Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 20 (2018)

Issue 1
Editorial  3
Jiří Jakubů and Hana Drábková
Původní èlánky
Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl  8
Jaroslav Peregrin, CSc.
K pojetí psychoanalytické interpretace: osobní výběr  18
Jiří Jakubů
Překladové články
Mysl analytika: Od naslouchání k interpretaci  29
Madeleine Barangerová
Nevyslovitelné: Emoční pravda přesahující jazyk  41
Avner Bergstein, M.A.
Interpretace: Freudova specifická akce, okamžik naléhavosti podle Kleinové a Bionovo zasnění a „kontejner-kontejnovaně“ (♀♂)  57
Chris Mawson
Zasnění a interpretace  70
Thomas H. Ogden
Co je pravdivé a čí myšlenka to byla?  87
Thomas H. Ogden
Interpretace: Zvolený fakt, nebo přeceněná myšlenka?  101
Ronald Britton and John Steiner
Vidět znamená uvěřit - konstrukce a interpretace  112
Claire Cripwellová
Pokus o interpretaci pocitú identity ze zlomku snu a „nevìdomé fantazie o Dvojníkovi“  122
Václav Buriánek
Ohlédnutí
Výzvy sociálních traumat aneb vnitřní svět vnějších realit  127
 
Recenze
John Steiner: Psychická útočiště. Patologická organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů Praha/Kroměříž: Triton, 2018, 192 str.  129
Petr Junek
Paul Dano: Wildlife USA, 2018, 104 min  134
Petr Junek
Miloš Kučera: Pud u Freuda Praha: Karolinum, 2017, 532 str.  137
Michal Voldřich
Vzpomínáme
K určujícímu setkání s Janem Ženatým  140
 
O autorech  147
 
Issue 2
Editorial  3
Eduard Rys, Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Články
Bolí mě bříško  5
Lydia Tischlerová
My Tummy Hurts  16
Lydia Tischler
Psychosomatické poruchy a centrální sensitizace v raném vývoji  27
Michael Šebek, CSc.
Psychosomatics and Central Sensitization in Early Development  39
Michael Šebek, CSc.
Psychosomatické jevy v staroseverské literature  48
Marie Novotná, Ph.D.
O dětech, které dávají přednost tělu - s důrazem na ideální self  65
Ann Horneová
On Children Who Privilege the Body - with Thoughts on the Ideal Self  78
Ann Horne
Mentalizace somatické nemoci v psychoterapii chronicky nemocných dětí  91
Ágnes Hódiová
Mentalizing the Somatic Illness in the Psychotherapy of Chronically Sick Children  108
Ágnes Hódi
Psychoanalýza, hluchota a znakový jazyk  126
Josef Fulka, Ph.D.
Recenze
Rosine Josef Perelberg (ed.): Psychic Bisexuality. A British-French Dialogue London: Routledge (The New Library of Psychoanalysis), 2018, 348 str.  140
David Holub
Léon Wurmser, Heidrun Jarass: Nothing Good is Allowed to Stand. An Integrative View of the Negative Therapeutic Reaction. New York and London: Routledge, 2013, 220 s.  143
Roman Telerovský
Françoise Brelet-Foulardová, Catherine Chabertová: Manuál TAT. Psychoanalytický přístup. Praha: Hogrefe-Testcentrum, 2018, 241 s.  148
Martina Telerovská
Vzpomínáme
Doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. (4. 12. 1944 - 3. 9. 2018)  151
David Holub, Ph.D.
O autorech  172
 
About Authors  174
 
Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.