Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To bookmark an article…

PEP-Web Tip of the Day

Want to save an article in your browser’s Bookmarks for quick access? Press Ctrl + D and a dialogue box will open asking how you want to save it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 20 (2018)

Issue 1
Editorial  3
Jiří Jakubů and Hana Drábková
Původní èlánky
Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl  8
Jaroslav Peregrin, CSc.
K pojetí psychoanalytické interpretace: osobní výběr  18
Jiří Jakubů
Překladové články
Mysl analytika: Od naslouchání k interpretaci  29
Madeleine Barangerová
Nevyslovitelné: Emoční pravda přesahující jazyk  41
Avner Bergstein, M.A.
Interpretace: Freudova specifická akce, okamžik naléhavosti podle Kleinové a Bionovo zasnění a „kontejner-kontejnovaně“ (♀♂)  57
Chris Mawson
Zasnění a interpretace  70
Thomas H. Ogden
Co je pravdivé a čí myšlenka to byla?  87
Thomas H. Ogden
Interpretace: Zvolený fakt, nebo přeceněná myšlenka?  101
Ronald Britton and John Steiner
Vidět znamená uvěřit - konstrukce a interpretace  112
Claire Cripwellová
Pokus o interpretaci pocitú identity ze zlomku snu a „nevìdomé fantazie o Dvojníkovi“  122
Václav Buriánek
Ohlédnutí
Výzvy sociálních traumat aneb vnitřní svět vnějších realit  127
 
Recenze
John Steiner: Psychická útočiště. Patologická organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů Praha/Kroměříž: Triton, 2018, 192 str.  129
Petr Junek
Paul Dano: Wildlife USA, 2018, 104 min  134
Petr Junek
Miloš Kučera: Pud u Freuda Praha: Karolinum, 2017, 532 str.  137
Michal Voldřich
Vzpomínáme
K určujícímu setkání s Janem Ženatým  140
 
O autorech  147
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.