Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 12 (2006)

Issue 1
Redactioneel
Jenseits des Schwarzbuchs—Hoe herstellen psychoanalytici van de aanval?  1
Marc Hebbrecht
Bestuurswissel  4
Michel Thys
De eerste stappen: Een psychoanalytisch geïnspireerd preventieproject voor allochtone ouders en hun jonge kinderen  5
Patrick Meurs, Gül Jullian and Nicole Vliegen
Nieuwe feiten over Kleine Hans en zijn familie  19
Eddy De Klerk
Verslagen
Speelsheid in de therapie — een spielerei: Verslag van: Spelenderwijs — Spel en speelsheid in de psychoanalytische ruimte [Kortenberg, 3 juni 2005]  28
Pierre Gantois
Wat willen vrouwen nu eigenlijk — Moderne inzichten in de vrouwelijke identiteit: Verslag van: In den beginne was de vrouw [Amsterdam, 23 september 2005]  30
Mieke Van Der Schoot
Verslaving: het verborgen verlangen? Verslag van: Zuchtigheid en afhankelijkheid [Pittem, 29 september 2005]  32
Wouter Keirse
Hinderpaal of hindernis? — Een feministische blik op seksuele differentie: Verslag van: Psychoanalyse en Gender [Leuven, 5 november 2005]  34
Jelle Behagel
Kortdurende psychotherapie als uitdaging: Verslag van: Tijd en tijdsbesef in kortdurende psychoanalytische psychotherapie [Amersfoort, 11 november 2005]  36
Heleen Mülder
Evidence-based psycho-analysis — trajecten van innerlijke verandering: Verslag van: Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen — Nieuwe ontwikkelingen vanuit empirisch onderzoek [Kortenberg, 16 december 2005]  38
Jens De Vleminck
Boeken
Het nabranden van de familiegeschiedenis: de smeulende kool van Shelley? Bespreking van: Haydée Faimberg (2005). The telescoping of generations — Listening to the narcissistic links between generations. Hove: Routledge. ISBN 1 58391 752 7, 156 pp., £ 50,- (paperback £18,99)  41
Trui Missinne
Naar de biecht! Bespreking van: Marc Ledoux (2004). Waar zijn we toch mee bezig — Institutionele Psychotherapie in weerstand en dialoog met de Kwaliteitspsychiatrie. Kessel-Lo: Literarte. ISBN 90 809081 1 8, 247 pp., € 26,-  43
Leen Van Compernolle
De droomduiding herdacht in Amsterdam: Bespreking van: Mieke Taat (red.) (2003). De droomduiding herdacht — Essays over cultuuronderzoeken psychoanalyse. Amsterdam: Boom. ISBN 90 5352 897 0, 118 pp., € 17,50  45
Guy Verbruggen
Werken in het hart van een storm: Bespreking van: Michael Eigen (2005). Emotional storm. Middletown C T: Wesleyan University Press. ISBN 0 8195 6754 X, 256 pp., $19,95  46
Ronny Vandermeeren
Aan boord van het narrenschip: Bespreking van: Salomon Resnik (2005). Glacial times — A journey through the world of madness. Londen: Routledge. ISBN 1 58391 717 9, xvii + 113 pp., £ 18,99  46
Jos De Kroon
Poëzie van de psychoanalyse — Psychoanalyse van de poëzie: Bespreking van: Meg Harris Williams (2005). The vale of soulmaking — The post-Kleinian model of the mind and its poetic origins. Londen: Karnac. ISBN 1 85575 310 3, 251 pp., £ 25,00  47
Rudy Vandenborre
Dertig jaar ouder-babypsychotherapie: Bespreking van: Stella Acquarone (2004). Infant-parent psychotherapy — A handbook. Londen / New York: Karnac. ISBN 1 85575 258 1, 308 pp., £22,50  49
Nicole Vliegen
De moeilijk te bereiken patient… want verre van gericht op ware psychische verandering: Bespreking van: Edith Hargreaves & Arturo Varchevker (red.) (2004). In pursuit of psychic change — The Betty Joseph workshop. The New Library of Psychoanalysis. Hove: Brunner-Routledge. ISBN 1 58391 823 X, 201 pp., £ 20,99  51
Christine Franckx
De plaats van het subject in de psychiatrie: Bespreking van: Jos De Kroon (2004). Schizofrenie tussen symptoom en subject — Een archeologie van de psychose. Antwerpen: Garant. ISBN 90 441 1684 3, 173 pp., € 21,90  53
Stefaan Soenen
Over Žižek, het reële en zijn onbehagen: Bespreking van: Slavoj Žižek (2005). Welkom in de woestijn van de werkelijkheid. Amsterdam: SUN. ISBN 90 5352 930 6, 172 pp., € 18,50Sarah Kay (2003). Žižek. A Critical Introduction. Cambridge UK: Polity Press. ISBN 0 7456 2208 9, 195 pp., £15,99  54
Solange Leibovici
Een vorm van erkenning: Bespreking van: Jean-Michel Rabaté (2003). The Cambridge Companion to Lacan. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0 521 0203 6, 310 pp., £15,95  56
Antoine Mooij
Eindelijk een handboek voor de analyse van bellettrie: Bespreking van: Henk Hillenaar & Walter Schönau (2004). Tekst en psyche — Psychoanalytische tekstinterpretatie in de praktijk. Amsterdam: Boom. ISBN 90 8506 037 0, 411 pp., € 32,-  57
Annelies Van Hees
De schoonzus: Bespreking van: Sigmund Freud & Minna Bernays (2005). Briefwechsel 1882-1938. Tübingen: Edition Diskord, (red. Albrecht Hirschmüller). ISBN 3 89295 757 6, 400 pp., € 32,-  59
Harry Stroeken
De droom is eeuwig: Bespreking van: Harry Stroeken (2005). Dromen — Brein en betekenis. Amsterdam: Boom. ISBN 90 8506 123 7, 303 pp., €27,50  61
Marc Hebbrecht
Over liefde en haat: Bespreking van: Patrick Meurs (2004). Gevoelsambivalentie — Het wonderlijke samenspel van liefde en agressie. Heverlee: LannooCampus. ISBN 90 209 5661 2, 400 pp., € 39,95  63
Willem Heuves
Dat deed je onbewust expres! Bespreking van: Antoine Mooij (2005). Toerekeningsvatbaarheid — Over handelingsvrijheid. Amsterdam: Boom. ISBN 90 8506 081 8, 247 pp., € 25,95  65
Frans Schalkwijk
Reacties
Opmerkingen bij de identiteit van de psychoanalyticus: Reactie op: R. Wille, De psychoanalytische Identiteit, Tijdschrift voor Psychoanalyse 2005 (4), 232-247  67
Dieter Becker and Harry Stroeken
Issue 2
Met dank aan de grondlegger  73
Frans Schalkwijk
Freud uitgeven  81
Elsbeth Greven
Theorie en techniek in wording  93
Harry Stroeken
Freudregisters, Over het maken van  105
Walter Schönau
Freuds ambassadeur in het Nederlands: Een vraaggesprek met Wilfred Oranje  118
Johan De Groef
De bank voor mij  129
Gertie Bögels
Beter worden van waarheid  136
Michel Thys
Wanneer ambulante therapie tekortschiet  143
Rudi Vermote
Het kind en de jeugdige als (on)toegankelijk raadsel  149
Jan Vandeputte and Lut de Rijdt
Woorden wekken, voorbeelden strekken  155
Johan De Groef
De wereld van misdaad en bedrog  163
Daan Daniëls
Een bijzondere alliantie  170
Solange Leibovici
Filosofie en de menselijke conditie  177
Antoine Mooij
De intrapsychische samenleving  185
Wouter Gomperts
Enkele opmerkingen over het geheugen  194
Antonie Ladan
Issue 3
Redactioneel
De psychoanalyticus en het web  205
Frans Schalkwijk
Frances Tustin: over autisme en psychische geboorte  208
Jan Scholiers
Met huid en haar: Over contactname en het Zelf  221
Bas Van Der Hek and Elisabeth De Schipper
Aan gene zijde van de psychoanalyse: De Schicksalsanalyse van Lipót Szondi  235
Jens De Vleminck
Naast de bank
Een plek onder de zon  250
Solange Leibovici
Verslagen
De tegenwoordigheid in de behandelrelatie: Verslag van: Tegenwoordigheid van geest — Het nu in de behandelrelatie [Amsterdam, 27 januari 2006]  253
Sandra Den Hollander
Transformaties aan de voet van de Akropolis: Verslag van: Negentiende conferentie van de European Psychoanalytical Federation [Athene, 6-9 april 2006]  255
Marc Hebbrecht
Listening from your first name, speaking from your last name: Verslag van: A day with Prof. Dr. Salman Akhtar — different approaches to the treatment of personality disorders [Kortenberg, 9 mei 2006]  257
Jens De Vleminck
Boeken
Ik weet bijna niets: Bespreking van: Dany Nobus & Malcolm Quinn (2005). Knowing nothing, playing stupid — Elements for a psychoanalytic epistemology. Londen/New York: Routledge. ISBN 1 58391 868 X, 251 pp., £ 18,99  260
Jos De Kroon
Tussen filosofie en wetenschap: Bespreking van: Lavinia Gomez (2005). The Freud wars — An introduction to the philosophy of psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 1 58391 711 X, 210 pp., £ 17,99  261
Erik Ceysens
Is psychotherapie bij transseksuelen een illusie? Bespreking van: Colette Chiland (2003). Trans-sexualism —Illusion and reality. New York/Londen: Continuum. ISBN 0 8264 6772 5, 208 pp. € 31, 40Colette Chiland (2005). Exploring transsexualism. Londen: Karnac. ISBN 1 85575 332 4, 96 pp., £ 9,99  262
Froukje Slijper
Wat gebeurt er innerlijk met onze leeranalyticus? Bespreking van: Lora Heims Tessman (2003). The analyst's analyst within. Hillsdale/Londen: The Analytic Press. ISBN 0 88163 351 8, 372 pp., $ 57,50  264
Antonie Ladan
Duitse neutraliteit: Bespreking van: Karl König (2005). Abstinenz, Neutralität und Transparanz in psychoanalytisch orientierten Therapien. Stuttgart: Klett-Cotta. ISBN 3 608 94402 8, 190 pp., €21,-  267
Angela Hanke
De zoektocht naar het ware goud: Bespreking van: Alex Holder (2005). Anna Freud, Melanie Klein, and the psychoanalysis of children and adolescents. Londen: Karnac. ISBN 1 85575 375 8, xxiv + 192 pp., £ 22,50  268
Nicole Vliegen
King I: Bespreking van: Pearl King (2005). Time present and time past — Selected papers of Pearl King. Londen/New York: Karnac. ISBN 1 85575 925 X, XV + 267 pp., £ 25,-  269
Michel Thys
Freud over schuld, ambivalentie en narcisme: Bespreking van: Herman Westerink (2005). Het schuldgevoel bij Freud — Een duister spoor. Amsterdam: Boom. ISBN 90 8506 124 5, 430 pp., € 31,-  270
Henk Hillenaar
Over-afhankelijkheid: Bespreking van: Robert F. Bornstein (2005). The dependent patient — A practitioner's guide. Washington DC: American Psychological Association. ISBN 1 59147 203 2, 243 pp., $ 59,95  272
Ronny Vandermeeren
De vijf discours van Žižek: Bespreking van: Slavoj Žižek & Glyn Daly (2005). De politiek van het genot — Gesprekken met Žižek. Kapellen/Kampen: Klement/Pelckmans. ISBN 90 289 3645 9, 200 pp., € 22,95  273
Marc Calmeyn
Een nieuwe Freudhandleiding: Bespreking van: Jean-Michel Quinodoz (2005). Reading Freud — A chronological exploration of Freud's writings. The New Library of Psycho analysis, Teaching Series. Londen/New York: Routledge. ISBN 1 58391 747 0, 295 pp., £ 19,99  275
Marc Hebbrecht
Schuld, schaamte en vermeende cultuurverschillen: Bespreking van: Arthur Hegger, Pieter Lootsma, Philip Hermans, Johnny Fontaine & Doris Nauer (2005). Over schuld en schaamte. Tilburg: KSGV. ISBN 90 75886 276, 100 pp., € 16,50  277
Frans Schalkwijk
Issue 4
Redactioneel
Jarig  285
Frans Schalkwijk
Over het vermogen tot het verdragen van psychische pijn  287
Robbert Wille
In de ban van overdrachtsliefde  301
Marc Hebbrecht
‹Windkracht 12› in een cochleair implant: Een analytische gevalsconstructie uit de Kliniek voor Neus-, Keel- en Oorheelkunde  316
Erik Mertens
Naast de bank
Gevallen held  327
Johan de Groef
Verslagen
Verzorg me, maak me niet beter: Verslag van: Hysterie — Psychoanalytische beschouwingen [Utrecht 20 mei 2006]  330
Sacha De Reuver
Een geslaagde verjaarspartij: Verslag van: Treurniet-symposium [Amsterdam, 21 september 2006]  332
Jos Van Mosel
Boeken
Een Frans zwartboek van de psychoanalyse: Bespreking van: Catherine Meyer, Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux & Jacques Van Rillaer (red.) (2005). Le livre noir de la psychanalyse — Vivre, penser et aller mieux sans Freud. Parijs: Les Arènes. ISBN 2 912485 88 6, 832 pp., € 29,80  335
Harry Stroeken
Een kijk vanuit de praktijk: Bespreking van: Frans Schalkwijk (2006). Dit is Psychoanalyse — Een inleiding tot de geschiedenis, theorie en praktijk van de psychoanalyse. Amsterdam: Boom. ISBN 90 8506 242 X, 359 pp., €28,50  338
Guy Verbruggen
Elk nadeel heeft zijn voordeel: Bespreking van: André Green, Bernard Favarel-Garrigues, Jean Guillaumin & Pierre Fedida (red.) (1995). Le négatif, travail et pensée. Bordeaux: L'Esprit du Temps. ISBN 2 908206 58 7, 248 pp., € 23,-  340
Jos De Kroon
De ontluistering van Jung: Bespreking van: Deirdre Bair (2003). Jung — Een biografie. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 90 234 1198 6, 944 pp., € 54,90  341
Frans Schalkwijk
Freud langs een feministische meetlat: Bespreking van: Eva Weissweiler (2006). Die Freuds — Biographie einer Familie. Keulen: Kiepenheuer & Witsch. ISBN 3 462 03617 3, 320 pp., € 24,90  343
Dieter Becker*
Nederlandse thema's in het Duitse Jahrbuch: Bespreking van: Claudia Frank, Ludger M. Hermanns & Helmut Hinz (red.) (2004). Psychotische Mechanismen bei neurotischen Patienten. Jahrbuch der Psychoanalyse. Beiträge zur Theorie, Praxis und Geschichte, Band 48. Stuttgart: Frommann-Holzboog. ISBN 3 7728 2048 4; ISSN 0075 2363, 230 pp. Verschijnt tweemaal per jaar, € 50,- (voor studenten en IPA-leden is via de uitgever reductie mogelijk tot € 41,-; e-mail: jahrbuch.psychoanalyse@frommann-holzboog.de)  345
Gertie Bögels
De tijger(f)luisteraar: Bespreking van: Mark Kinet (2006). Freud & Co in de psychiatrie—Klinisch-psychotherapeutisch perspectief. Apeldoorn/Leuven: Garant. ISBN 90 441 1813 7, 251 pp., € 24,90  347
Mary Hoxe
Vader en dochter schrijven elkaar: Bespreking van: Sigmund Freud & Anna Freud (2006). Briefwechsel 1904-1938. Redactie: I. Meyer-Palmedo. Frankfurt am Main: S. Fischer, ISBN 3 10 022750 6, 680 pp., € 34,90  349
Harry Stroeken
Psychodrama zonder panorama: Bespreking van: Pierre de Laat (2005). Psychodrama, een actiegerichte methode voor exploratie, reflectie en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum. ISBN 90 232 4184 3, 249 pp., € 38,50  351
Guy Verbruggen
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.