Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 14 (2012)

Issue 1
Sándor Ferenczi a vztahová psychoanalýza
Editorial  3
PhDr. Martin Mahler
Překladové články
Zmatení jazyků mezi dospělými a dítětem - Řeč něhy a vášně  7
Sándor Ferenczi
Pružnost techniky: Psychoanalytický projekt a cesta Sándora Ferencziho  14
Franco Borgogno, Ph.D.
Legitimní gratifikace potřeb analytika  27
Karen J. Marodová, Ph.D., ABPP
Psychoanalytická supervize: Intersubjektivní vývoj  38
Emanuel Berman, Ph.D.
Původní článek
Moje zkušenosti s psychoanalytickým výcvikem v Americe  56
PhDr. Olga Marlinová
Recenze
Michael Eigen: Eigen in Seoul, Vol. 1: Madness and Murder Karnac Books Ltd., Londýn 2010  61
PhDr. Martin Mahler
Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis and Treatment Planning (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2: Manuál pro diagnostiku a plánování léčby) Cambridge, MA: Hogrefe and Huber, 2008, 407 stran. České vydání se očekává v roce 2013 ve spolupráci nakladatelstvím Hogrefe - Testcentrum.  63
MUDr. David Holub, Ph.D. and Mgr. Roman Telerovský
O autorech  68
 
Issue 2
Psychosomatika
Editorial  3
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Překladové články
Somatizace a konverze: odlišné nebo překrývající se konstrukty?  7
Graeme J. Taylor, M.D.
Původní články
Psychoanalytický pohled na psychosomatiku  24
MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.
Úvahy o psychoanalytické psychosomatice  32
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Úvodní rozhovory s psychosomatickými pacienty  49
Fotis Bobos, M.D. and Translation Eva Klimentová
Psychosomatický fenomén: Psychosomatika z fenomenologické a filosofické perspektivy  57
Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Představujeme…
Doc. PhDr. Michal Černoušek (1946-2005)  70
Doc. PhDr. Jiří Kocourek
Recenze
Sarah Fels Usher: What is This Thing Called Love? A Guide to Psychoanalytic Psychotherapy with Couples East Sussex, UK: Routledge, 2008, 162 str.  72
PhDr. Slavoj Titl
Wolfgang Wöller, Johannes Kruse: Hlbinná psychoterapia Základy a návody pre prax Trenčín, Vydavatel'stvo F, Pro mente sana s.r.o., 2011, 538 str. (Originál vyšel v roce 2005 pod názvem Tiefenpsychologish fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfanden. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Schattauer, Stutgart, New York.)  75
MUDr. David Holub, Ph.D.
O autorech  78
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.