Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon  (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 20 (2018)

Issue 1
Editorial  3
Dr. Jiří Jakubů and Hana Drábková
Původní èlánky
Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl  8
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
K pojetí psychoanalytické interpretace: osobní výběr  18
Dr. Jiří Jakubů
Překladové články
Mysl analytika: Od naslouchání k interpretaci  29
Madeleine Barangerová
Nevyslovitelné: Emoční pravda přesahující jazyk  41
Avner Bergstein, M.A.
Interpretace: Freudova specifická akce, okamžik naléhavosti podle Kleinové a Bionovo zasnění a „kontejner-kontejnovaně“ (♀♂)  57
Chris Mawson
Zasnění a interpretace  70
Thomas H. Ogden
Co je pravdivé a čí myšlenka to byla?  87
Thomas H. Ogden
Interpretace: Zvolený fakt, nebo přeceněná myšlenka?  101
Ronald Britton and John Steiner
Vidět znamená uvěřit - konstrukce a interpretace  112
Claire Cripwellová
Pokus o interpretaci pocitú identity ze zlomku snu a „nevìdomé fantazie o Dvojníkovi“  122
Dr. Václav Buriánek
Ohlédnutí
Výzvy sociálních traumat aneb vnitřní svět vnějších realit  127
 
Recenze
John Steiner: Psychická útočiště. Patologická organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů Praha/Kroměříž: Triton, 2018, 192 str.  129
Petr Junek
Paul Dano: Wildlife USA, 2018, 104 min  134
Petr Junek
Miloš Kučera: Pud u Freuda Praha: Karolinum, 2017, 532 str.  137
Michal Voldřich
Vzpomínáme
K určujícímu setkání s Janem Ženatým  140
 
O autorech  147
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.