Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see papers related to the one you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

When there are articles or videos related to the one you are viewing, you will see a related papers icon next to the title, like this: RelatedPapers32Final3For example:

2015-11-06_09h28_31

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are related (including the current one).  Related papers may be papers which are commentaries, responses to commentaries, erratum, and videos discussing the paper.  Since they are not part of the original source material, they are added by PEP editorial staff, and may not be marked as such in every possible case.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 5 (2003)

Issue 1
Editorial  2
PhDr. Ladislav Grygar
Původní články
Symbolická funkce versus realita  6
Mgr. Helena Klímová
Kroky dětí a dospívajících po cestách separace  9
MUDr. Ivana Růžičková
Separace a dospělý svět  15
PhDr. Michael Šebek, CSc. and Mgr. Jana Šebková
Vnější realita v kontextu psychoanalytického procesu  22
PhDr. Marie Hoškova
Psychoterapie - odkud až kam?  27
Mgr. Helena Klímová
Trendy současné psychoanalytické teorie skupinové terapie  32
PhDr. Ladislav Grygar
Diskuse
Možnosti a meze výuky psychoanalýzy na pregraduální úrovni  45
Doc. MUDr. Alena Plháková, CSc.
Jak lze také číst „Tabu v sociálních vědách“  54
PhDr. Martin Mahler
Z historie
Freud in Karlsbad aneb poznání, tradované pravdy a čas  58
Karla Potůčková
Recenze
Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.  59
PhDr. Slavoj Titl
Kennedy, R., Abel-Hirsch, N., Pajaczkowska, C., Kohr, B. Témata psychoanalýzy II. Praha: Portál, 2002. Z anglického originálu Libido, Eros, Perversion, Exhibitionism, přeložil Jiří Papoušek  60
doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.
The Anti-Group: Destructive forces in the group and their creative potential. By Morris Nitsun, London and New York: Routledge, 1996. p. 318.  60
PhDr. Ladislav Grygar
Informace  63
PhDr. Luděk Vrba
Issue 2
Editorial
Úvodem  2
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Překladové práce
Psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a podpůrná psychoterapie: současné rozpory  4
Otto F. Kernberg
Analytický proces v psychoanalýze a psychoterapii: od interpersonální k intrapsychické rovině  19
Alain Gibeault
„Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze“, 42. kongres IPA (Mezinárodní psychoanalytické asociace), Nice 2001  33
PhDr. Michael Šebek, CSc. and Dr. Julio Campos
Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze  38
Dr. Peter Schuster
Změna psychoanalytické psychoterapie na psychoanalýzu  42
Arnold Rothstein
Nesnadné proměny psychoanalytické psychoterapie v psychoanalýzu: Diskuse tří přednášek přednesených na panelu 42. mezinárodního psychoanalytického kongresu, Nice 2001  46
PhDr. Michael Šebek, CSc.
K zamyšlení
Odskok jednoho psychoanalytika do politiky  51
MUDr. Petr Příhoda
K historii psychoanalýzy v Praze  55
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Recenze Peter Fonagy. Mary Target: Psychoanalytic theories, Prespectives from developmental psychopatology  56
Mgr. Jana Šebková
Jan Poněšický: Úvod do moderní psychoanalýzy  58
Doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Allen Wheelis: Naslouchání. Psychoanalytik zpytuje svůj život  59
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Thomas H. Ogden: Reverie and Interpretation (Sensing Something Human)  60
PhDr. Václav Buriánek
O autorech  63
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.