Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 8 (2006)

Issue 1
ADOLESCENCE
Editorial  2
Marie Kopřivová and Ivana Růžičková
Původní články
Několik poznámek ke vzniku dětské psychoanalýzy  3
Marie Kopřivová
Překladové články
Zdravý psychický vývoj - mýtus, nebo realita?  9
Lydia Tischlerová
O pseudonormalitě. Příspěvek k patologii dospívání  18
Donald Campbell
„Přestaň, nebo uvidíš!“/„Necháš toho?!“ Vnitřní a vnější svět dospívajícího delikventa  27
Ann Horneová
PŘEDSTAVUJEME  44
Lydia Tischlerová
Recenze
Jozef Hašto: Vztahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti Vydavatelstvo F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz  48
David Holub
Stavros Mentzos: Dynamika duševní nemoci Praha: Portál, 2005, 127 str.  52
Alena Plháková
O AUTORECH  53
 
Issue 2
SIGMUND FREUD A SOUÈASNÁ PSYCHOANALÝZA
Editorial  2
Marie Hošková
Původní články
Freud - člověk naší doby  4
Michael Šebek, CSc.
Oidipský komplex a budoucnost psychoanalýzy  14
David Holub
Překladové články
Mezinárodní psychoanalytická konference k 150. výročí narození Sigmunda Freuda „Krycí vzpomínky ve světle současné psychoanalýzy a neurovědy“ konaná v Praze, 4. - 6. května 2006: „Nachträglichkeit“ a trauma  23
Marianne Leuzinger-Bohleber, Prof., Ph.D.
Trauma a posttraumatický proces: znovuprožívání, nebo vzpomínání?  37
Sverre Varvin, PD, M.D., Ph.D.
Krycí vzpomínky, krycí trauma a krycí rekonstrukce  49
Michael I. Good, M.D.
Transgenerační trauma  59
Tina Goodin, Ph.D.
O konferenci
Cesta za Sigmundem Freudem  65
Veronika Čermáková
Představujeme
Emanuel Windholz (1903 - 1984)  67
Michael Šebek, CSc.
Recenze
Glen O. Gabbard: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia Vydavatel'stvo F, Trenčín 2005. www.vydav-f.wz.cz Originál vyšel pod názvem Long-Term Psychodynamic Psychotherapy. A Basic Text. Edice Core Competencies in Psychotherapy. American Psychiatric Publishing, Inc. Washington DC, London, England, 2004.  69
David Holub
Melanie Kleinová: Závist a vděčnost a další práce z let 1946-1963 Praha: Triton, 2005, 408 stran  73
Alena Plháková
Freud. A Modern Reader. Edited by Rosine Jozef Perelberg Whurr Publishers Ltd., London, 2005. Paperback, cena se pohybovala v době vydání okolo £24.99 GBP.  75
David Holub
O AUTORECH  79
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.