Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 5 (2003)

Issue 1
Editorial  2
Ladislav Grygar
Původní články
Symbolická funkce versus realita  6
Helena Klímová
Kroky dětí a dospívajících po cestách separace  9
Ivana Růžičková
Separace a dospělý svět  15
Michael Šebek, CSc. and Jana Šebková
Vnější realita v kontextu psychoanalytického procesu  22
Marie Hoškova
Psychoterapie - odkud až kam?  27
Helena Klímová
Trendy současné psychoanalytické teorie skupinové terapie  32
Ladislav Grygar
Diskuse
Možnosti a meze výuky psychoanalýzy na pregraduální úrovni  45
Alena Plháková, CSc.
Jak lze také číst „Tabu v sociálních vědách“  54
Martin Mahler
Z historie
Freud in Karlsbad aneb poznání, tradované pravdy a čas  58
Karla Potůčková
Recenze
Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.  59
Slavoj Titl
Kennedy, R., Abel-Hirsch, N., Pajaczkowska, C., Kohr, B. Témata psychoanalýzy II. Praha: Portál, 2002. Z anglického originálu Libido, Eros, Perversion, Exhibitionism, přeložil Jiří Papoušek  60
Alena Plháková, CSc.
The Anti-Group: Destructive forces in the group and their creative potential. By Morris Nitsun, London and New York: Routledge, 1996. p. 318.  60
Ladislav Grygar
Informace  63
Luděk Vrba
Issue 2
Editorial
Úvodem  2
Michael Šebek, CSc.
Překladové práce
Psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a podpůrná psychoterapie: současné rozpory  4
Otto F. Kernberg
Analytický proces v psychoanalýze a psychoterapii: od interpersonální k intrapsychické rovině  19
Alain Gibeault
„Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze“, 42. kongres IPA (Mezinárodní psychoanalytické asociace), Nice 2001  33
Michael Šebek, CSc. and Julio Campos
Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze  38
Peter Schuster
Změna psychoanalytické psychoterapie na psychoanalýzu  42
Arnold Rothstein
Nesnadné proměny psychoanalytické psychoterapie v psychoanalýzu: Diskuse tří přednášek přednesených na panelu 42. mezinárodního psychoanalytického kongresu, Nice 2001  46
Michael Šebek, CSc.
K zamyšlení
Odskok jednoho psychoanalytika do politiky  51
Petr Příhoda
K historii psychoanalýzy v Praze  55
Michael Šebek, CSc.
Recenze Peter Fonagy. Mary Target: Psychoanalytic theories, Prespectives from developmental psychopatology  56
Jana Šebková
Jan Poněšický: Úvod do moderní psychoanalýzy  58
Alena Plháková, CSc.
Allen Wheelis: Naslouchání. Psychoanalytik zpytuje svůj život  59
Petr Klimpl, CSc.
Thomas H. Ogden: Reverie and Interpretation (Sensing Something Human)  60
Václav Buriánek
O autorech  63
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.