Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Evernote for note taking…

PEP-Web Tip of the Day

Evernote is a general note taking application that integrates with your browser. You can use it to save entire articles, bookmark articles, take notes, and more. It comes in both a free version which has limited synchronization capabilities, and also a subscription version, which raises that limit. You can download Evernote for your computer here. It can be used online, and there’s an app for it as well.

Some of the things you can do with Evernote:

  • Save search-result lists
  • Save complete articles
  • Save bookmarks to articles

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 14 (2012)

Issue 1
Sándor Ferenczi a vztahová psychoanalýza
Editorial  3
Martin Mahler
Překladové články
Zmatení jazyků mezi dospělými a dítětem - Řeč něhy a vášně  7
Sándor Ferenczi
Pružnost techniky: Psychoanalytický projekt a cesta Sándora Ferencziho  14
Franco Borgogno, Ph.D.
Legitimní gratifikace potřeb analytika  27
Karen J. Marodová, Ph.D., ABPP
Psychoanalytická supervize: Intersubjektivní vývoj  38
Emanuel Berman, Ph.D.
Původní článek
Moje zkušenosti s psychoanalytickým výcvikem v Americe  56
Olga Marlinová
Recenze
Michael Eigen: Eigen in Seoul, Vol. 1: Madness and Murder Karnac Books Ltd., Londýn 2010  61
Martin Mahler
Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis and Treatment Planning (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2: Manuál pro diagnostiku a plánování léčby) Cambridge, MA: Hogrefe and Huber, 2008, 407 stran. České vydání se očekává v roce 2013 ve spolupráci nakladatelstvím Hogrefe - Testcentrum.  63
Roman Telerovský and David Holub, Ph.D.
O autorech  68
 
Issue 2
Psychosomatika
Editorial  3
Jiří Šimek, CSc.
Překladové články
Somatizace a konverze: odlišné nebo překrývající se konstrukty?  7
Graeme J. Taylor, M.D.
Původní články
Psychoanalytický pohled na psychosomatiku  24
Jan Poněšický, Ph.D.
Úvahy o psychoanalytické psychosomatice  32
Michael Šebek, CSc.
Úvodní rozhovory s psychosomatickými pacienty  49
Fotis Bobos, M.D.
Psychosomatický fenomén: Psychosomatika z fenomenologické a filosofické perspektivy  57
Jiří Šimek, CSc.
Představujeme…
Doc. PhDr. Michal Černoušek (1946-2005)  70
Jiří Kocourek
Recenze
Sarah Fels Usher: What is This Thing Called Love? A Guide to Psychoanalytic Psychotherapy with Couples East Sussex, UK: Routledge, 2008, 162 str.  72
Slavoj Titl
Wolfgang Wöller, Johannes Kruse: Hlbinná psychoterapia Základy a návody pre prax Trenčín, Vydavatel'stvo F, Pro mente sana s.r.o., 2011, 538 str. (Originál vyšel v roce 2005 pod názvem Tiefenpsychologish fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfanden. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Schattauer, Stutgart, New York.)  75
David Holub, Ph.D.
O autorech  78
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.