Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 20 (2018)

Issue 1
Editorial  3
Jiří Jakubů and Hana Drábková
Původní èlánky
Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl  8
Jaroslav Peregrin, CSc.
K pojetí psychoanalytické interpretace: osobní výběr  18
Jiří Jakubů
Překladové články
Mysl analytika: Od naslouchání k interpretaci  29
Madeleine Barangerová
Nevyslovitelné: Emoční pravda přesahující jazyk  41
Avner Bergstein, M.A.
Interpretace: Freudova specifická akce, okamžik naléhavosti podle Kleinové a Bionovo zasnění a „kontejner-kontejnovaně“ (♀♂)  57
Chris Mawson
Zasnění a interpretace  70
Thomas H. Ogden
Co je pravdivé a čí myšlenka to byla?  87
Thomas H. Ogden
Interpretace: Zvolený fakt, nebo přeceněná myšlenka?  101
Ronald Britton and John Steiner
Vidět znamená uvěřit - konstrukce a interpretace  112
Claire Cripwellová
Pokus o interpretaci pocitú identity ze zlomku snu a „nevìdomé fantazie o Dvojníkovi“  122
Václav Buriánek
Ohlédnutí
Výzvy sociálních traumat aneb vnitřní svět vnějších realit  127
 
Recenze
John Steiner: Psychická útočiště. Patologická organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů Praha/Kroměříž: Triton, 2018, 192 str.  129
Petr Junek
Paul Dano: Wildlife USA, 2018, 104 min  134
Petr Junek
Miloš Kučera: Pud u Freuda Praha: Karolinum, 2017, 532 str.  137
Michal Voldřich
Vzpomínáme
K určujícímu setkání s Janem Ženatým  140
 
O autorech  147
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.