Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Understanding Rank

PEP-Web Tip of the Day

When you do a search, you can sort the results bibliographically alphabetical or by “rank”. What is Rank?

Rank refers to the search engine’s “best guess” as to the relevance of the result to the search you specified. The exact method of ranking used varies a bit depending on the search. In its most basic level, when you specify a single search term, rank looks at the density of the matches for the word in the document, and how close to the beginning of the document they appear as a measure of importance to the paper’s topic. The documents with the most matches and where the term is deemed to have the most importance, have the highest “relevance” and are ranked first (presented first).

When you specify more than one term to appear anywhere in the article, the method is similar, but the search engine looks at how many of those terms appear, and how close together they appear, how close to the beginning of the document, and can even take into account the relative rarity of the search terms and their density in the retrieved file, where infrequent terms count more heavily than common terms.

To see a simple example of this, search for the words (not the phrase, so no quotes):

unconscious communications

Look at the density of matches in each document on the first page of the hits. Then go to the last page of matched documents, and observe the density of matches within the documents.

A more complex search illustrates this nicely with a single page and only 15 matches:

counter*tr* w/25 “liv* out” w/25 enact*

There are a lot of word forms and variants of the words (due to the * wildcards) above that can match, but the proximity (w/25) clause limits the potential for matching. What’s interesting here though is how easily you can see the match density decrease as you view down the short list.

The end result of selecting order by rank is that the search engine’s best “guess” as to which articles are more relevant appear higher on the list than less relevant articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 18 (2016)

Issue 1
Editorial  3
Luděk Vrba and Hana Drábková
Články
Vzrušení a napětí - výzva skupin. Dynamika setkání (a vyhýbání se setkáním)  8
Robi Friedman, Ph.D.
Proč by se měli skupiny bát její členové?  17
Marie Hošková
Obávají se skupinoví analytici skupin?  27
Tija Despotovicová
Já se bojím té zlé velké skupiny  36
Helena Klímová, Mgr.
Skupinová dynamika - přehled  42
Wilfred Ruprecht Bion
Krátký nárys mé teorie základního předpokladu nesoudržnosti  49
Earl Hopper, Ph.D.
Úzkost ve skupinové terapii s hraničními pacienty  60
Gila Oferová, Ph.D.
Alkoholová závislost ve skupinovém prostoru  71
Petr Zahradník, MUDr.
Ohlédnutí
Bojíme se víc skupiny, nebo toho, že zůstaneme bez ní? Ohlédnutí za 2. mezinárodní školou skupinové analýzy na téma „Kdo se bojí skupiny?”  78
Dana Holubová
Představujeme…
Rozhovor s Gilou Oferovou  80
Silvia Nürnberger
Recenze
Recenze knihy s polemikou Václav Buriánek Roman Telerovský: Skutečnost imaginace. Mezi psychoanalýzou a surrealismem. Analogon, Praha, 2015, 156 str.  84
 
Za hranice kliniky: myslet psychoanalýzu jinak: (poznámky a nápady recenzenta nad vybranými texty)  95
Jiří Jakubů, Ph.D.
Vzpomínáme
Znovu za PhDr. Marií Hoškovou  103
 
Texty PhDr. Marie Hoškové uveřejněné v Revue  113
 
Neutralita, abstinence a terapeutická aliance  114
Marie Hošková
O autorech  122
 
Issue 2
Editorial  3
Michael Šebek, CSC
Víme, co je totalita?  6
Ingrid Strobachová, Ph.D.
The Crisis of Authorityin Modern Societies a Psychoanalytic Perspective  14
Liana Giorgi
Krize autority v moderních společnostech z hlediska psychoanalýzy  26
Liana Giorgiová
The Totalitarian Mind  37
Luiz Meyer
Totalitní mysl  46
Luiz Meyer
Totalitní světy  55
Michael Šebek, CSC
Je teorie totalitního objektu stále užitečná?  72
Petr Klimpl, CSC
Vliv proměny objektního vztahu na vznik fantazií o Andělech, Tanatu a Erotu. Zápisky ze špitálu (2014)  88
Václav Buriánek
Vzpomínky na psychoanalýzu v době totality  99
Halina Čermáková
Na okraj estetiky polis: Architektura a sexualita, psychoanalýza a prožitek krásy: Volné úvahy nad katalogem výstavy Prostory touhy. Je architektura sexy?  107
Jiří Jakubů, Ph.D.
O autorech  115
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.