Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To open articles without exiting the current webpage…

PEP-Web Tip of the Day

To open articles without exiting your current search or webpage, press Ctrl + Left Mouse Button while hovering over the desired link. It will open in a new Tab in your internet browser.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 12 (2010)

Issue 1
Editorial  2
Roman Telerovský
Překladové články
Záhadný vztah mezi kreativitou, duševním zdravím a psychopatologií  6
James S. Grotstein, M.D.
Původní články
Tkaniva (bá)snění  19
Roman Telerovský
Symboly a symbolizace  26
Michael Šebek, CSc.
Utajená snění Karla Teiga  33
Stanislav Dvorský
Umělec a vnější svět  42
Joyce McDougallová, ED.D.
Freudova Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci a její filosofické interpretace  53
Josef Fulka, Ph.D.
Mýtus o Orfeovi Psychoanalytické ohlédnutí  64
Martin Mahler
Zavražděný otec; mrtvý otec: Nový pohled na oidipský komplex  72
Rosine J. Perelbergová, Ph.D.
Představujeme…
Doc. Dr. Nikolaj Jevgrafovič Osipov  89
Roman Telerovský
Recenze
Eva Weissweilerová: Freudové. Biografie jedné rodiny. Nakladatelství H&H, 2008, 358 stran. www.nakladatelstvihh.cz  94
Halina Čermáková and David Holub
Elisabeth Roudinesco, Michel Plon: Wörterbuch der Psychoanalyse Springer, Wien - New York 2004. 1261 s. ISBN 3-211-83748-5  100
Petr Klimpl, CSc.
Anotace
Ernst Kris, Otto Kurz: Legenda o umělci  102
 
O autorech  103
 
Issue 2
Editorial
Úvodem k Terapii traumatu a soudobé německé psychoanalýze  2
Michael Šebek
Původní články
Ako môžeme duševne integrovať traumatickú realitu? Psychoanalytická teória a vzťah medzi vonkajšou a vnútornou realitou  6
Werner Böhleber, Dr. phil.
Překladové články
Konkretistická fúze, agování a symbolizace: Analytický proces v terapii lidí těžce traumatizovaných v raném dětství  18
Franziska Henningsenová, Dip.-Psych.
Tělové disociace jako důsledek traumatu  34
Mathias Hirsch
Nezbytnost porušení pravidel: Analytik jako zprostředkovatel mezi světem vnitřních a vnějších objektů  46
Wulf Hübner, Dr. Phil., Dipl.-Psych
Zakázaná mateřská řeč Dvojitý jazykový zmatek jako výraz transgenerativního konfliktu na základě až do dneškaexistujícího napjatého vztahu mezi Českou republikou a Německem  63
Jana Burgerová, dipl.-Psych.
Představujeme…
Na objednávku o sobě  72
Petr Příhoda
Recenze
Jon G. Allen, Peter Fonagy, Antony W. Bateman: Mentalizing in Clinical Practice. Arlington: American Psychiatric Publishing, Inc., 2008, 403 stran. www.appi.org  77
David Holub
Psychoanalytic Psychotherapy in the Independent Tradition. Johnson, S. - Rzuczinsky, S. (eds.), Londýn: Karnac Books 1999  82
Lucie Lucká
O autorech  85
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.