Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 17 (2015)

Issue 1
Editorial  3
Halina Čermáková
Původní články
Mezi Ferenczim a Freudem  6
Martin Mahler
První vztahový psychoanalytik Sándor Ferenczi  14
Olga Marlinová
Překladové články
Vztahové prvky v teorii traumatu: Ferencziho změna paradigmatu  23
Judit Mészárosová, Ph.D.
Role psychoanalytika v utváření důvěryhodného terapeutického vztahu v rámci analytického procesu: za hranice dynamiky přenosu a protipřenosu  37
Judit Mészárosová, Ph.D.
O analytikově emoční dostupnosti a zranitelnosti  50
Darlene Bregman Ehrenbergová, Ph.D., ABPP
Představujeme…
Rozhovor s Judit Mészárosovou  62
Halina Čermáková
Rozhovor s Darlene Bregman Ehrenbergovou  64
Silvia Nürnberger
Recenze
Sándor Ferenczi: Klinický deník Uspořádal a přeložil Michael Bálint Portál, Praha, 2014, 224 str.  67
Pavla Sokalská
Darlene Bregman Ehrenbergová Na hraně intimity Portál, Praha, 2014, 232 str.  71
Dana Holubová
O autorech  73
 
Issue 2
Editorial  3
Jiří Jakubů, Ph.D. and Hana Drábková
Za Marií Hoškovou  7
Luděk Vrba
Původní články
Pojmy a jejich osudy: Uvedení k pojmům přenosu, protipřenosu a odehrávání v psychoanalýze  9
Jiří Jakubů, Ph.D.
Překladové články
Freudův „přenos“: tvrzení a realita, teorie a praxe  15
Michael Diercks
Láska, která si netroufá vyslovit své jméno  29
Ronald Britton
Odehrávání: dospívání jednoho pojmu  37
Caroline Polmearová
Útoky na spojení nebo puzení ke komunikaci?  48
Avner Bergstein, M.A.
Přenos, protipřenos, odehrání - příklady z klinické praxe  62
Václav Mikota, CSc.
Transgenerační transmise, vzájemné ovlivňování generací a přenos  73
Slavoj Titl
Mlčení v psychoanalýze  87
Marie Hošková
Ohlédnutí
1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“  93
Michael Šebek, CSc.
Krátká zpráva ze setkání delegátů EFPP 24.-25. 6. 2015 v Berlíně  97
Halina Čermáková
Dík Davidu Holubovi  99
Michael Šebek, CSc.
Představujeme…
Rozhovor s MUDr. Davidem Holubem, Ph.D. a doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc.  100
Halina Čermáková
Recenze
PhDr. Slavoj Titl: Psychoanalytická párová terapie Portál, Praha, 2014, 264 str.  106
Lucie Lucká
Nancy McWilliamsová: Psychoanalytická diagnóza Přeložila PhDr. Hana Drábková Portál, Praha, 2015, 416 str.  108
Lucie Lucká
O autorech  110
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.