Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 2 (2000)

Issue 1
Úvod
Editorial  1
David Holub
Slovo úvodem  1
Lydia Tischler, Ivana Růžičková and Marie Kopřivová
Vážení čtenáři: dovolte několik poznámek v úvodu tohoto čísla  4
Jiří Pilař
Referáty z Letní školy dìtské psychoanalytické psychoterapie
Vývoj v raném období a rané dětství  5
Susan Coulson
Období latence, dítě ve středním období dětství  11
Viviane Green
Proměny puberty a adolescence  19
Miranda Feuchtwang
Jak myslet na dítě - úvaha o práci s rodiči dětí v terapii  25
Ann Horne
Sexuální zneužití a senzuální-SEXUÁLNÍ zneužívání v dětství a adolescenci  31
Ann Horne
Práce s dětskými obětmi traumatu  43
Sheila Melzak
Workshop Dìtské sekce ČSPAP
Krátké zprávy z rizikového kraje: psychoterapie s náročnými adolescenty  51
Ann Horne
Úvahy o pohlaví v teorii a praxi s dětmi a adolescenty  61
Ann Horne
O těle a dětech: sexualita a sexuální teorie v dětství a adolescenci  69
Ann Horne
ADD/ADHD - Názory na příčiny a léčbu  74
Lydia Tischler
Překladové práce
UČITELÉ A SPOLEČENSKÉ ZMĚNY: K psychickému zpracování politických změn v r. 1989. Empirická psychoanalytická studie učitelů v Česku a Východním Německu  80
Ingrid Kerz-Rühling, Tomas Plänkers and René Fischer
Z HISTORIE PSYCHOANALýZY
Karl Abraham (1877-1925)  96
Alena Plháková
Recenze: pro Revue psychoanalytické psychoterapie
Bruno Bettelheim: Okouzlení pohádkami Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad Lucie Lucká  101
Václav Buriánek
Farhad Dalal: Taking the Group Seriously. Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. Ed.by Malcolm Pines. Int.Library of Group Analysis 5. Jessica Kingsley Publishers. London and Philadelphia. 1998. 250 pp. 17.45 GBP  102
Petr Junek
Freud a po Freudovi - Dějiny moderního psychoanalytického myšlení Stephen A. Mitchell Margaret J. Blacková Nakladatelství TRITON 1999  103
Slavoj Titl
Jon Frederickson: Psychodynamic Psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives Brunner/Maze, Taylor and Francis, 1999 ISBN 0-87630-962-7 Distribuce: Bruner /Mazel, 1, Gunpowder St. London EC 4A 3DE  104
Michael Šebek, CSc.
John Kerr: Nebezpečná metoda. Prostor, Praha 1999, 553 stran, 599 Kč  105
Miroslav Borecký
Karen Horneyová: Neuróza a lidský růst. Zápas o seberealizaci. Vydalo nakl. TRITON ve spolupráci s nakl. PRAGMA 2000 Brož., 340 stran; cena 200,-  106
Alex Jendrysek
Issue 2
Úvod
Editorial  1
David Holub
Původní práce
Pojetí narcismu v díle Bely Grunbergera: Referát PhDr. J. Ženatého na semináři České psychoanalytické společnosti - podzim 1998  2
Jan Ženatý
Čištění anality  7
Bohumila Vacková
Některé aspekty vlivu těhotenství terapeutky na průběh psychoanalytické psychoterapie  13
Halina Čermáková
Překladové práce
Závislost na stavu blízkém smrti  19
Betty Joseph
O snech  25
Michael Stone, M.D.
Recenze: pro Revue psychoanalytické psychoterapie
Stavros Mentzos: Rozumíme sami sobě? Neurotické zpracování konfliktů. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, překlad PhDr. Petr Junek  34
Slavoj Titl
Otto F. Kernberg - Normální a patologická láska. Pohled současné psychoanalýzy. Portál, Praha 1999  35
Slavoj Titl
Janet Sayersová - Matky psychoanalýzy Triton, Praha, 1999, s. 253  35
Alena Plháková
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.