Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon  (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 13 (2011)

Issue 1
Traumatizované dítě v dnešní době
Editorial  3
MUDr. Marie Kopřivová and MUDr. Ivana Růžičková
Překladové články
Koncept traumatu dříve a nyní  5
Lýdia Tischlerová
Děti, které používají tělo k vypořádání se s traumatem: aktivita, pohled a prostor pro myšlenku  16
Ann Hornová
Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické otázky  28
Monica Lanyadová
Původní články
Může být odehrání terapeutem užitečné?  42
Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
Představujeme…
Miranda Feuchtwang about Herself  50
 
PhDr. Hana Junová  55
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Recenze
Richard Lucas: The Psychotic Wavelength: A Psychoanalytic Perspective for Psychiatry. Routledge, Hove and New York, 2009, New Library of Psychoanalysis, 335s  59
PhDr. Václava Probstová, CSc.
Elisabeth Cleve: From Chaos to Coherence - Psychotherapy with a little boy with ADHD. London: Karnac 2004  64
Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
Psychotherapy with couples. Theory and Practice at the Tavistock Institute of Marital Studies. Ruszczynski, S. (ed.), Karnac Books, London, 1. vydání 1993, reprint 2005.  66
PhDr. Slavoj Titl
O autorech  69
 
Issue 2
Čas a psychoanalýza
Editorial  3
MUDr. David Holub
Překladový článek
Polemické diskuse a après coup  9
Rosine Jozef Perelbergová, Ph.D.
Původní články
Terminace a končení v psychoanalýze  25
PhDr. Marie Hošková
Přítomný okamžik jako původce změny v psychoterapii podle D. Sterna a jeho kolegů z Boston Change Process Study Group  34
Mgr. Martina Palková
Narkissos a Kronos  45
PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
K zamyšlení…
Psychoanalýza a klimatická změna: nový pohled na tři ekologie  59
Joseph Dodds, CPsychol, MPhil, M.A., BSc
Představujeme…
Na objednávku o sobě  81
MUDr. Věra Fischelová
Rozloučení s Lucianem Freudem (1922-2011), mistrem malby subjektivního těla  84
Joseph Dodds, CPsychol, MPhil, M.A., BSc
Recenze
Jane Milton, Caroline Polmear, Julia Fabricius: A short introduction to psychoanalysis Sage, London 2011. 2. vydání, 214 s.  89
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
Jana Tóthová: Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení. Portál, Praha 2011. 1. vydání, 256 s., ISBN 978-80-7367-856-2  92
PhDr. Slavoj Titl
O autorech  95
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.