Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 14 (2012)

Issue 1
Sándor Ferenczi a vztahová psychoanalýza
Editorial  3
Martin Mahler
Překladové články
Zmatení jazyků mezi dospělými a dítětem - Řeč něhy a vášně  7
Sándor Ferenczi
Pružnost techniky: Psychoanalytický projekt a cesta Sándora Ferencziho  14
Franco Borgogno, Ph.D.
Legitimní gratifikace potřeb analytika  27
Karen J. Marodová, Ph.D., ABPP
Psychoanalytická supervize: Intersubjektivní vývoj  38
Emanuel Berman, Ph.D.
Původní článek
Moje zkušenosti s psychoanalytickým výcvikem v Americe  56
Olga Marlinová
Recenze
Michael Eigen: Eigen in Seoul, Vol. 1: Madness and Murder Karnac Books Ltd., Londýn 2010  61
Martin Mahler
Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis and Treatment Planning (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2: Manuál pro diagnostiku a plánování léčby) Cambridge, MA: Hogrefe and Huber, 2008, 407 stran. České vydání se očekává v roce 2013 ve spolupráci nakladatelstvím Hogrefe - Testcentrum.  63
David Holub, Ph.D. and Roman Telerovský
O autorech  68
 
Issue 2
Psychosomatika
Editorial  3
Jiří Šimek, CSc.
Překladové články
Somatizace a konverze: odlišné nebo překrývající se konstrukty?  7
Graeme J. Taylor, M.D.
Původní články
Psychoanalytický pohled na psychosomatiku  24
Jan Poněšický, Ph.D.
Úvahy o psychoanalytické psychosomatice  32
Michael Šebek, CSc.
Úvodní rozhovory s psychosomatickými pacienty  49
Fotis Bobos, M.D.
Psychosomatický fenomén: Psychosomatika z fenomenologické a filosofické perspektivy  57
Jiří Šimek, CSc.
Představujeme…
Doc. PhDr. Michal Černoušek (1946-2005)  70
Jiří Kocourek
Recenze
Sarah Fels Usher: What is This Thing Called Love? A Guide to Psychoanalytic Psychotherapy with Couples East Sussex, UK: Routledge, 2008, 162 str.  72
Slavoj Titl
Wolfgang Wöller, Johannes Kruse: Hlbinná psychoterapia Základy a návody pre prax Trenčín, Vydavatel'stvo F, Pro mente sana s.r.o., 2011, 538 str. (Originál vyšel v roce 2005 pod názvem Tiefenpsychologish fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfanden. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Schattauer, Stutgart, New York.)  75
David Holub, Ph.D.
O autorech  78
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.