behr, Liesel Hearstová: Skupinově-analytická psychoterapie. Nakladatelství Triton Praha 2007, Edice Psyché č. 51, 365 stran, orientační cena 355 Kč. www.triton-books.cz  73
MUDr. David Holub
Peter Pöthe: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Psychoanalytický přístup. Grada Publishing, a.s., Praha 2007, 160 stran  76
MUDr. Mária Vrbová
O AUTORECH  78
 
Issue 2
Editorial  2
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Vzpomínky
Psychoanalytická setkáni Paříž - Praha: Vzpomínka Jaroslava Vaňka  4
Jaroslav Vaněk and Dr. Gilbert Diatkine
Překladové články
Freud a francouzská psychoanalýza  7
Alain Gibeault, Ph.D.
Původní články
Psychoanalýza, poezie a protipřenos  15
Mgr. Roman Telerovský
Chorvatská kravata: Narcismus drobných rozdílů a civilizační proces  31
Dr. Gilbert Diatkine
Idealizace pocitu identity  40
Dr. Gilbert Diatkine
Bolest, sny a přenos neboli rizika počátku léčby  49
Dr. Jean H. Guégan
Je nevědomí strukturováno jako řeč?  56
Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Psychoanalýza a narkomanie  68
Dr. Marina Loukomská
Od psychosomatiky k neuropsychoanalýze: Přínos pařížské školy  76
Dr. Joseph Dodds
Představujeme…
Lékař a psychoanalytik Ladislav Haas  92
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Frigidita a premenstruální syndrom. Kazuistické sdělení a psychopatologický rozbor.  98
Ladislav Haas
Recenze
Samuel Slipp: Freudovská mystika. Freud, ženy a feminismus. Triton, Praha 2007, 265 stran, přeložil Daniel Micka  106
PhDr. Alena Plháková
Paul Verhaeghe: Láska v čase samoty. Tři eseje o pudu a touze. Love in a Time of Lonelines: Three Essays on Drive and Desire. London, Karnac Books 2008. ISBN: 9781855756984  108
MUDr. Miroslav Petržela
O AUTORECH  110
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.