Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Understanding Rank

PEP-Web Tip of the Day

When you do a search, you can sort the results bibliographically alphabetical or by “rank”.  What is Rank?

Rank refers to the search engine’s “best guess” as to the relevance of the result to the search you specified.  The exact method of ranking used varies a bit depending on the search.  In its most basic level, when you specify a single search term, rank looks at the density of the matches for the word in the document, and how close to the beginning of the document they appear as a measure of importance to the paper’s topic.  The documents with the most matches and where the term is deemed to have the most importance, have the highest “relevance” and are ranked first (presented first).

When you specify more than one term to appear anywhere in the article, the method is similar, but the search engine looks at how many of those terms appear, and how close together they appear, how close to the beginning of the document, and can even take into account the relative rarity of the search terms and their density in the retrieved file, where infrequent terms count more heavily than common terms.

To see a simple example of this, search for the words (not the phrase, so no quotes):

unconscious communications

Look at the density of matches in each document on the first page of the hits.  Then go to the last page of matched documents, and observe the density of matches within the documents. 

A more complex search illustrates this nicely with a single page and only 15 matches:

counter*tr* w/25 “liv* out” w/25 enact*

There are a lot of word forms and variants of the words (due to the * wildcards) above that can match, but the proximity (w/25) clause limits the potential for matching.  What’s interesting here though is how easily you can see the match density decrease as you view down the short list.  

The end result of selecting order by rank is that the search engine’s best “guess” as to which articles are more relevant appear higher on the list than less relevant articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 7 (2005)

Issue 1
POJETÍ NARCISMU V PSYCHOANALÝZE
Editorial  2
Slavoj Titl
Teória narcizmu  4
Heinz Henseler
Metamorfóza Narcise: z mytologie do psychopatologie, z psychopatologie do dějin  24
Jiří Tyl
„Emocionální bouře“ W. R. Biona vyložená na základě povídky „Lovec Grakchus“ z pozůstalosti Franze Kafky a na základě jedné případové studie  39
Friedrich Wilhelm Eickhoff
Nárys studie narcismu u ženské sexuality  51
Béla Grunberger
Stud a jeho projevy v psychoanalýze  63
Slavoj Titl
Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“  73
David Holub
Recenze
Solms, M., Saling, M.: A Moment of Transition: Two Neuroscientific Articles by Sigmund Freud. Karnac Books, London, 1990  78
Vladimír Vavrda
Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9  80
David Holub
Ronald Britton: Sex, death, and superego. Experiences in psychoanalysis. Karnac 2003, London. 196 str.  82
Jana Kocourková
O AUTORECH  84
 
Issue 2
FEMININITA
Editorial  2
Michael Šebek, CSc.
Původní články
Fenomén ženství  4
Michael Šebek, CSc. and Jana Šebková
Překladové články
Několik postřehů o ženské sexualitě  15
Julia Kristeva
Rozdíl mezi genderem a pohlavní odlišností  23
Juliet Mitchellová
Gender a pohlavní odlišnost  30
Colette Chilandová
Anorexie, bulimie a femininita  38
Miroslav Petržela
„Dvojí zrada matky“ (o jednom aspektu v terapii žen s neuspokojivým partnerským vztahem)  51
Lucie Lucká
Recenze
Prophecy Coles: The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis London, Karnac 2003.  57
Marie Hošková
Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.  58
David Holub
Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.  60
David Holub
O AUTORECH  63
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.