Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To bookmark an article…

PEP-Web Tip of the Day

Want to save an article in your browser’s Bookmarks for quick access? Press Ctrl + D and a dialogue box will open asking how you want to save it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 5 (2003)

Issue 1
Editorial  2
PhDr. Ladislav Grygar
Původní články
Symbolická funkce versus realita  6
Mgr. Helena Klímová
Kroky dětí a dospívajících po cestách separace  9
MUDr. Ivana Růžičková
Separace a dospělý svět  15
PhDr. Michael Šebek, CSc. and Mgr. Jana Šebková
Vnější realita v kontextu psychoanalytického procesu  22
PhDr. Marie Hoškova
Psychoterapie - odkud až kam?  27
Mgr. Helena Klímová
Trendy současné psychoanalytické teorie skupinové terapie  32
PhDr. Ladislav Grygar
Diskuse
Možnosti a meze výuky psychoanalýzy na pregraduální úrovni  45
Doc. MUDr. Alena Plháková, CSc.
Jak lze také číst „Tabu v sociálních vědách“  54
PhDr. Martin Mahler
Z historie
Freud in Karlsbad aneb poznání, tradované pravdy a čas  58
Karla Potůčková
Recenze
Ovlivnování a autonomie v psychoanalýze Stehen A. Mitchell (z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová). Vydalo nakladatelství TRITON v Praze 2002.  59
PhDr. Slavoj Titl
Kennedy, R., Abel-Hirsch, N., Pajaczkowska, C., Kohr, B. Témata psychoanalýzy II. Praha: Portál, 2002. Z anglického originálu Libido, Eros, Perversion, Exhibitionism, přeložil Jiří Papoušek  60
doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.
The Anti-Group: Destructive forces in the group and their creative potential. By Morris Nitsun, London and New York: Routledge, 1996. p. 318.  60
PhDr. Ladislav Grygar
Informace  63
PhDr. Luděk Vrba
Issue 2
Editorial
Úvodem  2
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Překladové práce
Psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapie a podpůrná psychoterapie: současné rozpory  4
Otto F. Kernberg
Analytický proces v psychoanalýze a psychoterapii: od interpersonální k intrapsychické rovině  19
Alain Gibeault
„Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze“, 42. kongres IPA (Mezinárodní psychoanalytické asociace), Nice 2001  33
PhDr. Michael Šebek, CSc. and Dr. Julio Campos
Přechod od psychoanalytické psychoterapie k psychoanalýze  38
Dr. Peter Schuster
Změna psychoanalytické psychoterapie na psychoanalýzu  42
Arnold Rothstein
Nesnadné proměny psychoanalytické psychoterapie v psychoanalýzu: Diskuse tří přednášek přednesených na panelu 42. mezinárodního psychoanalytického kongresu, Nice 2001  46
PhDr. Michael Šebek, CSc.
K zamyšlení
Odskok jednoho psychoanalytika do politiky  51
MUDr. Petr Příhoda
K historii psychoanalýzy v Praze  55
PhDr. Michael Šebek, CSc.
Recenze Peter Fonagy. Mary Target: Psychoanalytic theories, Prespectives from developmental psychopatology  56
Mgr. Jana Šebková
Jan Poněšický: Úvod do moderní psychoanalýzy  58
Doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.
Allen Wheelis: Naslouchání. Psychoanalytik zpytuje svůj život  59
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Thomas H. Ogden: Reverie and Interpretation (Sensing Something Human)  60
PhDr. Václav Buriánek
O autorech  63
 
Copyright © 2018, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.