Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 1 (1995)

Issue 1
Redactioneel  4
Hans M. Reijzer
Wat gebeurt er met Hamlet in de psychoanalyse?  6
Jan Cambien
Het fascinerende object: een poging tot analyse  23
Michel Thys
De onbelichte zijde van de ziel: Over de relatie tussen psychoanalyse en film  36
Jaap Bos
Verslagen
Psychoanalyse en psychoanalytische therapie in Oost-Europa  48
Han Groen-Prakken
EFPP-HACAPP European conference Transference and countertransference issues in the psychoanalytic psychotherapy of children and adolescents, Athene, 27-29 mei 1994  50
Christine Leroy
Boeken
Steungevende psychotherapie op psychoanalytische basis  54
Arseen De Rijck
Psychoanalyse en muziek  55
Jef Dehing
Reacties
Welkom aan het Tijdschrift voor Psychoanalyse  58
R. Horacio Etchegoyen
Tijdschrift voor Psychoanalyse  59
Brian Martindale
Wat moeten we nu met een Nederlands Tijdschrift voor Psychoanalyse?  59
Joost Baneke
Kalender  61
 
Issue 2
Redactioneel  65
Hans M. Reijzer
Het Oedipuscomplex als rationele verklaring bij D.H. Lawrence  68
Roland A. Pierloot
De Oedipusmythe en het Oedipuscomplex  82
Maarten van Rhijn and Rutger Willem Trijsburg
De briefwisseling tussen Freud en Ferenczi  97
Harry Stroeken
Verslagen
Studiedag Trauma en Taboe  114
Ludi Van Bouwel and Tine Vanfleteren
De negentiende Arbeitstagung Literatur und Psychoanalyse te Freiburg im Breisgau, 10-11 februari 1995  119
Walter Schönau
Boeken
Het spook van het kapitaal: Bespreking van: Anthony Elliott (1994), Psychoanalytic Theory, An Introduction. Blackwell Publishers, Oxford, UK. ISBN 0631-188-46-0/47-9, 183 pagina's  122
Han van der Knoop
Kalender  124
 
Issue 3
Redactioneel  128
Hans M. Reijzer
Scripta manent: Over het theologische moment in het analytische schrijven  131
Patrick Vandermeersch
Honderd jaar Studien über Hysterie: Een eeuw psychoanalyse  151
Iki Halberstadt-Freud
Het psychoanalytisch proces in de kinderanalyticus  167
Eugenie Oosterhuis and Froukje Slijper
Verslagen
Grenzen aan de psychoanalytische psychotherapie Studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie op 16 juni 1995  180
Froukje Slijper
Twelfth International Conference on Literature and Psychoanalysis, Freiburg im Breisgau, 21-24 juni 1995  182
Henk Hillenaar
39e IPA-congres (30 juli-4 augustus 1995) in San Francisco over de psychische werkelijkheid en de betekenis daarvan voor patiënt en analyticus  183
Jaap Ubbels
Boeken
Freud en de anderen: Bespreking van: André Green - Manuel Macias (1994), Un psychanalyste engagé. Calmann-Lévy, Paris, ISBN 2-7021-2367-8, en: Pierre Bayard (1994), Maupassant, juste avant Freud. Éditions du Minuit, Paris, ISBN 2-7073-1493-5  187
Henk Hillenaar
Ontvangen  190
 
Issue 4
Redactioneel  192
Hans Reijzer
Hypnose in de analytische kuur  194
Fons Van Coillie
Psychotherapie met psychotici: mogelijkheid of illusie?  210
Jos de Kroon
Trauma en verleiding: De metapsychologische status van de seksualiteit in het werk van Jean Laplanche  227
Philippe Van Haute
Boeken
Hefbomen in de relatie analysant-analyticus: Bespreking van: O.N. Markx en R.C. van der Mast (red.) (1995), Overdracht en tegenoverdracht in psychoanalytische psychotherapie. Van Gorcum, Assen. ISBN 90-232-3023-X, 72 pagina's, prijs: £ 29,90  243
Arseen De Rijck
De ‘illusie’ opnieuw besproken: Bespreking van: J. Baneke (red.) m.m.v. S. Leavy, F. Koerselman, H. Stroeken en H. Oosterhuis (1994), Psychoanalyse en religie. Reeks ‘Psychoanalyse en Cultuur’ nr. 7, Thesis Publishers, Amsterdam. ISBN 90-5/70-256-6, 92 pagina's, prijs: £ 22,50  246
Jos Corveleyn
Fundamentalisme, epistemologie en psychoanalyse: Bespreking van: Bhargavi V. Davar & Parameshwar R. Bhat (1995), Psychoanalysis as a Human Science: Beyond Foundationalism. Sage Publications, New Delhi/Thousand Oaks/London. ISBN 0-08039-9196-7, 210 pagina's, prijs: £ 27,50  247
Michel Thys
Mededelingen
Psychoanalyse op het Internet  251
Walter Schönau
Overige mededelingen  252
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.