Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 11 (2009)

Issue 1
Editorial  2
Slavoj Titl
Překladové články
Rodinná a párová psychoanalytická psychoterapie: Byl jednou jeden…!  5
Pierre Benghozi
Původní články
Rodinná terapie jako potenciální možnost individuálního růstu pro členy rodiny  19
Mária Vrbová
Proces párové terapie  27
Slavoj Titl
Otevírání druhé úrovně vztahu  36
Daniel B. Wile, Ph.D.
Vytoužená blízkost má své ostny (Kazuistika studentského páru)  39
Dana Holubová
Cíle párové terapie: kazuistika  51
Lucie Lucká
Představujeme…
MUDr. Zdeněk Mrázek  57
Hana Junová
K výročí Zdeňka Mrázka  61
Jiří Růžička, Ph.D.
Recenze
Spillius E. (2007): Encounters with Melanie Klein. Selected Papers of Elizabeth Spillius. Edited and with a Preface by Priscillla Roth and Richard Rusbridger, London and New York, Routledge Quinodoz, J. M. (2008): Listening to Hanna Segal. Her Contribution to Psychoanalysis, London and New York, Routledge  65
Václava Probstová, CSc.
Jean-Michel Quinodoz: Čtení Freuda. Chronologické zkoumání Freudových spisů. Reading Freud A chronological exploration of Freuďs writings. London, Routledge 2006. 295 s. ISBN 1-58391-747-0  70
Petr Klimpl, CSc.
O AUTORECH  72
 
Issue 2
Editorial  2
Luděk Vrba
Překladové články
Nevědomá spojenectví  6
René Kaës
Jaké změny přináší psychoterapie založená na mentalizaci do analytické skupinové psychoterapie  16
Ulrich Schultz-Venrath
Sexuální diverzita ve skupinové psychoterapii  27
Morris Nitsun
Genderová multiplicita ve skupinové analýze: překlenutí identit (proměnlivost a neměnnost ve skupinové analýze)  37
Gila Oferová, Ph.D.
Původní články
Genderová multiplicita a sexuální diverzita ve skupinové analýze a psychoterapii  50
Dana Kárová
Bionův model malé skupiny jako zprostředkovatele katastrofických změn  52
Alessandro Bruni
Destruktivní fenomény veskupinové analýze  64
Ladislav Grygar
Interpretační hra „Bridging identities“: Jak rozumět názvu? A několik asociací k porozumění metafoře o procesu sociálního ovlivňování  80
Václav Buriánek
Výcvik skupinové analýzy v měnícím se světě - možnosti a výzvy  88
Thor Kristian Island, M.D.
Představujeme…
PhDr. Ladislav Grygar (20. listopadu 1954 - 5. září 2007)  96
David Holub
Recenze
Psychózy - psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. Ondřej Pěč a Václava Probstová (eds.) Nakladatelství Triton Praha 2009, 256 stran. www.triton-books.cz  99
David Holub
Dreams in Group Psychotherapy. Theory and Technique. Edited by Claudio Neri, Malcolm Pines and Robi Friedman, Jessica Kingsley Publishers, London 2002  103
Marie Hošková
O AUTORECH  106
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.