Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 16 (2014)

Issue 1
Obtížně přístupný pacient Modifikace techniky a chápání psychické změny
Editorial  3
Václava Probstová, CSc.
Původní články
Betty Josephová - analytička na cestě k psychické změně  6
Václava Probstová, CSc.
Stručný úvod do současného kleiniánského myšlení s důrazem na pojetí změny  16
Petr Junek and Lubica Březinová
Celková situace: Minulost v přítomnosti  26
Ursula Schusterová
Neexistuje nič také ako analyzand, pokiaľ ho nenájdeme, a pokiaľ on nenájde nás  33
Susanna Ståhlbergová
Překladové články
Pohledy na psychickou změnu  46
Betty Josephová
O bezprostřednosti nevědomé pravdy: Pochopení pojmu „tady a teď“ podle Betty Josephové skrze porovnání s jinými názory v rámci kleiniánského myšlení i mimo ně  54
Rachel B. Blassová
Ohlédnutí
(Neúplné) Zážitky ze 48. kongresu IPA v Praze  72
Michael Šebek, CSc.
Recenze
Robert Oelsner (ed.): Transference and Countertransference Today The New Library of Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 2013, 361 s.  76
Marie Hošková
David Bell & Aleksandra Novakovic (eds.): Living on the Border. Psychotic Processes in the Individual, the Couple and the Group London: Karnac Books, 2013, 266 s.  80
Ondřej Pěč
Knižní novinky: Stuart Hample: V kůži Woodyho Allena Argo / Paseka, Praha, 2013, 240 s.  87
 
O autorech  91
 
Issue 2
Editorial Psychoanalytické interview  3
David Holub and Roman Telerovský
Překladové články
Pozvání k jedinečné rozmluvě: jak pomoci pacientům začít psychoanalýzu  9
Fred Busch, Ph.D.
Pohled na provádění konzultace a doporučení analýzy potenciálnímu analyzandovi  16
Arnold Rothstein, M.D.
Komentáře k přenosu a protipřenosu v prvním analytickém setkání  26
Thomas H. Ogden, M.D.
Původní články
Vedení a průběh prvního interview v Operacionalizované psychodynamické diagnostice OPD-2  39
Roman Telerovský
Diagnistický profil v prvním setkání s dítětem. Kazuistika Petra  53
Kate Donmallová and Lydia Tischlerová, B.A
První hodina párové terapie  72
Lucie Lucká
Úvodní interview v psychoanalytické párové psychoterapii  77
Slavoj Titl
Představujeme…
Rozhovor s prof. Otto F. Kernbergem v Bratislavě 14. června 2014  89
Silvia Nürnberger
Recenze
Stavros Mentzos: Přehled psychodynamiky Praha: Portál, 2012, 288 s.  94
Halina Čermáková
Sarah Fels Usher: Introduction into Psychodynamic Psychotherapy Technique London and New York: Routledge, 2013, druhé vydání, 125 s.  96
Lucie Lucká
O autorech  101
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.