Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for text within the article you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

You can use the search tool of your web browser to perform an additional search within the current article (the one you are viewing). Simply press Ctrl + F on a Windows computer, or Command + F if you are using an Apple computer.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 10 (2004)

Issue 1
Redactioneel
Vraag en antwoord  2
Frans Schalkwijk
Karl Abraham, een vergeten analyticus  4
Anna Bentinck
Enkele toepassingen van de gehechtheidstheorie op de psychoanalytische praktijk  18
Margit Deben-Mager and Annelies Verheugt-Pleiter
Sublimatie: een onmogelijk concept?  31
Solange Leibovici
Verslagen
Opera operanda Verslag van een psychoanalytisch symposium over opera  45
Marc De Kesel
Boeken
Een verhandeling over verschil? Bespreking van: Farhad Dalal (2002). Race, Colour and the Processes of Racialization. New Perspectives from Group Analysis, Psychoanalysis and Society. Hove/New York: Brunner Routledge. ISBN 1-58391-292-4, 264 pagina's, prijs: £ 17,99  47
Guido Laforce
Meltzer aan het werk: Bespreking van: Donald Meltzer with the psychoanalytic group of Barcelona and Catherine Mack Smith (2002). Psychoanalytic work with children and adults. Meltzer in Barcelona. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-252-2, 292 pagina's, prijs: € 40,00  48
Marc Hebbrecht
Lacan op zijn Engels: Bespreking van: Dylan Evans (red.) (2001). An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 0-415-13522-2/23-0 (hbk/pbk), 239 pagina's, prijs: £ 55,00/17,99  50
Jos de Kroon
Verborgen obstakels op de weg naar geluk: Bespreking van: Michael Argyle (2002). The psychology of happiness, heruitgave. Londen: Routledge. ISBN 0-415-2266-4, 276 pagina's, prijs: £ 12,50, en van: Phil Mollon (2002). Shame and jealousy. The hidden turmoils. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-918-7, 162 pagina's, prijs: £ 9,99  52
Mary Hoxe
Jung gehecht: Bespreking van: Jean Knox (2003). Archetype, Attachment, Analysis. Jungian Psychology and the Emergent Mind. Hove: Brunner-Routledge, ISBN 1-58391-129-4, 248 pagina's, prijs: £ 17,99  53
Guy Verbruggen
Een radicaal andere psychoanalyse: Bespreking van: Mark Solms en Oliver Turnbull (2002). The brain and the inner world. An introduction to the neuroscience of subjective experience. New York: Other Press. ISBN 20-02016-90-0, 342 pagina's, prijs: $ 50,00  54
Antonie Ladan
Een intake in de psychoanalytische praktijk: Bespreking van: Frans Schalkwijk (2003). Diagnostiek in de praktijk. Een handleiding voor beginnende hulpverleners. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-848-2, 224 pagina's, prijs: € 22,50  56
Laurence Claes
Vergiffenis in moderne tijden: Bespreking van: Michael E. McCullough, Kenneth I. Pargament, Carl E. Thoresen (red.) (2000). Forgiveness: Theory, Research, and Practice. New York/Londen: The Guilford Press. ISBN 1-57230-711-0, 334 pagina's, prijs:$ 25,00  58
Marc Calmeyn
Nu eens de vader centraal: Bespreking van: James M. Herzog (2001). Father hunger, explorations with adults and children. Hillsdale/Londen: The Analytic Press. ISBN 0-88163-259-7, 324 pagina's, prijs: £41,50  59
Eugenie Oosterhuis
Een inleiding in de psychotraumatologie: Bespreking van: Bas J.N. Schreuder (2003). Psychotrauma. De psychobiologie van schokkende ervaringen. Assen: Koninklijke Van Gorcum. ISBN 90-232-3646-7, 186 pagina's, prijs: € 28,00.  61
Marc Hebbrecht
Kalender  63
 
Issue 2
Redactioneel  69
Frans Schalkwijk
Socrates als prototype van de psychotherapeut: een lacaniaans en cognitief perspectief  71
Gerrit Delfstra
‘Minder sadisme en meer liefde’?: De plaats van de hechting in het werk van Klein en Balint  84
Philippe Van Haute
Fragmenten uit de behandeling van een adolescent met encopresis  98
Jaap Ubbels
Verslagen
Floddertje & mevrouw Helderder Psychoanalytische visies op diagnostiek en behandeling van kinderen met regulatiestoornissen  111
Sacha de Reuver
Boeken
De psychoanalytische houding: Bespreking van: Peter Kutter e.a. (red.) (1993). Die Psychoanalytische Haltung, heruitgave 2002. Stuttgart: Verlag Internationale Psychoanalyse. ISBN 3-608-95924-6, 397 pagina's, prijs: € 30,00  113
Ute Witassek-Picht
Psychosen, psychoanalytisch besproken: Bespreking van: Jo Smet, Ludi Van Bouwel, Rudi Vandenborre (red.) (2003). Spreken en gesproken worden. Psychoanalyse en psychosen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 90-441-1389-5, 235 pagina's, prijs: € 29,50  113
Jos de Kroon
Adler bij de tijd: Bespreking van: Ursula E. Oberst en Alan E. Stewart (2003). Adlerian psychotherapy. An advanced approach to Individual Psychology. New York: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-121-9, 226 pagina's, prijs: £ 16,99  115
Wim Vanmechelen
Kennismaking met ‘jungiaanse’ psychoanalyse: Bespreking van: Elphis Christopher en Hester McFarland Solomon (red.) (2003). Contemporary Jungian Clinical Practice. Londen/New York: Karnac Books. ISBN 1-88575-975-6, XXIII + 348 pagina’, prijs: £ 22,50  116
Jef Dehing
Psychoanalyse als dichterlijke conversatie: Bespreking van: Thomas Ogden (1999). Reverie and interpretation, sensing something human. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-239-5, 286 pagina's, prijs: £ 22,50, en van: Thomas Ogden (2002). Conversations at the frontier of dreaming, Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-906-3, 255 pagina's, prijs: £ 22,50  118
Eugenie Oosterhuis
Tweemaal Freud: Bespreking van: Pamela Thurschwell (2000). Sigmund Freud. Londen: Routledge. ISBN 0-415-21521-8, 158 pagina's, prijs: £ 9,99, en van: Michael Jacobs (2003). Sigmund Freud. Londen/Thousand Oaks/New Delphi: Sage Publications. ISBN 0-7619-4109-6, 168 pagina's, prijs: £16,99  120
Sara de Vos
Kleiniaanse studies over hysterie, narcisme en het geweten: Bespreking van: Ronald Britton (2003). Sex, Death and the Superego. Experiences in Psychoanalysis. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-948-9, 196 pagina's, prijs: £ 19,99  122
Marc Hebbrecht
Broers en zussen: Bespreking van: Prophesy Coles (2003). The importance of sibling relationships in psychoanalysis. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-923-3, 120 pagina's, prijs: £ 12,99  123
Nicole Vliegen
Variaties op het thema Ik-steun: Bespreking van: Gaston Cluckers (red.) (2001, tweede druk). Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema Ik-steun. Leuven/Apeldoorn: Garant. ISBN 90-5350-285-8, 128 pagina's, prijs: € 11,70  125
Geert Everaert
Kalender  126
 
Issue 3
Redactioneel  130
Marc Hebbrecht
Psychoanalytische reflecties over zelf en object in alcoholisme  134
Ronny Vandermeeren
Johanna en de poezenwinkel  148
Christine Franckx
Opera, emotie en betekenisgeving  158
Frans Schalkwijk
Verslagen
Le processus psychanalytique; 64e Congrès des psychanalystes de langue française, te Milaan, van 20 tot 23 mei 2004  171
Marc Hebbrecht
Narcissus is near us Studiedag ‘Grootse patiënten, kleine therapeuten. Narcisme en psychotherapie’, 4 juni 2004  173
Guy Verbruggen
Boeken
Het complexe in groepen: Bespreking van: Ralph D. Stacey (2003). Complexity and group processes. A radically social understanding of individuals. Hove/New York: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-920-1, 356 pagina's, prijs: £ 29,95  176
Ronny Vandermeeren
De mens als metaforenmachine: Bespreking van: Johan A. den Boer (2003). Neurofilosofie. Hersenen, bewustzijn, urije wil. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-899-7, 340 pagina's, prijs: € 24,00  176
Jos de Kroon
Godsdienstpsychologische reflecties: Bespreking van: Jos Corveleyn (2003). De psycholoog kijkt niet in de ziel. Thema's uit de klinische godsdienstysychologie. Tilburg: KSGV. ISBN 90-75886-22-5, 134 pagina's, prijs: € 14,90  178
Harry Stroeken
Behandeling volgens de regelen der kunst? Albrecht Hirschmüller (red.) (2003). Ellen West - Eine patientin Ludwig Binswangers zwischen Kreativitüt und destruktivem Leiden. Heidelberg/Kröning: Asanger. ISBN 3-89334-402-0, 198 pagina's, prijs: € 25,00  179
Harry Stroeken
Anti-psychotherapie? Bespreking van: Richard House (2003). Therapy beyond modernity. Deconstructing and transcending profession-centered therapy. Londen/New York: Karnac Books. ISBN 1-85575-966-9, 330 pagina's, prijs: £ 19,99  180
Rudy Meurs
Associaties over en van Sabina Spielrein: Bespreking van: Coline Covington & Barbara Wharton (red.) (2003). Sabina Spielrein. Forgotten Pioneer of Psychoanalysis. Hove/New York: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-903-1, 311 pagina's, prijs: £30,00  180
Guy Verbruggen
Freud regained: Bespreking van: Andreas De Block (2003). Vragen aan Freud. Psychoanalyse en de menselijke natuur. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-945-4, 144 pagina's, prijs: € 22,50  181
Marc Calmeyn
Meekijken met Pontalis: Bespreking van: J.-B. Pontalis (2003). Windows. Vertaald en ingeleid door A. Quinney. Lincoln/Londen: University of Nebraska Press. ISBN 0-8032-8771-2, 114 pagina's, prijs: $ 20,00  182
Guy Verbruggen
Dood en leven van de hechtingstheorie: Bespreking van: Tomas Geyskens en Philippe Van Haute (2003). Van doodsdrift tot hechtingstheorie. Het primaat van het kind bij Freud, Klein & Hermann. Amsterdam: Boom, 184 pagina's, ISBN 90-5352-944-6, prijs: € 22,50  183
Marc Calmeyn
Perversie. What's in a name? Bespreking van: Fiona Ross (2003). Understanding Perversion in Clinical Practice. Structure and Strategy in the Psyche. Londen/New York: Karnac. xiii+91 pagina's, ISBN 1-85575-933-0, prijs: £ 9,99  184
Jef Dehing
Een leerboek der psychoanalytische Politologie: Bespreking van: Hans-Jürgen Wirth (2002). Narzissmus und Macht. Zur Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik. Gießen: Psychosozial-Verlag (Serie Psyche und Gesellschaft). ISBN 3-89806-044-6, 439 pagina's, prijs: € 24,90  185
Walter Schönau
Kalender  188
 
Issue 4
Redactioneel  192
Frans Schalkwijk
Narcistische thema's en variaties  195
Marc Hebbrecht
Structurele verandering  211
Thijs de Wolf
Verslagen
Het nieuwe taboe; psychoanalyse, lichaam en seksualiteit, 15 mei 2004  223
Nynke Colijn
IJdelheid  224
Michael Chayes
Adolescence in the 21st century: turbulence and containment, 17 juni 2004, Amsterdam  226
Filip De Volder
Boeken
In de sporen van Freuds Mozes en het monotheïsme: Bespreking van: Edward Said (2003). Freud and the Non-European. Londen: Verso, i.s.m. het Freud Museum. Inleiding door Christopher Bollas, coreferaat door Jacqueline Rose. ISBN 1-85984-500-2, 84 pagina's, prijs: £ 13,00  229
Pieter van den Berg
Brieven laten dingen duidelijker zien: Bespreking van: Sigmund Freud & Max Eitingon (2004). Briefwechsel 1906-1939. Twee delen, redactie: Michael Schröter. Tübingen: Edition Diskord. ISBN 3-89295-741-X, 1050 pagina's, prijs: € 77,00, en van: Günter Gödde (2003). Mathilde Freud. Die ülteste Tochter Sigmund Freuds in Briefen und Selbstzeugnissen. Gießen: Psychosozial-Verlag. ISBN 3-89806-205-8, 394 pagina's, prijs: € 29,90  231
Harry Stroeken
Bion door de ogen van een Zuid-Amerikaan: Bespreking van: Rafael E. Lopez-Corvo (2003). The dictionary of the work of W.R. Bion. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-991-8, 327 pagina's, prijs: £ 29,99  232
Ludi Van Bouwel
De perversie verbeeld: Bespreking van: Lieven Jonckheere (2003). Het seksuele fantasme voorbij; zeven psychoanalytische gevalsstudies. Leuven/Leusden: Acco. ISBN 90-334-5296-0, 221 pagina's, prijs: € 34,50  234
Jos de Kroon
Waar blijft de tijd? Bespreking van: Riccardo Steiner & Jennifer Johns (red.) (2001). Within Time & Beyond Time, A Festschrift For Pearl King. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-270-0, 277 pagina's, prijs: £29,99  236
Eugenie Oosterhuis
‘Jungiaans’, maar niet ‘psychoanalytisch’ Bespreking van: Michael Vannoy Adams (2004). The Fantasy Principle - Psychoanalysis of the Imagination. Hove/New York: Brunner-Rout-ledge. ISBN 1-58391-819-1, xv+252 pagina's, prijs: £ 19,99  238
Jef Dehing
Zoeken naar woorden: Bespreking van: Danielle Quinodoz (2002). Words that Touch, A Psychoanalyst Learns to Speak. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-943-8, 209 pagina's, prijs: £ 19,99  239
Eugenie Oosterhuis
Braziliaans psychodrama: Bespreking van: José Fonseca (2004). Contemporary Psychodrama. New approaches to theory and technique. Hove/New York: Brunner Routledge. ISBN 1-58391-988-0, 192 pagina's, prijs: £29,99  241
Guy Verbruggen
Psychoanalytische visies op terrorisme: Bespreking van: Sverre Varvin & Vamik D. Volkan (red.) (2003). Violence or dialogue. Psychoanalytic insights on terror and terrorism. Londen: The International Psychoanalytic Association. ISBN 0-9523905-2-3 274 pagina's, prijs: £ 39,95  241
Nynke Colijn
Een schop tegen je achterste: Bespreking van: Del Loewenthal & Robert Snell (2003). Post-modernism for psychotherapists. A critical reader. Hove/New York: Brunner-Rout-ledge. ISBN I-58391-101-4, x+212 pagina's, prijs: £16,99  242
Jan Cambien
Kalender  244
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.