Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly go to the Table of Volumes from any article…

PEP-Web Tip of the Day

To quickly go to the Table of Volumes from any article, click on the banner for the journal at the top of the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 11 (2005)

Issue 1
Het tijdschrift, de psychoanalyse en het vreemde  4
Michel Thys
Een vreemde gast: Psychoanalyse en filosofie  8
Rudi Visker
Het vreemde van de psychoanalyse  24
Antoine Mooij
De psyche als corpus alienum in het lichaam van de adolescent  37
Lut De Rijdt
Over vreemde liefde en liefde voor het vreemde  50
Antonie Ladan
Verslagen
Zesde Izmir psychoanalyse- en psychotherapiedagen  62
Fatma Sevinç
Over de schreef. Symposium over psychoanalyse en literatuur, 16 oktober 2004  65
Walter Schönau
In de ban van de tijd  66
Ymkje van Wieren
Onbegrijpend … onbegrepen kind, mentaliseren en kinderpsychotherapie: middagsymposium Psychoanalytische Kern Noord-Brabant en Zeeland  68
Anne Mous
Boeken
Afscheid van Meltzer: Bespreking van: Donald Meltzer met Rosa Castellà, Carlos Tabbia & Lluis Farré (2003). Supervisions with Donald Meltzer. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-953-5, 332 pagina's, prijs: € 45,28  71
Marc Hebbrecht
Omdat zij de zus is van: Bespreking van: Anna Freud-Bernays (2004). Eine Wienerin in New York. Die Erinnerungen der Schwester Sigmund Freuds. Onder redactie van Christfried Tögel. Berlijn: Aufbau-Verlag. ISBN 3-351-02566-1, 272 pagina's, prijs: € 19,90  72
Harry Stroeken
In de overdracht met borderlinepatiënten: Bespreking van: Frank E. Yeomans, John F. Clarkin & Otto F. Kernberg (2004). Transference-Focused Psychotherapy bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Ouerdrachtsgerichte psychoanalytische psychotherapie. Lisse: Harcourt Assessment B.V., ISBN 90-265-1746-7, 216 pagina's, prijs: € 40  73
Karoline Martens
Na het trauma: over de zoektocht naar een nieuwe identiteit: Bespreking van: Hillel Klein (2003). Überleben und Versuche der Wiederbelebung. Psychoanalytische Studien mit Überlebenden der Shoah und mit ihren Familien in Israel und in der Diaspora. Redactie: Christoph Biermann & Carl Nedelmann. Jahrbuch der Psychoanalyse Beiheft 20, 2003. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. ISBN 3-7728-2225-8, 320 pagina's, prijs: € 52,00  74
Ute Witassek-Picht
De ogen van schaamte: Bespreking van: Mary Ayers (2003). Mother-infant attachment and psychoanalysis. The eyes of shame. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-288-6, 256 pagina's, prijs: £ 18,99  75
Frans Schalkwijk
Over de vlag en de lading: Bespreking van: Pabst, M. (2004) Bild - Sprache - Subjekt. Traumtexte und Diskursejfekte bei Freud, Lacan, Derrida, Beckett und Deleuze/Guattari. Würzburg: Königshausen & Neumann. ISBN 3-8260-2670-5, 264 pagina's, prijs: € 36,50  76
Gertie Bögels
Clare Winnicott: Bespreking van: Joel Kanter (red.) (2004). Face to Face with Children. The Life and Work of Clare Winnicott. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-997-7, 312 pagina's, € 37,75  77
Nicole Vliegen
Kalender  79
 
Issue 2
Redactioneel  82
Frans Schalkwijk
Elfriede Jelinek en het perverse scenario bij vrouwen  85
Nelleke Nicolai
Jouissance a cinque voci: Muziek en het onmogelijke genieten  98
Jos de Kroon
Fatale vrouwen, bange mannen?  109
Eddy de Klerk and Frans Schalkwijk
Van Don Juan tot Don Juan DeMarco, van minnaar tot psychiatrische patiënt  120
Solange Leibovici
Verslagen
Vierde congres nieuwe stijl van de European Psychoanalytical Federation, Vilamoura 17-20 maart 2005  131
Marc Hebbrecht
Boeken
Psychoanalyse tussen ideologie en wetenschap: Bespreking van: Ann Casement (red.) (2004). Who owns psychoanalysis? Londen: Karnac. ISBN 1-85575-370-7, 396 pagina's, prijs: € 36,00  133
Eddy de Klerk
Wakker worden: Bespreking van: Neville Symington (2004). The blind man sees. Freud's awakening and other essays. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-984-5, 226 pagina's, prijs: € 30,18  135
Harry Stroeken
‘Rickman is excellent’ Bespreking van: Pearl King (samenstelling en redactie) (2003). No ordinary psychoanalyst. The exceptional contributions of John Rickman. Londen/New York: Karnac Books. ISBN 1-85575-920-9, xiii + 365 pagina's, prijs: € 37,75  136
Michel Thys
Zoektocht naar de psychoanalytische identiteit: Bespreking van: Anton Y. Berkouwer (2004). Handboek: de psychoanalytische setting. Anatomie van een plek. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-938-1, 350 pagina's, prijs: € 46,75  137
Eric Ceysens
Van doodsdrift naar doodsbesef: Bespreking van: Fons van Coillie (2004). De ongenode gast. Zes psychoanalytische essays over het verlangen en de dood. Amsterdam: Boom. ISBN 90-5352-977-2, 202 pagina's, prijs: € 22,50  139
Henk Hillenaar
‘Oh God! May I be alive when I die’ Bespreking van: Joyce McDougall (2003). Donald Winnicott the man. Reflections and recollections. Londen: Karnac Books. ISBN: 1-85575-924-1, 39 pagina's, prijs: € 7,53  140
Eugenie Oosterhuis
Psychoanalyse in Finland: Bespreking van: Aira Laine (2004). The power of understanding. Essays in honour of Veikko Tähkä. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-395-2, 335 pagina's, prijs: € 37,75  141
Marc Hebbrecht
A short introduction, indeed: Bespreking van: Jane Milton, Caroline Polmear en Julia Fabricius (2004). A short introduction to psychoanalysis. Londen: Sage. ISBN 0-7619-7187-4, 200 pagina's, prijs: £ 16,99  143
Frans Schalkwijk
Verhaal en betekenis: Bespreking van: Roy Schafer (2003). Insight and interpretation, the essential tools of psychoanalysis. Londen: Karnac Books. ISBN: 1-85575-305-7, 192 pagina's, prijs: € 22,63  144
Eugenie Oosterhuis
Bestaan onbewuste fantasieën echt? Bespreking van: Riccardo Steiner (red.) (2003). Unconscious phantasy. Londen: Karnac Books, ISBN 1-85575-987-X, 228 pagina's, prijs: € 19,61  145
Antonie Ladan
Voorbij het subject: Bespreking van: Paul Verhaeghe (2001). Beyond gender: from subject to drive. New York: Other Press. ISBN 159051-005-4, 168 pagina's, prijs: $ 30,00  147
Jos de Kroon
Zo moeilijk te benoemen, want eigenlijk liever doodgezwegen: Bespreking van: Dietmut Niedecken (2003). Nameless. Understanding learning disability. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-942-2, 246 pagina's, prijs: £24,99  148
Christine Franckx
Kalender  151
 
Issue 3
Redactioneel  154
Frans Schalkwijk
Fragmenten Fromm  156
Guy Verbruggen
Transference Focused Psychotherapy en Mentalization Based Treatment: broer en zus?  169
Annelies Verheugt-Pleiter and Margit Deben-Mager
Ontwikkelingen in de kinderanalytische behandeling: inzichtgevende en mentaliseren bevorderende kindertherapie vergeleken  184
Froukje Slijper
De troostende glimlach van het Boven-Ik: Een lectuur van Freuds Der Humor  196
Tomas Geyskens
Verslagen
Symposium Ontwikkelingen met het Ontwikkelingsprofiel, vrijdag 20 mei 2005  207
Monique Veerkamp
De onbewuste relatie - psychoanalytische beschouwingen  209
Sacha de Reuver
Boeken
Psychoanalytische ornithologie: Bespreking van: Andreas De Block (2004). De vogel van Leonardo. Freuds opvattingen over de relatie tussen seksualiteit, cultuur en psychische gezondheid. Leuven/Voorburg: Acco. ISBN 90-334-5530-7, 181 pagina's, prijs: € 18,50  211
Jos de Kroon
Bridging the gap: Bespreking van: Peter Fonagy (2001). Attachment Theory and Psychoanalysis. New York: Other Press. ISBN 1-892746-70-0, 261 pagina's, prijs: £ 22,50  212
Wim Vanmechelen
Postmodernisme en de huidige kliniek: Bespreking van: Roger Frie (red.) (2003). Understanding Experience: Psychotherapy and Postmodernism. Hove/New York: Routledge. ISBN 1-58391-900-7, 279 pagina's, prijs: £ 16,99  214
Piet Decoster
Een reusachtige briefwisseling: Bespreking van: Sigmund Freud & Sándor Ferenczi (1993-2005). Briefwechsel. Samenstelling: E. Brabant en E. Falzeder, met medewerking van P. Giampieri-Deutsch. Transcriptie door I. Meyer-Palmedo. Wetenschappelijke leiding: A. Haynal. Wenen/Keulen/Weimar: Böhlau. Drie delen, zes banden, in totaal 1889 pagina's. (Engelstalige uitgave: The Correspondence of Sigmund Freud and Sándor Ferenczi. Vertaling P.T. Hoffer. Redactie: E. Falzeder en E. Brabant met medewerking van P. Giampieri-Deutsch onder supervisie van A. Haynal. Transcriptie: I. Meyer-Palmedo. Inleiding deel I en II: A. Haynal; deel III: J. Dupont. Cambridge MA/Londen: The Belknap Press of Harvard University Press, 1993-2000)  215
Harry Stroeken
Spreken is goud, denken is zilver: Bespreking van: Antonino Ferro (2004). Seeds of Illness, Seeds of Recovery. The Genesis of Suffering and the Role of Psychoanalysis. Hove: Brunner-Rout-ledge. ISBN 1-58391-829-9, 125 pagina's, prijs: $ 28,95  216
Marc Hebbrecht
Rouwen en psychische verandering: Bespreking van: Susan Kavaler-Adler (2003). Mourning, Spirituality and Psychic Change. A New Object Relations View of Psychoanalysis. Hove/New York: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-294-0, 297 pagina's, prijs: € 18,99  218
Lieven Steeland
Stotteren: een psychodynamische visie op bestaand onderzoek, theorie en therapie: Bespreking van: Jürg Kollbrunner (2004). Psychodynamik des Stotterns. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. ISBN 3-17-018050-9, xi + 456 pagina's, prijs: € 29,80  219
Hendrik Kajosch
Oud maar niet gedateerd: Bespreking van: Estela V. Welldon (2004). Mother, madonna, whore. The idealization and denigration of motherhood. Voorwoord: Juliet Mitchell. Londen/New York: Karnac. ISBN 1-85575-341-3, 179 pagina's, prijs: € 30,18  220
Harry Stroeken
De Pseudopodïen van de psychoanalyse: Bespreking van: Andreas De Block en Paul Moyaert (red.) (2004). Oneigenlijk gebruik. De psychoanalyse voorbij haargrenzen. Kapellen/Kampen: Pelckmans/Klement. ISBN 90-77070-64-8, 159 pagina's, prijs: € 15,95  221
Marc Calmeyn
Green over Winnicotts Playing and Reality: Bespreking van: André Green (2005). Play and reflection in Donald Winnicott's writings. The Donald Winnicott Memorial Lecture given by André Green. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-387-1, 38 pagina's, prijs: € 7,53  222
Nicole Vliegen
Een eclips van het mentalisatieproces: Bespreking van: Armando B. Ferrari (2004). From the eclipse of the body to the dawn of thought. Londen: Free Association Books. ISBN 1-853-437-88-3, 251 pagina's, prijs: £ 18,95  224
Jos de Kroon
Kalender  226
 
Issue 4
Redactioneel
Gezocht: de psychoanalytische identiteit  230
Frans Schalkwijk
De psychoanalytische identiteit: Psychoanalyse als intern object  233
Robert Wille
Steun en illusie. Steun, een illusie?  248
Marc Hebbrecht
Psychoanalytisch indiceren en onderzoek: de Rorschach-inktvlekkentest volgens het Comprehensive System nader bekeken  262
Wietske van der Ree
Boeken
Psychoanalytische visies op gevaarlijkheid: Bespreking van: Ronald Doctor (red.) (2003). Dangerous patients. A psychodynamic approach to risk assessment and management. Londen: Karnac Books. ISBN 1-85575-297-2, 140 pagina's, prijs: £17,99  280
Ariëtte van Reekum
Het raadsel Rycroft: Bespreking van: Jenny Pearson (red.) (2004). Analyst of the imagination. The life and work of Charles Rycroft. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-904-7, 280 pagina's, prijs: € 25,28  281
Jan Cambien
Spoorzoeken: Bespreking van: Lydia Marinelli & Andreas Mayer (2003). Dreaming by the book. Freud's The interpretation of dreams and the history of the psychoanalytic movement. New York: Other Press. ISBN 1-59051-009-7, 256 pagina's, prijs: $ 28,00, en van: Detlev von Uslar (2004). Traum und Begegnung. Das Spiel der Übertragung in der Geschichte der Beziehungen. Würzburg: Köningshausen & Neumann. ISBN 3-8260-2884-8, 256 pagina's, prijs: € 26,00  283
Harry Stroeken
Seksualiteit als go-between tussen hechtingstheorie en psychoanalyse: Bespreking van: Kate White (red.) (2005). Attachment and Sexuality in Clinical Practice. The John Bowlby Memorial Conference Monograph 2004. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-392-8, 97 pagina's, prijs: £ 9,99  285
Jaap Ubbels
Een hulde aan Segal: Bespreking van: David Bell (red.) (1997). Reason and passion. A celebration of the work of Hanna Segal. The Tavistock Clinic Series. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-969-1, 178 pagina's, prijs: € 28,67  286
Marc Hebbrecht
Masud Khan: Icarus of Lucifer? Bespreking van: Roger Willoughby (2005). Masud Khan - the myth and the reality. Londen: Free Association Books. ISBN: 1-85343-724-7, 320 pagina's, prijs: £ 25  288
Jos De Vogelaer
Verandering en ontwikkeling: inzichten uit de ontwikkelingspsychologie van Winnicott voor organisaties: Bespreking van: Gilles Amado & Leopold Vansina (red.) (2005). The transitional approach in action. Londen: Karnac. ISBN 1-85575-912-8, 285 pagina's, prijs: € 37,75  290
Silvia Prins
André Green als tovenaarsleerling: Bespreking van: André Green (2005). Key ideas for a contemporary psychoanalysis. Misrecognition and recognition of the unconscious. Londen: Routledge. ISBN 1-58391-839-6, XIX + 321 pagina's, prijs £ 19,99  291
Jos de Kroon
Het onvoorstelbare verbeelden: Bespreking van: César Botella & Sára Botella (2005). The work of psychic figurability. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-815-9, 212 pagina's, prijs: £18,99  293
Marc Hebbrecht
Duits een verloren taal voor Nederlanders? Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (2004). Jahrbuch der Psychoanalyse. Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte, Band 49. Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog. ISBN 3-7728-2049-2, 183 pagina's, prijs: € 52,00  294
Gertie Bögeis
Therapeutisch werken met psychotici: Bespreking van: Robert D. Hinshelwood (2004). Suffering Insanity, Psychoanalytic Essays on Psychosis. Hove: Routledge. ISBN 1-58391-894-9, 200 pagina's, prijs: £17.99  296
Kristel Bleyen
Kalender  298
 
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.