Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

 
List of Articles


Volume 14 (2008)

Issue 1
Redactioneel
Onder of boven de Schelde  1
Frans Schalkwijk
Nieuwe voorzitter  3
Michel Thys
Afscheid en welkom  4
Johanna Kessler
De gestilde psyche: Over fascinatie, trauma en de doodsdrift  5
Michel Thys
Verslaving en het niet kiezen voor de ‹levengever›  18
Erik Ceysens
Naast de bank
Japanse impressies  30
Harry Stroeken
Verslagen
Denken over grenzen en verschil (heen): Verslag van: ‹Mijn gezin dat ik zal gehad hebben› [Pittem, 20 september 2007]  33
Johan Huybrechts
Een Rolls Royce onder handbereik: Verslag van: Psychoanalyse: je kijkt je ogen uit [Utrecht, 22 september 2007]  35
Barend van Giessen
‹The Threads of Time, the Tapestry of Life› Verslag van: Ontmoeting met Dr. H. B. Levine — Time and timelessness in the treatment of personality disorders [Leuven, vrijdag 5 oktober 2007]  37
Jens De Vleminck
Blind blijven voor hetgeen er niet is: als het tekort genegeerd wordt … Verslag van: Inauguratiecolloquium Brain & Mind — The missing link or … the link missing? [Brugge, 19 oktober 2007]  39
Els Ooms
Zie ginds komt de stoomboot: Verslag van: NVPP-studiedag Psychoanalytische psychotherapie en de indringende werkelijkheid — Daar wordt aan de deur geklopt [Amsterdam, 9 november 2007]  40
Annelies Davids
Boeken
Springen over je eigen schaduw? Bespreking van: Antoine Mooij (2006). De psychische realiteit — psychiatrie als geesteswetenschap (derde herziene editie). Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 195 3, 283 pp., € 25,50  43
Joris Vandenberghe
Het psychoanalytische korte verhaal: Bespreking van: Stefano Bolognini (2006). Like wind, like wave — Fables from the land of the repressed. New York: Other Press. ISBN 978 1 59051 179 4,116 pp. $ 13,95  44
Marc Hebbrecht
Narcissus in Wonderland: Bespreking van: Richard B. Ulman & Harry Paul (2006). The self psychology of addiction and its treatment — Narcissus in Wonderland. New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 307 9,528 pp., € 54,40  46
Ronny Vandermeeren
‹Updating Freud› in de eenentwintigste eeuw: Bespreking van: Jerry Aline Flieger (2005). Is Oedipus on line? Cambridge MA: The MIT Press. ISBN 9780 262 56207 2, 332 pp., £ 14,95  48
Leo Ruelens
Depressie, voorbij de DSM-classificatie: Bespreking van: Jozef Corveleyn, Patrick Luyten & Sidney J. Blatt (red.) (2005). The theory and treatment of depression — Towards a dynamic interactionism model. Leuven/Mahwah NJ/Londen: Leuven University Press / Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 9780 8058 5669 9, 291 pp., € 35,50  49
Jos Dirkx
Niet zo evident … Bespreking van: Patrick Luyten, Philippe Van Haute en Andreas De Block (red.) (2007). Psychoanalyse, cognitieve psychologie en evidence-based medicine. Leuven: Uitgeverij Lannoo Campus. ISBN 978 90 209 6351 9, 144 pp., € 19,95  51
Marc Calmeyn
De nazaten [3]: W. Ernest Freud: Bespreking van: W. Ernest Freud (2003). Remaining in touch — Zur Bedeutung der Kontinuität früher Beziehungserfahrungen — Konsequenzen aus der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie für die Prophylaxe früher Schädigungen. Verzamelde werken 1965-2000, met bijdragen van Daniel Benveniste, Gisela Lange en Wilhelm Salber. Onder redactie van Hans von Lüpke i.s.m. de auteur. Frankfurt am Main: Edition Déjà-vu. ISBN 978 3 9805317 40, 419 pp., € 34,—.  53
Harry Stroeken
De werkzaamheid van psychotherapie: Bespreking van: Carol D. Goodheart, Alan E. Kazdin & Robert J. Sternberg (2006). Evidence-based psychotherapy — Where practice and research meet. Washington: American Psychological Association. ISBN 978 1 59147 403 6, 295 pp., $ 59,95  54
Marc Hebbrecht
Erfgenamen van Lacan? Bespreking van: Inwit — Tijdschrift voor psychoanalyse nummer 1 (oktober 2005) en nummer 2/3 (maart 2007). Verschijnt eenmaal per jaar. Gent: Kring voor psychoanalyse van de New Lacanian School.  56
Solange Leibovici
De droom van Josée Winters: Bespreking van: Harry Stroeken & Josée Winters (2007). Een analytisch proces van twee kanten bekeken. Soest: Uitgeverij H. Nelissen. ISBN 978 90 2441 770 4, 91 pp., € 12,70  57
Marie-Anne Smet
Zeeslakken en psychoanalyse: Bespreking van: Eric R. Kandel (2005). Psychiatry, psychoanalysis and the new biology of mind. Washington: American Psychiatric Publishing. ISBN 978 1 58562 199 6, 414 pp., $72,-  58
Benoît Bourdeau
Het verschil tussen een spirituele bypass en een co-evolutionaire partner: Bespreking van: Jerome S. Bernstein (2005). Living in the Borderland — The evolution of consciousness and the challenge of healing trauma. New York/Hove: Routledge. ISBN 978 1 58391 756 5, 261 pp., £ 20,90  60
Lili Philippe
Rainer Maria Rilke, dichter bij Lou Andreas-Salomé Bespreking van: Edward Snow & Michael Winkler (2006). Rainer Maria Rilke and Lou Andreas-Salomé — The correspondence. New York / Londen: W. W. Norton & Company. ISBN 978 0 393 04976 3, 411 pp., £ 16,99  62
Guy Verbruggen
Issue 2
Redactioneel
Eens gaan we allemaal  69
Frans Schalkwijk
De echte dood  71
Antonie Ladan
De verdubbeling van de wereld: Weerstand in de therapie bij tweedegeneratie migratiegerelateerde identiteitsproblematiek  83
Wouter Gomperts
Werkelijkheid en intersubjectiviteit in de perversies  97
Jaap Ubbels
Naast de bank
Big Love  111
Solange Leibovici
Verslagen
‹Forza Psychoanalytica› Verslag van: Foundational Meeting of the International Society for Psychoanalysis and Philosophy [Leuven/Parijs, 5-8 maart 2008]  114
Jens De Vleminck
‹Psychoanalysis is the preferred choice of life!› Verslag van: Door de bank genomen — Dag van de psychoanalyse [Amsterdam, 7 maart 2008]  116
Rolien Van Mechelen-De Goede
‹Columbo and the mentalising hand› Verslag van: Studiedag Mentalisation-Based Treatment (MBT) — Recente ontwikkelingen van deze methode in de behandeling van persoonlijkheidsmoeilijkheden (met Prof. dr. Peter Fonagy) [Kortenberg, 18 april 2008]  118
Jens De Vleminck
Boeken
Vrouwelijke analytici en overdrachtsliefde: Bespreking van: Joy Schaverien (red.) (2006). Gender, countertransference and the erotic transference — Perspectives from analytic psychology and psychoanalysis. Hove: Routledge. ISBN 978 1 58391 764 0, 279 pp., £ 20,99  121
Marc Hebbrecht
Godsdienstpsychologie — toch een godsbewijs? Bespreking van: Patrick Vandermeersch & Herman Westerink (2007). Godsdienstpsychologie in cultuurhistorisch perspectief. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 369 8, 352 pp., € 32,50  123
Wies Blomjous
Analyseren op leven of dood: Bespreking van: Ilany Kogan (2007). Escape from selfhood — Breaking boundaries and craving for oneness. Psychoanalytic ideas and applications 4. Voorwoord: Andrea Celenza. Londen: International Psychoanalytical Association. ISBN 978 1 905888 05 4, 105 pp., € 20,40  124
Iki Freud
Freud, woordkunstenaar ondanks alles? Bespreking van: Walter Schönau (2006). Sigmund Freuds Prosa — Literarische Elemente seines Stils. Gießen: Imago Psychosozial-Verlag. ISBN 978 3 89806 565 8, 296 pp., € 29,90  125
Tim Peeters
Een passionele geschiedenis: Bespreking van: Elsbeth Greven (2006). Freud uitgeven. Amsterdam: Boom. ISBN 978 90 8506 291 2, 268 pp., € 25,90  127
Filip Geerardyn
Van verdronken verlangens … Bespreking van: Mark Kinet (2006). Zuchtigheid en afhankelijkheid in relatie met middelengebruik. Antwerpen / Apeldoorn: Garant. ISBN 978 90 441 1814 8, 139 pp., € 16,20  128
Rudy Meurs
‹Rouw en melancholie›, negentig jaar later: Bespreking van: Leticia Glocer Fiorini, Thierry Bokanowski & Sergio Lewkowicz (red.) (2007). On Freud's ‹Mourning and melancholia›. Contemporary Freud — Turning points & critical issues. Londen: International Psychoanalytical Association. ISBN 978 1 90 5888 06 1, 215 pp., € 26,30  130
Marc Hebbrecht
Ruimte in / voor de groep: Bespreking van: René Kaës (2007). Linking, alliances, and shared space — Groups and the psychoanalyst. Londen: International Psychoanalytical Association. ISBN 978 1 905888 04 7, 269 pp., € 43,90  132
Ronny Vandermeeren
Een bundel intense duisternis: Bespreking van: James S. Grotstein (2007). A beam of intense darkness — Wilfred Bion's legacy to psychoanalysis. Londen: Karnac. ISBN 978 1 85575 448 5, 382 pp., £ 29,99  134
Pieter Niers
Het raadsel van de religie: Bespreking van: Jaap van Belzen (2007). Psychologie en het raadsel van de religie — Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland. Amsterdam: Boom, ISBN 978 90 8506 466 4, 448 pp., € 37,50  135
Harry Stroeken
Het onbewuste is onbewust: Bespreking van: José Carlos Calich & Helmut Hinz (2007). The unconscious — Further reflections. Londen: The International Psychoanalytical Association. ISBN 978 1 905888 02 3, 272 pp., € 36,60  136
Wouter Keirse
Een psychotherapeut die het weet! Bespreking van: Charles T. Stewart (2008). Dire emotions and lethal behaviors — Eclipses of the life instinct. Londen / New York: Routledge. ISBN 978 0 415 40877 6, 280 pp., £ 20,99  138
Jef Dehing
De theorie van Kohut op As II? Bespreking van: Marshall L. Silverstein (2007). Disorder of the self — A personality-guided approach. Washington: American Psychological Association. ISBN 978 1 59147 430 2, 315 pp., $69,95  140
Jan Derksen
(Tegen)overdracht in uitvoering: Bespreking van: André Green (red.) (2007). Resonance of suffering — Coutertransference in non-neurotic structures. Londen: International Psychoanalytical Association. ISBN 978 905888 01 6, 242 pp., € 36,60  142
Jos de Kroon
Issue 3
Frans Schalkwijk — hoofdredacteur 2002-2008  149
Michel Thys
Redactioneel
De seismograaf  151
Michel Thys
Van auto-erotiek naar eros: De infantiele seksualiteit, het genot van de ander, en het probleem van de ‹seksuele liefde› in Freuds ‹Drei Abhandlungen›  152
Tomas Geyskens
De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse tijdens de oorlog en de nasleep  165
Harry Stroeken
Muziek en psychoanalyse, onderschatte thematiek  178
Etty Mulder
Naast de bank
Het rariteitenkabinet  192
Pieter Vercaeren
Verslagen
Psychoanalytische therapie ‹à la carte› Verslag van: Wat werkt er nu in de psychoanalytische therapie? [Mortsel, 26 april 2008]  195
Bea Docx
Een labyrint van relaties en concepten: Verslag van: Relaties — Psychoanalytische beschouwingen [Utrecht 31 mei 2008]  197
Ronny Vandermeeren
Boeken
Een analyticus kijkt in de spiegel: Bespreking van: Patrick J. Casement (2006). Learning from life — Becoming a psychoanalyst. Londen/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 39931 9, 224 pp., £ 18,99  199
Jef Dehing
Luisteren naar het bewuste: Bespreking van: Antonio Alberto Semi (2007). The conscious in psychoanalysis. Londen: The International Psychoanalytical Association. ISBN 978 1 905888 08 5, 124 pp., € 21,90  201
Eline Coppens
Te veel zorg kan verstikkend werken: Bespreking van: Wendy Hollway (2006). The capacity to care — Gender and ethical subjectivity. New York: Routledge. ISBN 978 0 415 39967 8, 152 pp., £ 14,95  202
Lili Philippe
Freud: na honderdvijftig jaar nog actueel: Bespreking van: Annelies Verheugt-Pleiter (red.) (2006). Psychoanalyse anno nu — Lezingencarrousel Freud-festival 2006. Assen: Van Gorcum. ISBN 90 232 4253 X, 424 pp., € 39,95  204
Joost Pollet
Over de plaats van de liefde: Bespreking van: André Green & Gregorio Kohon (2005). Love and its vicissitudes. Hove/New York: Routledge. ISBN 978 1 58391 745 9, 105 pp., £ 16,99  205
Jan Vandeputte
Brits geweld: Bespreking van: Celia Harding (red.) (2006). Aggression and destructiveness — Psychoanalytical perspectives. Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 885 2, 256 pp., £ 20,99  206
Francis Geleyns
De ondraaglijke banaliteit van Klein: Bespreking van: Jon Mills (red.) (2006). Other banalities — Melanie Klein revisited. Londen: Routledge. ISBN 978 1 58391 751 0, 248 pp., £ 21,99  208
Lut de Rijdt
Hommage aan een onderzoeker: Bespreking van: Wilma Bucci & Norbert Freedman (2007). From impression to inquiry — A tribute to the work of Robert Wallerstein. Londen: International Psychoanalytical Association. ISBN 978 1 905888 009, 300 pp., € 43,90  210
Mattias Desmet
Een nieuwe kans met het verloren goede object: Bespreking van: Eric Brenman (2006). Recovery of the lost good object. Redactie: Gigliola Fornari Spoto. The New Library of Psychoanalysis. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 40922 3, 192 pp., £ 21,99  210
Christine Franckx
Langs liefde en dood: Bespreking van: Robert Langs (2006). Love and death in psychotherapy. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978 1 4039 3602 8, 198 pp., £ 20,99  212
Guy Verbruggen
Voorbij Freuds mausoleum: Bespreking van: Louise Braddock & Michael Lacewing (red.) (2007). The academic face of psychoanalysis — Papers in philosophy, the humanities and the British clinical tradition. Londen / New York: Routledge. ISBN 978 0 415 39253 2, 246 pp., £ 21,99  213
Piet Decoster
Over supervisie: Bespreking van: Laura Elliot Rubinstein (2007). Talking about supervision. Psychoanalytic ideas and applications 6. Londen: International Psychoanalytical Association. ISBN 978 1 905888 11 5, 144 pp., € 21,90  213
Rob Janssen
De echte dood en de onechte: Reactie op: De echte dood. Nummer 2008-2, p. 71-82  217
Fons Van Coillie
Issue 4
Redactioneel
Homo explorans  221
Michel Thys
Oppositionele kinderen in analytische therapie: van steun naar conflictwerk  222
Ilse Vansant and Patrick Meurs
Over de effectiviteit van kortdurende psychoanalytische therapie  237
Saskia de Maat and Frans de Jonghe
Psychoanalyse en onderzoek: een kans tot subversie: Commentaar bij ‹Over de effectiviteit van kortdurende psychoanalytische therapie›  252
Stijn Vanheule
Vergelijkende psychoanalyse: Over communicatie tussen psychoanalytici van verschillende scholen  255
Marc Hebbrecht
Naast de bank
Philip Roth en mobiele telefonie  267
Antonie Ladan
Verslagen
In het nieuwe Centrum voor Psychoanalyse: Verslag van: Het lichaam in de psychoanalyse [Amsterdam, zaterdag 5 april 2008]  269
Maria Nicolaï-van Swaaij
Hoe onbewust kan willen zijn? Verslag van: De vrije wil? [Amsterdam, 6 juni 2008]  271
Daan Daniëls
Boeken
De Sutherlandselectie: Bespreking van: Jill Savege Scharff (2007). The psychodynamic image — John D. Sutherland on self in society. Londen: Routledge. ISBN 978 0 415 411844, 184 pp., £ 20,99  273
Guy Verbruggen
Triadische bruggen van betekenis: Bespreking van: Pierre Delion (2007). Het autistische kind, de baby en de semiotiek. Leuven: Garant. ISBN 978 90 441 2029 5, 262 pp., € 23,90  273
Dieter De Grave
Een pionier in de marge: Bespreking van: Jaap Bos & Leendert Groenendijk (2007). The self-marginalization of Wilhelm Stekel — Freudian circles inside and out. New York: Springer. ISBN 9780 387 32699 3, 222 pp., $79,95  275
Guy Verbruggen
Omgaan met verschillen: Bespreking van: David Campbell & Marianne Groenbaek (2006). Taking positions in the organization. Londen: Karnac. ISBN 978 1 85575 384 6, 162 pp., £ 19,99  276
Silvia Prins
Winnicott actueel: Bespreking van: Monica Lanyado & Ann Horne (red.)(2006). A question of technique — Independent psychoanalytic approaches with children and adolescents. Hove / New York: Routledge. ISBN 978 0 415 37915 1, 252 pp., € 32,-  278
Nicole Vliegen
Het antisemitisme van de psychoanalyse: Bespreking van: Hans Reijzer (2008). Het gevaar van de Joodse erfenis — Over Freud en de psychoanalytische beweging. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. ISBN 978 90 351 3206 1, 312 pp., € 19,95  280
Michel Thys
Mentaliseren: zoektocht naar een vertaling: Bespreking van: Annelies Verheugt-Pleiter, Marcel Schmeets & Jolien Zevalkink (2005). Mentaliseren in de kindertherapie — Leidraad voor de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum. ISBN 978 90 232 4160 7, 177 pp., € 28,80  283
Patrick Meurs
Lacaniaanse neuropsychoanalyse: Bespreking van: Ariane Bazan (2007). Des fantômes dans la voix — Une hypothèse neuropsychanalytique sur la structure de l'sinconscient. Québec/Montréal: Editions Liber-Voix Psychanalytiques. ISBN 978 2 89578 136 3, 145 pp., € 22,50  285
Mark Kinet
Onderwijs en psychoanalyse: Bespreking van: Biddy Youell (2006). The learning relationship — Psychoanalytic thinking in education, met bijdragen van Hamish Canham. The Tavistock Clinic Series. Londen: Karnac Books. ISBN 978 1 85575 227 6, 192 pp., £ 18,99  287
Marga van Gelderen
Reacties
De klank van jouissance: Reactie op: Muziek en psychoanalyse, onderschatte thematiek. Nummer 2008-3, p. 178-190  289
Jos De Kroon
De jouissance van een analyticus: Antwoord op de reactie van Jos de Kroon  289
Etty Mulder
Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.