Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 16 (2014)

Issue 1
Obtížně přístupný pacient Modifikace techniky a chápání psychické změny
Editorial  3
PhDr. Václava Probstová, CSc.
Původní články
Betty Josephová - analytička na cestě k psychické změně  6
PhDr. Václava Probstová, CSc.
Stručný úvod do současného kleiniánského myšlení s důrazem na pojetí změny  16
PhDr. Petr Junek and PhDr. Lubica Březinová
Celková situace: Minulost v přítomnosti  26
Dr. Ursula Schusterová
Neexistuje nič také ako analyzand, pokiaľ ho nenájdeme, a pokiaľ on nenájde nás  33
MUDr. Susanna Ståhlbergová
Překladové články
Pohledy na psychickou změnu  46
Betty Josephová
O bezprostřednosti nevědomé pravdy: Pochopení pojmu „tady a teď“ podle Betty Josephové skrze porovnání s jinými názory v rámci kleiniánského myšlení i mimo ně  54
Prof. Rachel B. Blassová
Ohlédnutí
(Neúplné) Zážitky ze 48. kongresu IPA v Praze  72
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Recenze
Robert Oelsner (ed.): Transference and Countertransference Today The New Library of Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 2013, 361 s.  76
PhDr. Marie Hošková
David Bell & Aleksandra Novakovic (eds.): Living on the Border. Psychotic Processes in the Individual, the Couple and the Group London: Karnac Books, 2013, 266 s.  80
MUDr. Ondřej Pěč
Knižní novinky: Stuart Hample: V kůži Woodyho Allena Argo / Paseka, Praha, 2013, 240 s.  87
 
O autorech  91
 
Issue 2
Editorial Psychoanalytické interview  3
David Holub and Mgr. Roman Telerovský
Překladové články
Pozvání k jedinečné rozmluvě: jak pomoci pacientům začít psychoanalýzu  9
Fred Busch, Ph.D.
Pohled na provádění konzultace a doporučení analýzy potenciálnímu analyzandovi  16
Arnold Rothstein, M.D.
Komentáře k přenosu a protipřenosu v prvním analytickém setkání  26
Thomas H. Ogden, M.D.
Původní články
Vedení a průběh prvního interview v Operacionalizované psychodynamické diagnostice OPD-2  39
Mgr. Roman Telerovský
Diagnistický profil v prvním setkání s dítětem. Kazuistika Petra  53
Kate Donmallová and Lydia Tischlerová, B.A
První hodina párové terapie  72
Mgr. Lucie Lucká
Úvodní interview v psychoanalytické párové psychoterapii  77
PhDr. Slavoj Titl
Představujeme…
Rozhovor s prof. Otto F. Kernbergem v Bratislavě 14. června 2014  89
Silvia Nürnberger
Recenze
Stavros Mentzos: Přehled psychodynamiky Praha: Portál, 2012, 288 s.  94
Halina Čermáková
Sarah Fels Usher: Introduction into Psychodynamic Psychotherapy Technique London and New York: Routledge, 2013, druhé vydání, 125 s.  96
Mgr. Lucie Lucká
O autorech  101
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.