Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 6 (2004)

Issue 1
TERAPIE A VÝVOJ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ: Editorial
Úvodem  2
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
KONFERENCE DĚTSKĚ SEKCE ČSPAP V PRAZE V ROCE 2003 Jak děti rozumějí dospělí dětem
Jaké zajímavé věci říkat dětem - a proč  4
Ann Horne
Přenos a protipřenos v práci s dětmi a dospívajícími v institucích  15
Lydia Tischler
Psychoterapie dětí v době přechodu z pěstounské péče do adopce: technické poznámky  23
Monica Lanyado
RANÉ DĚTSKÉ OBDOBÍ
Hrajeme si ve třech  35
Jitka Pallas
Suzanne Maiello v říši zvuků prenatálního období  44
Martin Pavelka
Psychoanalytická práce s nemluvňaty a jejich rodiči  51
Bjoern Salomonsson
Společná psychoterapie malého dítěte a rodiče (infant—parent psychotherapy)  59
Martina Pilařová
Recenze
The Handbook of child and Adolescent Psychotherapy, Psychoanalytic Approaches /Příručka psychoterapie dětí a dospívajících: psychoanalytický přístup, Praha, Triton, přeložila Lucie Lucká.  67
Lucie Lucká
Barša. P.: Panství člověka a touha ženy. Praha, Sociologické nakladatelství 2002, 323 sir., 330 Kč.  68
Alena Plháková
Monica Lanyado: The Presence of the Therapist. Treating childhood Trauma, East Sussex, Brunner - Routledge 2004.  69
Ivana Růžičková
O autorech  70
 
Issue 2
SNY A JINÉ FANTAZIJNÍ PRODUKTY: Editorial
Úvodem  2
Alena Plháková, CSc.
Překladové práce
Toto umění psychoanalýzy Snění nesněných snů a přerušených výkřiků  4
Thomas H. Ogden and Eva Klimentová
Interpersonální „kontejnování” snů ve skupinové psychoterapii: Příspěvek k práci se sny ve skupině  19
Robi Friedman
Původní práce
Výklad snů Jako královská cesta do nevědomí  27
Miroslav Petržela
Analytik v silovém poli emocí  37
Václav Mikota, CSc.
Poznámka k práci se sny v analytické psychoterapii  46
Ludvík Běťák
Úvod k psychoanalytické recenzi filmu Šestý smysl  54
Alena Plháková
Šestý smysl  58
Philip A. Ringstrom, Ph.D., PSYD
Recenze
Stavros Mentzos: Psychodynamické modely v psychiatrii Vydavateľstvo F, Trenčín, 2004, 150 stran  61
David Holub
Joseph schwartz: Dějiny psychoanalýzy Z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová, Praha, TRITON 2003.  63
Halina Čermáková
Hinshelwood, R. D. - Skogstad, W. (eds.), Observing Organisations (Anxiety, defence and culture in health care). First publ. 2000 by Routledge, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.  64
Ladislav Grygar
Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem”  66
Michael Šebek, CSc.
Léčba v psychoanalýze: Zpráva z konference Britské psychoanalytické společnosti  70
Lucie Lucká and Miroslav Petržela
O autorech  73
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.