Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 7 (2005)

Issue 1
POJETÍ NARCISMU V PSYCHOANALÝZE
Editorial  2
Slavoj Titl
Teória narcizmu  4
Heinz Henseler
Metamorfóza Narcise: z mytologie do psychopatologie, z psychopatologie do dějin  24
Jiří Tyl
„Emocionální bouře“ W. R. Biona vyložená na základě povídky „Lovec Grakchus“ z pozůstalosti Franze Kafky a na základě jedné případové studie  39
Friedrich Wilhelm Eickhoff
Nárys studie narcismu u ženské sexuality  51
Béla Grunberger
Stud a jeho projevy v psychoanalýze  63
Slavoj Titl
Poznáme, kdy je čas změnit české psychoanalytické vzdělávání? Diskusní příspěvek k článku Dr. Šebka - Desetiletá ČSPAP: mezi institucionálním narcismem a „socialismem“  73
David Holub
Recenze
Solms, M., Saling, M.: A Moment of Transition: Two Neuroscientific Articles by Sigmund Freud. Karnac Books, London, 1990  78
Vladimír Vavrda
Vladimír Vavrda: Otázky soudobé psychoanalýzy, Nakladatelství Lidovné noviny (NLN), 2005, 224 stran. ISBN: 80-7106-672-9  80
David Holub
Ronald Britton: Sex, death, and superego. Experiences in psychoanalysis. Karnac 2003, London. 196 str.  82
Jana Kocourková
O AUTORECH  84
 
Issue 2
FEMININITA
Editorial  2
Michael Šebek, CSc.
Původní články
Fenomén ženství  4
Michael Šebek, CSc. and Jana Šebková
Překladové články
Několik postřehů o ženské sexualitě  15
Julia Kristeva
Rozdíl mezi genderem a pohlavní odlišností  23
Juliet Mitchellová
Gender a pohlavní odlišnost  30
Colette Chilandová
Anorexie, bulimie a femininita  38
Miroslav Petržela
„Dvojí zrada matky“ (o jednom aspektu v terapii žen s neuspokojivým partnerským vztahem)  51
Lucie Lucká
Recenze
Prophecy Coles: The Importance of Sibling Relationships in Psychoanalysis London, Karnac 2003.  57
Marie Hošková
Patrick Casement: Learning from our Mistakes. Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy. Brunner-Routledge, 2002, reprint 2004. (www.brunner-routledge.co.uk) Orientační cena 16 £.  58
David Holub
Corinne Maierová: Lenosti… Buď pozdravena! O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně Nakladatelství Rybka Publishers, Praha, 2005. (www.rybkapub.cz)Huffington C., Armstrong D., Halton W., Hoyle L., Pooley J.: Working Below the Surface. The Emotional Life of Contemporary Organizations. Tavistock Clinic Series. Karnac Books, London, 2004, reprint 2005. (www.karnacbooks.com) Orientační cena 19£.  60
David Holub
O AUTORECH  63
 
Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.