Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size?  In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+).  Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out).   To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command  on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 18 (2016)

Issue 1
Editorial  3
Luděk Vrba and Hana Drábková
Články
Vzrušení a napětí - výzva skupin. Dynamika setkání (a vyhýbání se setkáním)  8
Robi Friedman, Ph.D.
Proč by se měli skupiny bát její členové?  17
Marie Hošková
Obávají se skupinoví analytici skupin?  27
Tija Despotovicová
Já se bojím té zlé velké skupiny  36
Helena Klímová, Mgr.
Skupinová dynamika - přehled  42
Wilfred Ruprecht Bion
Krátký nárys mé teorie základního předpokladu nesoudržnosti  49
Earl Hopper, Ph.D.
Úzkost ve skupinové terapii s hraničními pacienty  60
Gila Oferová, Ph.D.
Alkoholová závislost ve skupinovém prostoru  71
Petr Zahradník, MUDr.
Ohlédnutí
Bojíme se víc skupiny, nebo toho, že zůstaneme bez ní?: Ohlédnutí za 2. mezinárodní školou skupinové analýzy na téma „Kdo se bojí skupiny?”  78
Dana Holubová
Představujeme…
Rozhovor s Gilou Oferovou  80
Silvia Nürnberger
Recenze
Recenze knihy s polemikou Václav Buriánek Roman Telerovský: Skutečnost imaginace. Mezi psychoanalýzou a surrealismem. Analogon, Praha, 2015, 156 str.  84
 
Za hranice kliniky: myslet psychoanalýzu jinak: (poznámky a nápady recenzenta nad vybranými texty)  95
Jiří Jakubů, Ph.D.
Vzpomínáme
Znovu za PhDr. Marií Hoškovou  103
 
Texty PhDr. Marie Hoškové uveřejněné v Revue  113
 
Neutralita, abstinence a terapeutická aliance  114
Marie Hošková
O autorech  122
 
Issue 2
Editorial  3
PhDr. Michael Šebek, CSC
Víme, co je totalita?  6
Ingrid Strobachová, Ph.D.
The Crisis of Authorityin Modern Societies a Psychoanalytic Perspective  14
Liana Giorgi
Krize autority v moderních společnostech z hlediska psychoanalýzy  26
Liana Giorgiová
The Totalitarian Mind  37
Luiz Meyer
Totalitní mysl  46
Luiz Meyer
Totalitní světy  55
Michael Šebek, CSC
Je teorie totalitního objektu stále užitečná?  72
Petr Klimpl, CSC
Vliv proměny objektního vztahu na vznik fantazií o Andělech, Tanatu a Erotu. Zápisky ze špitálu (2014)  88
PhDr. Václav Buriánek
Vzpomínky na psychoanalýzu v době totality  99
Halina Čermáková
Na okraj estetiky polis: Architektura a sexualita, psychoanalýza a prožitek krásy: Volné úvahy nad katalogem výstavy Prostory touhy. Je architektura sexy?  107
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
O autorech  115
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.